Omikron, inflatie en spanningen voor de economie in januari 2022

Vermogen Actueel Beleggen – 09 februari 2022

De traditionele gelukwensen aan het begin van het nieuwe jaar volstonden niet om dit jaar onder een goed gesternte in te luiden. Dat heeft immers nog steeds te kampen met de gevolgen van COVID-19 en de impact daarvan op de wereldeconomie. Een andere belangrijke speler bij de start van 2022 is de inflatie. Om nog niet te spreken van de geopolitieke risico's in Oost-Europa, met alle mogelijke consequenties voor onze energievoorziening. De centrale banken hebben dus werk aan de winkel. Een analyse van AXA Investment Managers.

Omikron en zijn nawerking op de wereldeconomie

macro-economie
De centrale banken zijn druk in de weer met inflatiebeheersing en de economische gevolgen van Omikron.

De piek van de Omikron-golf is waarschijnlijk voorbij, maar de invloed ervan op de economische activiteit zal waarschijnlijk nog enige tijd voelbaar blijven. De bbp-groeicijfers in het vierde kwartaal laten zien met welke slagkracht de economieën zich aan elke nieuwe golf aanpassen.

In januari wezen de bedrijfsenquêtes op de veerkracht van de verwerkende industrie en op de zwakke punten in de dienstensector, die niettemin betere tijden tegemoet ziet.

De inflatie blijft hoog en dat zal naar verwachting nog verschillende maanden zo blijven. Wat de centrale banken betreft heeft de Bank of England voor de tweede keer op rij de rente verhoogd. De Federal Reserve (Fed) herhaalde haar voornemen om snel te handelen, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) haar houding ten aanzien van de inflatie aanscherpte.

Op het geopolitieke front zijn de spanningen tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne opgelopen. Dit houdt ook grote risico's in voor de energievoorziening van Europa... en dus voor de inflatie.

Verenigde Staten: de Fed in de schijnwerpers

De interventies van de Fed zijn nog steeds een grote bron van ongerustheid. De hoge inflatie (5,8% voor de PCE-index) en de krappe arbeidsmarkt hebben de Amerikaanse centrale bank ertoe geleid om haar retoriek aan te scherpen en signalen uit te sturen van een nakende verstrakking van het monetaire beleid.

De Fed vermindert haar nettoaankopen van activa. Het is zeer waarschijnlijk dat zij haar voornaamste rentetarief al in maart zal verhogen. In totaal stelt AXA Investment Managers vier renteverhogingen in 2022 in het vooruitzicht. De afbouw van de balans is reeds vermeld in officiële communiqués en zou deze zomer al kunnen beginnen. De normalisering van de financieringsvoorwaarden zal een duidelijke weerslag hebben op het bbp.

AXA Investment Managers heeft de prognose voor 2022 verlaagd van 3,5% naar 3,3%, na 5,7% in 2021. Op kortere termijn is het bbp over het vierde kwartaal boven verwachting uitgekomen op 6,9% op kwartaalbasis, zij het geholpen door een sterke toename van de voorraden.

In januari is de ISM-survey bij inkoopmanagers voor de verwerkende industrie licht gedaald, al houdt ze goed stand (57,6). Daarentegen daalde de flash PMI-enquête in de dienstensector scherp tot 50,9, tegen 57,6 in december.

Eurozone: veerkracht is het sleutelwoord

De groei van het bbp is met +0,3% op kwartaalbasis gestegen, na 2,2% in het derde kwartaal. Hoewel het cijfer in grote lijnen aan de verwachtingen voldeed, was de heterogeniteit tussen de verschillende landen verrassend.

Het Duitse cijfer kwam uit op -0,7% kwartaal-op-kwartaal, onder invloed van de lockdownmaatregelen in november (Oostenrijk kwam uit op -2,2%). Frankrijk (+0,7%), Italië (+0,6%) en Spanje (2%) deden het daarentegen beter dankzij de afwezigheid van sterke restricties, uitgezonderd de gezondheidspas.

In januari wezen de conjunctuurenquêtes op een nieuwe veerkracht in de verwerkende sector. In de dienstensector bleef de PMI op expansief gebied, maar daalde van 53,1 tot 51,2.

Het marktonderzoek van de Europese Commissie meldde een aanzienlijke daling van de bedrijvigheid, maar gaf hogere verwachtingen voor de komende maanden te zien.

Aan de vraagzijde is het consumentenvertrouwen in januari licht gedaald tot -8,5 (-0,2 pp), maar het blijft 0,4 punten boven zijn langetermijngemiddelde, waaruit enige veerkracht blijkt ten aanzien van de Omikron-golf en de recente prijsstijgingen.

In de eerste maand van het jaar viel de inflatie met 5,1% op jaarbasis opnieuw verrassend hoger uit. Maar het bleef niet bij die verrassing, want de ECB nam ook een veel minder tolerante houding aan ten aanzien van de inflatie. Zij lijkt nu klaar om een normalisering van haar monetair beleid in maart 2022 te onthullen.

Aanvankelijk leek de ECB te overwegen om haar tempo van de nettoaankopen van activa te verlagen, maar nu is een eerste renteverhoging voor het einde van dit jaar niet langer uitgesloten.

Verenigd Koninkrijk: inflatie en politieke spanningen

In het Verenigd Koninkrijk is de economische bedrijvigheid de afgelopen twee maanden traag geweest. Volgens AXA Investment Managers heeft dit een lichte impact gehad op de groeiverwachting voor het vierde kwartaal, die niettemin +0,7% op gerapporteerde basis bedraagt.

In januari wijzen de PMI-flashenquêtes op een zekere veerkracht in de verwerkende sector (56,9), maar ook in de dienstensector (53,3).

Anderzijds is het consumentenvertrouwen opnieuw gedaald tot -19, tegen -15 in december, onder invloed van de stijging van de inflatie (5,4% in januari).

In reactie op de hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt besloot de Bank of England de rente te verhogen (+25 basispunten), voor de tweede maal sinds december (+15 basispunten).

China: een gemengd herstel

In China is het bbp weliswaar hersteld (+1,6% op kwartaalbasis na +0,2% in het derde kwartaal), maar de drijvende krachten achter de groei blijven uitermate kwetsbaar. Zij worden immers uitsluitend aangedreven door de goederenproductie en de buitenlandse vraag, terwijl de binnenlandse vraag zwak blijft.

De nul-COVID-strategie blijft een rem op de bedrijfsvooruitzichten.

Japan: de Omikron-invasie

Januari 2022 werd gekenmerkt door een bliksemsnelle stijging van het aantal nieuwe Omikron-gevallen. De gezondheidszorg ondervindt grote hinder door tekorten aan tests, ziekenhuizen die overbevolkt dreigen te geraken en een stagnerende (booster)vaccinatiecampagne.

Het vertrouwen in de nieuwe regering is al aan het afbrokkelen nu de economische activiteit blijft jojoën. AXA Investment Managers verwacht een sterke economische groei in het vierde kwartaal, maar een sterke vertraging in het eerste als gevolg van restricties en een dalend consumentenvertrouwen.

Voor meer informatie over deze trends

 

Artikel geschreven op basis van info op 03/02/2021.

Let op: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent