Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Actueel – 08 maart 2021

Het parlement heeft de nieuwe effectentaks definitief goedgekeurd. Deze taks, die op 26 februari 2021 in werking is getreden, heeft volgens de federale regering een louter budgettair doel en moet een structurele bijdrage leveren aan de financiering van de gezondheidszorg. Daarom wordt er ook soms gesproken over een solidariteitsbijdrage in plaats van een effectentaks.

Wat houdt de nieuwe effectentaks in?

taks effectenrekening 
De taks van 0,15% wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De nieuwe taks is een jaarlijkse belasting van 0,15% die enkel wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De gemiddelde waarde wordt berekend op 4 referentietijdstippen: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De eerste referentieperiode start op 26 februari 2021 en zal eindigen op 30 september 2021.

De taks geldt zowel voor effectenrekeningen in België als in het buitenland. Ook buitenlandse residenten die een effectenrekening hebben in België ontsnappen er niet aan.

Waar voordien enkel natuurlijke personen onderworpen waren aan de taks, worden nu ook rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …) met een effectenrekening onderworpen aan de taks, en alle financiële instrumenten worden voortaan geviseerd. Enkel aandelen op naam ontsnappen aan de taks, voor zover zij niet worden aangehouden op een effectenrekening.

Het aantal titularissen op de rekening speelt geen rol. De taks wordt geheven op de effectenrekening, en alle titularissen zijn hoofdelijk gehouden tot betaling. De aard van de juridische rechten speelt evenmin een rol (naakte eigendom, vruchtgebruik, onverdeelde eigendom, …).

Uw financiële instelling zal de taks inhouden, aangeven en betalen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u een effectenrekening in het buitenland hebt, zult u dat echter zelf moeten doen via de aangifte in de personenbelasting.

Antimisbruikbepalingen

Om te vermijden dat men tracht te ontsnappen aan deze taks, heeft de wetgever antimisbruikbepalingen opgenomen in de wet. Die zijn al van kracht sinds 30 oktober 2020, op het ogenblik dat voor het eerst over deze nieuwe taks werd gecommuniceerd.

De wetgever meent dat er een onweerlegbaar vermoeden van misbruik is als:

  • een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen wordt gesplitst, aangehouden bij dezelfde financiële instelling of;
  • beleggingen op een effectenrekening worden omgezet in aandelen op naam.

In beide gevallen zal de taks automatisch door de bank worden afgehouden. De belastingplichtige heeft geen verweermogelijkheid.

Bij een weerlegbaar vermoeden van misbruik gaat de fiscus ervan uit dat er fiscaal misbruik werd gepleegd en de taks verschuldigd is, maar de titularis kan wel het tegenbewijs leveren dat er andere motieven waren dan ‘het ontwijken van de belasting’.

Wat is een effectenrekening?

Om te kunnen beleggen, hebt u een effectenrekening nodig. Ooit was het anders, toen kochten mensen nog effecten en kregen hiervoor een officieel eigendomsbewijs in de plaats. Effecten konden op naam staan maar waren vaak anoniem. Dat noemde men effecten aan toonder. Het grote nadeel was dat wanneer iemand in het verleden die effecten aan toonder verloor, de vinder werd beschouwd als eigenaar. Die kon dus zonder probleem de intresten of dividenden, alsook het kapitaal (op de eindvervaldag) innen. En dan is er nog het verhaal van de bakker die terugkwam uit vakantie, zijn oven aanzette en er toen pas aan dacht dat hij al zijn effecten aan toonder in de oven had verstopt … en zijn vermogen in rook zag opgaan! Dat kan nu gelukkig niet meer.

De voordelen van een effectenrekening

U kunt een effectenrekening online aanmaken, u hoeft zelfs niet meer langs te gaan bij de bank. Een effectenrekening centraliseert al uw beleggingen (fondsen, notes, aandelen of obligaties), zo hebt u op elk ogenblik een overzicht van wat u in portefeuille hebt. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een handig rapport en gebeurt de uitbetaling van de coupons op de vervaldag automatisch, op uw rekening. U hoeft dus nergens meer aan te denken.

 

 

Meer weten over een effectenrekening bij AXA Bank.

Interesse?

of

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

En de winnaar is …

Beste film, boek, artiest, maar ook restaurant of architecturale blikvanger … er worden jaarlijks heel wat prijzen uitgereikt. En hoe zit dat dan voor beleggingsfondsen? Kunnen die in de prijzen vallen? Jazeker, ook fondsen kunnen prijzen in de wacht slepen.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 was niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

Welke gezondheidsverklaring voor de wereldeconomie in februari 2021?

Hoe gaat het met de wereldeconomie in de tweede maand van 2021, een jaar na het begin van de covid19-pandemie? Een lichte algemene verbetering, met natuurlijk verschillen per land. De reden: de lopende vaccinatiecampagnes tegen corona, de ene al sneller dan de andere, met steeds de steun van de Fed en de ECB om de economie te stimuleren, die “stand lijkt te houden”. Rond de wereld, continent per continent.

Lees verder

Belgische zorgvolmacht nu ook elders in Europa erkend

Sinds 1 januari 2021 wordt een in België ingestelde buitengerechtelijke bescherming ook erkend in verschillende andere lidstaten van de Europese Unie. Dit kan handig zijn voor wie zich bijvoorbeeld na zijn pensionering in Frankrijk of Portugal wil vestigen.

Lees verder

Open uw effectenrekening online
Neem contact op met uw AXA Bankagent