Hoe de waarde van een bedrijf bepalen bij overname?

Groeien is uitbreiden Professioneel krediet Bedrijf in groei – 18 maart 2022

Het gaat u als ondernemer voor de wind en u wilt zich bij een ander bedrijf inkopen of het volledig overnemen. Een vraag die dan in het overnameproces vanzelf naar boven komt: hoe bepaalt u de waarde van die zaak? Er is echter geen eenduidig antwoord. Er bestaan immers verschillende methodes om de overnamewaarde van een bedrijf te bepalen, elk met een andere uitkomst. En onder andere aannames kan één en dezelfde methode zelfs verschillende resultaten opleveren. In deze blog vindt u meer uitleg over de twee meest voorkomende waarderingsmethodes.

De intrinsieke waarde van een over te nemen onderneming

overname bedrijf
Bij verkoop of overname is de waarde van een onderneming een belangrijke factor. Er bestaan verschillende methodes om de overnameprijs te bepalen.

Deze methode gaat uit van de veronderstelling dat een onderneming de waarde heeft van al haar bezittingen min alle schulden.

  • ‘Bezittingen’ kan nauw geïnterpreteerd worden: alle materiële bezittingen. Denk hierbij aan gebouwen, voorraden, softwaretoepassingen … U zou de waarde van deze bezittingen van de balans kunnen aflezen, maar de boekwaarde is vaak geen correcte afspiegeling van de marktwaarde. U gebruikt dus beter de marktwaarde om de bezittingen van een bedrijf te waarderen.
  • ‘Bezittingen’ kunt u evenwel ook breed interpreteren. De term bezittingen houdt dan naast de zuivere materiële bezittingen ook rekening met de immateriële bezittingen, zoals de kwaliteit van het personeel, de merkwaarde, de klantenbasis … De waardering hiervan is moeilijker en meer speculatief.

De schulden van een onderneming vindt u terug op de balans.

De intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan alle bezittingen min de schulden.

Het grote pluspunt van deze methode is de simpelheid en verstaanbaarheid. Het minpunt: men gaat er bij de intrinsieke waardebepaling van uit dat alle bezittingen tegen een bepaalde waarde kunnen worden verkocht, wat niet altijd mogelijk is. Daarenboven is dit een momentopname, die niet noodzakelijk een weerspiegeling is van de toekomstige waarde.

De discounted cashflow-methode (DCF-methode): het meest gebruikt bij overnames

De discounted cash flow method (of verdisconteerde kasstroommethode) beoogt om de waarde van een over te nemen onderneming te bepalen aan de hand van de verwachte inkomsten. In de DCF methode gaat men eenvoudig gesteld berekenen hoeveel de toekomstige kasstromen nu waard zijn.

Waarde bedrijf =
cashflow x (1 + groeipercentage) /
(kostprijs kapitaal - groeipercentage)

Het voordeel van deze methode is dat ze de waarde bepaalt aan de hand van de toekomstige beschikbare liquide middelen die kunnen worden gebruikt om dividenden uit te betalen. Men houdt hier dus indirect rekening met de performance van het bedrijf in zijn geheel.

Tegenover dit voordeel staat weliswaar het nadeel dat deze methode niet zo voor de hand ligt. De methode vraagt een aantal wiskundige berekeningen die niet zomaar snel-snel door elke leek kunnen worden uitgevoerd.

Wilt u de DCF-methode beter begrijpen? In deze blog leggen we u het haarfijn uit. Er wordt stap voor stap beschreven hoe alles in zijn werk gaat en welke variabelen impact hebben op de waarde.

Welke methode verdient de voorkeur om de prijs van een overname te schatten?

Over het algemeen wordt de DCF-methode beschouwd als de beste waarderingsmethode omdat de meer allround is. Maar zoals elke inschatting is het een resultaat van vooronderstellingen.

U maakt best een paar verschillende inschattingen zowel qua methode, als qua onderliggende premisses. Dit geeft u een breder scala aan waarderingen, wat u toelaat om een gemiddelde te berekenen.

Plant u een overnameproject?

Kom langs bij een AXA Bankagent en we bekijken samen de financieringsopties.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot december 2022

Om het economisch klimaat aan te moedigen, heeft de overheid de investeringsaftrek op vaste activa die door kleine ondernemingen worden aangekocht tot 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Daardoor wordt investeren in deze activa in 2022 fiscaal interessant voor wie daar ruimte voor heeft. Meer details over de investeringsaftrek en wat de verhoging voor u als ondernemer kan betekenen, ontdekt u in deze blog.

Lees verder

Van eenmanszaak naar vennootschap: wanneer maakt u best de switch?

Als beginnende zelfstandige richtte u waarschijnlijk een eenmanszaak op. De beste keuze op dat moment: snel, eenvoudig en weinig administratie. Maar al snel begon uw onderneming te groeien, en dus ook uw winst. Wegen de voordelen van een eenmanszaak voor u dan nog op tegen de nadelen? En wanneer maakt u van uw eenmanszaak best een vennootschap? AXA Bank zocht het voor u uit!

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagen: lenen, leasen of renten?

U staat op het punt om in een nieuwe bedrijfswagen te investeren. U hebt het budget bepaald en de fiscale aftrekbaarheid berekend, maar dan blijft er nog één cruciale vraag: hoe betaalt u die nieuwe firmawagen of bestelwagen? Gebruikt u liquide middelen die al beschikbaar zijn in de onderneming, leent u of is het toch beter om dat nieuwe bedrijfsvoertuig te leasen of te renten? En wat is het verschil tussen die drie opties? U ontdekt het in deze blog.

Lees verder

Aftrekbaarheid bedrijfswagens : CO2-uitstoot bepaalt belastingvoordeel

Naast het budget dat u kunt of wilt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen voor uw onderneming, is de fiscale aftrekbaarheid een element waar u zeker rekening mee moet houden bij de aankoop van een bedrijfsvoertuig. De CO2-uitstoot is hiervoor het allesbepalende criterium. In deze blog leest u hoe u het aftrekpercentage van uw wagenpark bepaalt.

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagen kopen? Zo bepaalt u het budget!

Is uw bedrijfswagen toe aan vervanging? Hebt u een grotere of een tweede bestelwagen nodig om uw zaak te laten draaien? Of wilt u uw werknemers een salariswagen aanbieden? Voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsvoertuig bepaalt u best uw budget op voorhand. Maar hoe pakt u dat aan? Ontdek in deze blog hoeveel u kunt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent