Ondernemer? Investeer nog in 2019 en vermijd deze fiscale wijzigingen in 2020

Bewust ondernemen Actueel Ondernemen – 29 augustus 2019

In 2020 treedt de 3e fase van het zomerakkoord uit 2018 in werking. Deze fase wordt gekenmerkt door enkele belangrijke wijzigingen met verstrekkende gevolgen voor u als ondernemer. Daardoor loont het vanuit fiscaal oogpunt zeker de moeite om uw investeringen nog in 2019 uit te voeren. Waarom? In deze blog zetten we de belangrijkste argumenten op een rij.

Verlaging van de belastingtarieven

vermijd fiscale wijzigingen 2020 investeer nog in 2019 
Profiteer nu nog van het gunstige fiscale regime in 2019. Praat erover met uw AXA Bankagent en bekijk samen hoe u dit jaar nog kunt investeren.

Sinds 2018 is het normale belastingtarief gedaald van 33,99% naar 29,40% en is het KMO-tarief gedaald naar 20,40%. Dit laatste tarief is enkel van toepassing voor kmo’s en enkel op de eerste 100.000 euro belastbare winst.

In 2020 (aanslagjaar 2021) zal het normale tarief verder dalen tot 25% en het kmo-tarief tot 20%. Als gevolg van de tariefverlaging is het interessant om de belastbare winst zoveel mogelijk te drukken door bv. extra kosten te maken.

Pro rata afschrijven

Momenteel kan een kleine vennootschap op het einde van het boekjaar (bv. 31 december) een investering doen en de afschrijvingen daarop voor een volledig jaar in kosten nemen. Deze gunstige veelgebruikte maatregel om winsten te drukken zal vanaf 2020 afgeschaft worden.

Vanaf 2020 zult u moeten afschrijven in verhouding tot het aantal dagen dat u de investering al in bezit hebt. Doet u een investering op 31 december, dan hebt u de investering slechts 1 dag in uw bezit waardoor u slechts 1/365e in kosten kunt nemen. Een belangrijke wijziging met directe impact op uw resultaat.

Niet meer degressief afschrijven

Vandaag kunt u als ondernemer ervoor kiezen om uw investering zogenaamd degressief af te schrijven. Dit geeft u de mogelijkheid om dubbel zo snel af te schrijven en dus dubbel zo snel uw investering in kosten te nemen.

Deze manier van afschrijven wordt afgeschaft vanaf 2020, maar investeringen aangegaan voor 1 januari 2020 waarbij er gekozen wordt voor degressief afschrijven kunnen wel nog worden voortgezet na 1 januari 2020. Opnieuw een zeer belangrijke wijziging die aanleiding geeft om nog te investeren in 2019.

Hebt u plannen om te investeren, maar twijfelt u nog?

Aarzel dan niet langer. Profiteer nu nog van het gunstige fiscale regime in 2019. Praat erover met uw AXA Bankagent en bekijk samen hoe u dit jaar nog kunt investeren.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vastgoed voor ondernemers: aankoop privé of via de vennootschap?

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers zeer aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Het is helaas geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze goed tegen elkaar af te wegen en de juiste vragen te stellen. Lees dit artikel en ontdek de belangrijkste verschilpunten.

Lees verder

De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari vorig jaar door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Regering wil dat bedrijven meer belasting vooraf betalen

Tot voor kort was de belastingvermeerdering voor zelfstandigen en bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden, vrij beperkt. Sinds dit jaar is de boete verdubbeld, wat al resulteerde in een pak meer voorafbetalingen en dus meer inkomsten voor de overheid. De regering verhoogt vanaf volgend jaar deze boete tot 6,75% voor bedrijven. De bedoeling: sneller belastingen innen.

Lees verder