Nieuwe btw-tarieven bij renovaties: wat verandert er op 1 januari 2016?

Wonen Lenen Renoveren – 01 december 2015

Wie na 1 januari 2016 een privéwoning wil renoveren die ouder is dan 5 jaar maar jonger dan 10 jaar, betaalt voortaan een btw-tarief van 21% en niet langer het verlaagde tarief van 6% dat momenteel geldig is. Een woning moet dus ouder zijn dan 10 jaar vooraleer het verminderde tarief van 6% geldt. Werken uitgevoerd of betaald voor 1 januari 2016 vallen nog onder de oude regeling.

  

 lenen
 Slim lenen voor uw woning en toch goed leven. Da's simpel. Dankzij AXA Bank vindt u een slim krediet.

Lage rente, maar hoe lang nog?

De rente staat al een tijdje historisch laag. Ondertussen begint ze stilletjes weer wat te stijgen, maar niemand weet of dat misschien maar tijdelijk is of hoe hoog ze pakweg binnen een jaar zal staan. Daar heerst dus heel wat onzekerheid over. Wel zeker is dat de btw-regeling voor renovaties op 1 januari 2016 wordt aangepast. Hebt u dus renovatieplannen, dan komt u best zo snel mogelijk in actie, zeker als uw woning tussen de 5 en 10 jaar oud is. Want dat kan u heel wat centen besparen.

De situatie tot 31 december 2015

Momenteel kunt u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laten uitvoeren aan een verlaagde btw van 6% in plaats van 21%. Voor dit fiscaal gunsttarief gelden wel een aantal duidelijke voorwaarden.

  • De woning moet minstens 5 jaar geleden voor het eerst bewoond zijn.
  • Het moet gaan om een privéwoning: u mag slechts een bijkomstig gedeelte ervan gebruiken voor uw beroep.
  • De werken moeten rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden.
  • De renovatiewerken moeten betrekking hebben op de woning zelf en voldoen aan alle voorwaarden.

Alle details – onder meer over welke werken wel en niet kunnen – leest u in deze brochure.

De situatie vanaf 1 januari 2016

De verandering in de wetgeving is alleen relevant voor huizen tussen 5 en 10 jaar oud: daarvoor betaalt u vanaf volgend jaar dus 21% bij verbouwingen en niet langer 6%. De voorwaarden voor het verlaagde tarief van 6% bij huizen ouder dan 10 jaar blijven wel dezelfde.

Wanneer 6% btw bij renovatie vanaf 01/01/2016

  • De woning moet minstens 10 jaar geleden voor het eerst bewoond zijn.
  • Het gaat om een privéwoning waarbij minder dan 50% wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden.
  • De werken worden aan de eigenaar of huurder gefactureerd.
  • Levering én plaatsing gebeurt door dezelfde aannemer.
  • Het gaat om werken aan het bewoonde gebouw, niet errond. Sanitair en badkamermeubels met ingebouwde wastafel, maar ook keukenkasten en afzuigkappen vallen hier bijvoorbeeld onder. Inbouwtoestellen niet.

Wanneer 21% btw bij renovatie vanaf 01/01/2016

  • De woning is nog geen 10 jaar lang bewoond.
  • U koopt het materiaal zelf en doet de verbouwingswerken ook zelf.
  • Gebruikt u meer dan 50% van de privéwoning voor uw beroep, dan valt het beroepsgedeelte altijd onder het normale tarief van 21%.
  • Bij renovatiewerken die niets te maken hebben met het bewoonde gebouw, zoals zwembaden, afsluitingen of tuinhuisjes.
  • U doet een grote verbouwing, waarbij het grootste deel van de woning wordt afgebroken en heropgebouwd. In de meeste gevallen moeten minstens enkele steunmuren blijven staan om voor een verlaagd btw-tarief in aanmerking te komen.

Een lening voor uw renovatie? Dit zijn de mogelijkheden

Zou u graag nog voor eind 2015 aan een renovatieproject beginnen en hebt u daarvoor budget nodig? Dan kunt u kiezen voor…

• een renovatielening op maat
• een volledige of gedeeltelijke heropname van het afbetaalde bedrag van uw lopende woonkrediet
• een nieuw, eventueel extra woonkrediet

Uw AXA Bankagent helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Dit blogartikel vertelt u ook al wat meer.

Meer info?

• http://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/btw/btw_van_6_voor_renovatie/
• http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen/

 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden. En hoeveel betaal je dan echt?

Wat is de opdracht van de architect?

De opdracht van de architect bestaat erin mee te werken aan alles wat te maken heeft met de ruimtelijke indeling en meer in het bijzonder aan het bouwen zelf. Natuurlijk ontwerpt en tekent hij plannen, maar een architect doet niet alleen dat.

Wat is de rol van de architect?

De belangrijkste eigenschap van een architect: zijn luisterend oor. Omdat iedereen zijn leven leeft en een andere smaak heeft. Uw verlangens, uw voorkeuren, uw levenswijze, eventueel de ontwikkeling van uw gezin, op basis daarvan helpt de architect u om uw plannen vorm te geven: de kamerschikking, de indeling van het huis, de ruimtelijke ordening, het uitzicht van de gevel … Voeg daaraan zijn advies en zijn technische vaardigheden toe en de eerste steen van uw vastgoedproject is gelegd!

Hypothecair krediet: waarvoor dient de ESIS?

Als kandidaat-kredietnemer krijgt u bij de aanvraag van een hypothecair krediet steeds een ESIS-document van uw bank of kredietbemiddelaar. Wat is het en waarvoor dient het?

Hypothecair krediet: wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Vanaf nu wordt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) systematisch vermeld bij iedere simulatie voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming. Wat is dat jaarlijks kostenpercentage? En wat is het verschil tussen het JKP en de debetrente voor een bepaalde kredietformule?

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan