Pensioenfonds of pensioenverzekering: pro's en contra's

Vermogen Pensioen – 29 augustus 2017

U wilt graag regelmatig sparen voor later, maar dan wel op voorwaarde dat u daarvoor elke maand een haalbaar bedrag opzij kunt zetten. Dan is pensioensparen door het fiscaal voordeel daarvoor de geknipte formule. De eerste knoop die u moet doorhakken als beginnend pensioenspaarder, is of u best instapt in een pensioenfonds of een pensioenverzekering. Laat u bij uw keuze leiden door de volgende vraag: gaat u voor zekerheid of voor rendement?

pensioensparen
Door het fiscaal voordeel is pensioensparen de geknipte formule om regelmatig sparen met haalbare bedragen.

Een werk van lange adem

Als u overweegt te beginnen met pensioensparen, dan moet u de lange termijn voor ogen houden: afhankelijk van uw leeftijd tussen 10 en 45 jaar. Idealiter begint u er zo vroeg mogelijk mee, vanaf het moment dat u begint te werken en dus inkomsten hebt.

Door die lange horizon kan uw geld dynamischer worden belegd dan in een belegging op korte termijn. Dat levert meestal meer op, maar dan schrikt u best niet op van een koersdipje.

Gewaarborgd rendement? Pensioenverzekering

Wanneer u kiest voor een pensioenverzekering, dan gaat u in de eerste plaats voor rendementszekerheid. Bij de meeste pensioenspaarverzekeringen kunt u een risicoloos luik met gewaarborgde rente (tak 21) aanvullen met een investeringsluik dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Door die combinatie kunnen de zekerheid van een minimale opbrengst en hogere rendementsvooruitzichten in één pensioenspaarverzekering worden samengebracht.

Wie absolute zekerheid wil, kiest voor een pensioenspaarverzekering zonder ‘invest’-luik. Dan worden alle premies belegd in een tak-21-beleggingsverzekering met 100% kapitaalbescherming. Het rendement wordt dan gewaarborgd door de verzekeraar. Als gevolg van de lage rentevoeten is het voor huidige stortingen bij de meeste verzekeraars eerder beperkt. Let wel: dat minimumrendement wordt gewaarborgd per storting. Het kan in de toekomst dus hoger of lager liggen.

Meestal wordt er bovenop de gewaarborgde rente jaarlijks een variabele winstdeelneming uitgekeerd. Die is afhankelijk van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

Goed om te weten

Met een verzekeringscontract van het type langetermijnsparen kunt u nog een bijkomend fiscaal voordeel verkrijgen (tot een maximale storting van 2.260 euro). Ook hier zijn diverse combinaties tussen tak 21 en tak 23 mogelijk.

Door de lange termijn, afhankelijk van uw leeftijd tussen 10 en 45 jaar, kan uw geld dynamischer worden belegd. Dat levert doorgaans meer op.

Hoge rendementsvooruitzichten op lange termijn? Pensioenfondsen

Pensioenspaarfondsen bieden geen gewaarborgd rendement en geen kapitaalbescherming. Maar pensioenspaarders die de afgelopen decennia voor een dynamisch pensioenspaarfonds hebben gekozen, hebben alle reden om tevreden te zijn. Sinds de start van het gereglementeerd pensioensparen in 1987 lag het gemiddelde rendement van de Belgische dynamische pensioenspaarfondsen rond 7 % per jaar. Of dit rendement ook de komende jaren geëvenaard kan worden, zal de toekomst uitwijzen.

Met een dynamisch pensioenfonds evolueert de waarde van uw pensioenspaarpot immers op het ritme van de beurs. Bij dalende beurskoersen kan een pensioenfonds wel eens in het rood gaan. Maar tijdens goede beursjaren kunnen dan weer mooie winsten gerealiseerd worden. Dus: meer risico, maar daar staat ook een groter winstpotentieel tegenover.

Pakt u het liever wat voorzichtiger aan? Defensieve pensioenspaarfondsen hebben minder aandelen in portefeuille (en meer obligaties), waardoor ze minder onderhevig zijn aan schommelingen van de beurs. Maar die voorzichtigere aanpak weegt op lange termijn ook op de rendementsvooruitzichten.

Een goede raad: start op jonge leeftijd met een dynamisch pensioenspaarfonds en stap in de aanloop naar de pensioenleeftijd over naar een defensief fonds. U beschermt dan het opgebouwde kapitaal in het zicht van de eindmeet en beperkt de impact van koersschommelingen.

Te onthouden

Pensioenspaarverzekering (tak 21)

  • Op elk moment kapitaalgarantie
  • Gewaarborgd minimumrendement plus winstbonus
  • Uitschieters qua rendement in beide richtingen uitgesloten

Pensioenspaarverzekering (tak 21+ 23)

  • risicoloos luik met kapitaalgarantie
  •  investeringsluik voor rendement
  • u bepaalt zelf de verhouding en dus hoeveel risico u wenst te nemen

Pensioenspaarfondsen

  • Geen kapitaalgarantie door schommelende inventariswaarde
  • Dynamische pensioenspaarfondsen bieden de beste rendementsvooruitzichten op lange termijn
  • Via de overstap naar een defensief pensioenspaarfonds kunnen de risico’s worden afgebouwd

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De kracht van rente op rente

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij pensioensparen een sneeuwbaleffect teweegbrengt.

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis?

De kostprijs van een verblijf in een rusthuis is misschien niet iets waar u op dit moment van wakker ligt. Toch is het belangrijk om tijdig aan vermogensopbouw te doen of te denken aan een aanvullend inkomen. Het gemiddelde pensioen volstaat immers vaak niet om een verblijf in een rusthuis te betalen.

Duurzaam beleggen, de norm

Duurzaam beleggen krijgt vrij baan. In een ander artikel hadden we het over het belang voor ondernemingen, maar ook voor beleggers en over de dingen die maken dat een onderneming duurzaam is. Nu onder de loep: de situatie bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers, waar men volledig gaat voor duurzaam beleggen. 

Vakantieplan? Denk ook aan een ‘financieel plan’!

U hebt wellicht uw vakantie al lang vastgelegd. Een vakantie is een plan op korte termijn om naar uit te kijken. Maar waarom ook niet op langere termijn denken, voor uw geld, om er dan later van te genieten? Een bankagent is uiteraard geen reisagentschap voor beleggingen. Maar wat geldt voor uw vakantie, geldt ook voor uw financiën: u gaat er best niet te luchtig overheen. En voor uw geld schakelt u idealiter de hulp van een professional in. 

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan