4 vennootschapsvormen, ontdek ze hier

Succesvol ondernemen Actueel Ondernemen – 16 mei 2022

De hervorming van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV), die op 28 februari 2019 door het parlement werd goedgekeurd, maakte komaf met de wildgroei van vennootschapsvormen. Door het aantal vennootschapsvormen te beperken, wil de overheid het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de hervormde vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten of al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Gedaan met bvba en cvba: nog 4 vennootschapsvormen

nieuwe vennootschapswet 4 vennootschapsvormen 
Startende zelfstandige en op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv. Maar ook voor bestaande vennootschappen biedt de nieuwe vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Wanneer u een vennootschap wilt oprichten, kunt u in de hervormde vennootschapswet opteren voor 1 van deze 4 ondernemingsvormen:

1. De maatschap

Om een maatschap op te richten moet u minimum met 2 zijn. Vennoot wordt u door een inbreng te doen. Dat kan geld zijn, maar ook materiaal, arbeid, kennis …

De winst die voorkomt uit die inbreng, zal meteen doorstromen naar de vennoten volgens een vooropgestelde verdeelsleutel en belast worden onder de personenbelasting. De keerzijde van de medaille is dat bij schulden de schuldeisers aan uw privévermogen kunnen. Hier geldt de verdeelsleutel niet. De schulden moeten worden terugbetaald , ongeacht het deel van de taart dat u kreeg.

2. De cv, de coöperatieve vennootschap

Voor deze vennootschapsvorm zult u steeds met 3 oprichters moeten zijn aangezien de focus op het ‘coöperatieve’ aspect ligt, dat wil zeggen: de samenwerking tussen de aandeelhouders. De idee is dat de vennoten met de winsten het doel van de onderneming nastreven.

Een symbolische euro volstaat om deze vennootschap op te richten. Dit is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Anders dan bij de maatschap zullen de schuldeisers niet aan uw privévermogen kunnen komen als er iets fout gaat.

3. De nv, de naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is geschikt voor middelgrote tot grote ondernemingen. Met een startkapitaal van minimaal 61.500 euro, of natura van die waarde, kunt u alleen of met anderen een naamloze vennootschap oprichten.

In ruil voor deze grote som krijgt u als vennoot enorme vrijheid. Zo kunt u kiezen voor aandelen zonder stemrecht, aandelen met één stem of aandelen met meerdere stemmen. Ook de bestuursvormen zijn vrij te kiezen. U hebt de keuze tussen monistisch bestuur, enige bestuurder of duaal bestuur.

4. De bv, de besloten vennootschap

De vennootschapsvorm bij uitstek voor de kleine ondernemer, die in grote mate de bvba vervangt.

Ook hier is de beperkte aansprakelijkheid van toepassing. Bij schulden wordt niet aan het privévermogen van de vennoten geraakt. U kunt deze vennootschap alleen oprichten. Meerdere oprichters zijn niet vereist, maar wel mogelijk. Om een bv op te richten moet u bij de notaris langs.

Geen wettelijk startkapitaal meer nodig voor de oprichting van een bv

Bent u van plan om een bv op te richten? Goed nieuws, dan hebt u hiervoor geen wettelijk startkapitaal nodig. Dat wil wel niet zeggen dat u gewoon met wat nattevingerwerk een bv kunt oprichten. U zult een bewijs van ‘toereikend aanvangsvermogen’ moeten kunnen leveren.

Door middel van een financieel plan zult u een schatting van de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf moeten maken voor de eerste 2 jaar. Bovendien moet u in dit financieel plan ook aangeven hoe de schulden tijdens de eerste 2 jaar zullen worden terugbetaald. Op basis van dat alles zult u moeten bepalen hoeveel kapitaal u nodig hebt om te kunnen starten.

Weet u niet hoe hieraan te beginnen? Lees er dan alles over in onze blog Hoe doe ik dat, een financieel plan opstellen?

Ook vzw’s, verenigingen en vrije beroepers kunnen failliet gaan

Door een wijziging in het faillissementsrecht kunnen vzw’s, verenigingen en vrije beroepers nu ook failliet gaan. De Belgische wetgever integreert in de hervormde vennootschapswet ook alle vennootschappen, vzw’s, verenigingen en vrije beroepers in 1 wetboek, waardoor zij winst mogen maken.

Let wel: de vzw’s en verenigingen mogen dan wel winst maken, maar mogen die niet uitkeren aan de oprichters en de leden. Vennootschappen mogen dat uiteraard wel.

De bestuurdersaansprakelijkheid wordt begrensd

Bent u zaakvoerder van een vennootschap en had u geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering omdat u dat te duur vond? Dan behoort dat nu tot het verleden.

Uw aansprakelijkheid wordt immers begrensd aan de hand van de grootte van de onderneming. Dit zal het voor u betaalbaarder maken om u hiertegen te verzekeren.

Wat betekent de hervormde vennootschapswet voor actieve bvba’s?

 • U moet uw statuten wijzigen tegen 2024

  Bent u zaakvoerder van een bvba? Dan zult u ten gevolge van de hervormde vennootschapswetgeving uw statuten moeten aanpassen en tegen 1 januari 2024 uw bvba omvormen naar een bv. Aangezien u hiervoor naar de notaris moet, zal u dit ongeveer 1.000 euro exclusief btw kosten.

 • Interessant voor overdracht bedrijf aan kinderen

  Vroeger kwam er vaak kunst- en vliegwerk aan te pas wanneer ouders hun bedrijf aan de kinderen wilden overdragen. De nieuwe vennootschapswet laat veel meer flexibiliteit toe. U kunt als bestuurder van een bv voortaan zelf de waarde van een aandeel bepalen alsook of het aandeel al dan niet stemrecht heeft.

  Zo kunt u bijvoorbeeld constructies maken waarbij u 90% van uw aandelen al schenkt aan uw kinderen en toch de volledige zeggenschap behoudt over uw bedrijf.

  Ontdek hoe u de waarde van uw aandelen het best bepaalt.

 • Kinderen kunnen ook eenvoudig uit het bedrijf stappen

  Niet elk kind ziet zijn toekomst in het familiebedrijf. Daarom voorziet de hervormde vennootschapswet voor de bv in een eenvoudige manier om tot het bedrijf toe te treden, maar ook om eruit te stappen.

  Kinderen zullen de mogelijkheid hebben om hun aandelen te verkopen aan het bedrijf tegen een bepaalde vergoeding. De enige voorwaarde is dat die transactie de vennootschap zelf niet in moeilijke papieren mag brengen. 

  Ontdek hoe u deze vergoeding berekent.

Welke vennootschapsvorm kiezen?

Bent u starter en bent u op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv. Bij de start van uw onderneming hebt u in ieder geval een professionele zichtrekening nodig.

Lees ook: Van eenmanszaak naar vennootschap: wanneer maakt u best de switch?

Hebt u een bestaande bvba? Informeer uzelf dan zeker bij uw boekhouder, uw bankagent of uw sociaal secretariaat. Ook voor u biedt de hervormde vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Elektronisch betalen: niet langer een optie, maar een verplichting!

Elke handelaar moet vanaf 1 juli 2022 voor zijn klanten een mogelijkheid voorzien om elektronisch te betalen. Dat is een wettelijke verplichting, maar het houdt ook voordelen in: klanten betalen immers steeds liever elektronisch, al dan niet contactloos of met hun smartphone. Betalen met cash geld kost u bovendien niet alleen tijd, het houdt ook risico’s in. U hebt meerdere mogelijkheden om elektronische betalingen te ontvangen, u kiest dus zelf welke optie het beste bij uw zaak past.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent