Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Gezin – 27 mei 2020

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

nalatenschap 
Bereid uw nalatenschap tijdig en correct voor zodat uw erfgenamen met een gerust gemoed achterblijven.

1. Bent u een expert in erfbelasting?

Belastingen, taksen of erfbelasting betalen: niemand doet het graag, zo veel is duidelijk. Op het vlak van successies zijn we vaak geneigd om het belastingpercentage op onze nalatenschap te overschatten. 30, 40, 50%?

Dat hangt altijd af van het geval. Laten we beginnen met een extreem voorbeeld: voor het Vlaamse Gewest wordt het percentage van 55% toegepast voor een erfenis tussen vreemden en uitsluitend voor het deel boven 75.000 euro. Voor het Brusselse Gewest is het percentage 60% tussen 100.000 en 175.000 euro en ... 70% erboven. Voor het Waalse Gewest is het percentage 55% van 75.000 tot 175.000 euro en 70% erboven.

De successierechten zijn progressief (per schijf) en worden berekend op het netto-deel dat elke erfgenaam ontvangt, naargelang de graad van verwantschap met de overledene. Opgelet: deze progressiviteit geldt alleen voor verwanten in de neergaande lijn, partners, broers en zussen maar NIET voor 'andere personen'. Voor die laatsten wordt het percentage toegepast op het totaal van de netto-verkrijgingen van ALLE erfgenamen.

Voor nalatenschappen in de rechte lijn en tussen partners wordt de erfbelasting overigens berekend op het deel van elke erfgenaam afzonderlijk, met een onderscheid tussen roerende en onroerende goederen.

Om u een idee te geven en u 'gerust te stellen' over de verschillende percentages vindt u hier de aanslagvoeten naargelang het gewest waarin u woont:

Erfbelasting kan dan wel een flinke hap uit uw budget nemen, toch moet u vermijden dat u uw erfgenamen te veel geeft om hun fiscale factuur te drukken.

Veel mensen zijn immers in een complexe financiële situatie terechtgekomen door... 'zichzelf te onterven'. Te weinig budget om het rusthuis te betalen bijvoorbeeld. Een kostenplaatje dat - zoals iedereen weet - steeds groter wordt.

2. Hoe zit het met uw huwelijkscontract?

Als u gehuwd bent, weet u wellicht wel waar uw trouwboekje ligt, maar hebt u een huwelijkscontract? Dat kan nuttig zijn om uw successieplanning te regelen. Behalve als dat contract verouderd is.

Controleer dat bij uw notaris. Het zou in dat geval nuttig zijn om uw huwelijkscontract aan te passen door er een optioneel keuzebeding aan toe te voegen. Als uw partner overlijdt, kunt u kiezen welk deel u wilt behouden en welk deel u aan uw erfgenamen wilt doorgeven.

Goed om te weten: als uw huwelijkscontract van vóór 1981 dateert en er werd een “langst-leeft-al"-clausule in opgenomen is er een fiscale impact als u dit niet wijzigt. In eerste instantie moet de overlevende echtgenoot erfbelasting betalen op het deel van de overleden echtgenoot, daarna moeten de kinderen op hun beurt erfbelasting betalen voor het volledige vermogen wanneer de tweede echtgenoot overlijdt. Fiscaal niet echt ideaal, daar bent u het wel mee eens.

Kostprijs van de bijwerking van uw huwelijkscontract: ongeveer 600 euro voor u en uw echtgenoot.

3. Testament, erfovereenkomst: niet te verwarren!

De erfovereenkomst dateert van 2018 en is een contract tussen uw kinderen en u. Daarmee kunt u geven wat u zelf beslist hebt op voorwaarde dat uw kinderen hiermee akkoord zijn. Dat kan bij de erfenis discussies vermijden. Dergelijke overeenkomst is echter bindend. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de globale erfovereenkomst en de punctuele erfovereenkomst.

Opgelet, deze overeenkomst vervangt het testament niet. U kunt er geen beroep op doen om het vermogen te regelen dat nog niet verdeeld is. U kunt er wel schenkingen uit het verleden mee regelen door er bijvoorbeeld voorwaarden aan te koppelen.

4. Een schenking doen volgens de regels van de kunst

Het kan interessant zijn om via overschrijving geld over te dragen naar uw kinderen. In dat geval moet er geen erfbelasting worden betaald, behalve als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking. Het Vlaamse Gewest wil die termijn van drie op vier jaar brengen.

Opgelet: wanneer u uw overschrijving opstelt, voeg er dan geen enkele mededeling aan toe. Stuur wel een document naar de begiftigde met vermelding dat dit bedrag een schenking is (pacte adjoint). Als uw overschrijving de woorden 'gift' of 'schenking' bevat, kan ze worden geïnterpreteerd als een directe schenking, die onderworpen is aan de opstelling van een notariële akte. Uw gift via bankoverschrijving dreigt dan nietig te worden.

In deze materie die voortdurend evolueert, is het nuttig om zich goed te informeren bij de notaris. De site notaris.be staat ook boordevol informatie.

Lees ook

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Juni, de zomer kan beginnen… het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar u toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder

Coronacrisis : een overzicht en een blik vooruit

De laatste vier weken op de financiële markten kunnen we in twee grote blokken opdelen. Een eerste fase die ongezien turbulent was met zeer snelle en scherpe dalingen. En een tweede fase waar interventies van de centrale banken en de overheden voor een relatieve rust hebben gezorgd. De vraag die nu op ieders lippen brandt, is: "Wat brengt de toekomst?" Misschien is het te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Maar er zijn wel wat pistes. We gaan er in deze blog dieper op in.

Lees verder