Een pensioeninkomen aanvullen met een inkomen uit beleggingen. Wat zijn de opties?

Vermogen Beleggen Pensioen Fiscaliteit – 14 oktober 2020

Vier op vijf Belgen gelooft dat de werkgevers- en persoonlijke bijdragen die zij tijdens hun carrière hebben afgestaan aan de staat, hen aan het einde van hun loopbaan een aantrekkelijk pensioen zullen opleveren. In vele gevallen is er echter sprake van een inkomensverschil.

Het wettelijk pensioen in België bedraagt in 2019 gemiddeld 1.125 euro. De kans is dus groot dat dat niet volstaat om net zo goed te leven als u nu doet.

pensioeninkomen door beleggingen
Om na uw pensioen dezelfde levensstandaard te behouden als vandaag, volstaat het wettelijk pensioen niet.

De financiële tijden zijn veranderd

Er zijn tijden geweest dat renteniers konden leven van de interesten van hun kasbons of termijnrekeningen. Die jaren liggen al een hele poos achter ons.

Al in het begin van de jaren 90 verlaagden de rentevoeten stelselmatig. En na de financiële crisis van 2008-2009 en de eurocrisis van 2012-2013 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een politiek gevoerd die erop gericht was om de rentevoeten laag te houden. De kortetermijnrente ging naar nul of zelfs negatief: banken die geld bij de ECB willen plaatsen, moeten daarvoor zelfs rente betalen.

Ook de langetermijnrente werd door de ECB sterk neerwaarts beïnvloed door een opkoopbeleid van obligaties. Het geld dat de verkopers van die obligaties (vaak banken) ontvangen, moet toelaten om de economische groei te bevorderen en bedrijven vertrouwen te geven voor de toekomst.

Een inkomen uit uw kapitaal halen

Beleggingsfondsen worden door beleggers enorm geapprecieerd. Zo biedt het de voordelen van spreiding over diverse activa, flexibiliteit, professioneel beheer en ga zo maar door.

Wist u dat u ook de opbrengsten kunt laten uitkeren? Dat kunnen de interesten of dividenden zijn die het fonds zelf ontvangt, eventueel aangevuld met meerwaarden uit transacties of een deel van het kapitaal dat u hebt belegd terwijl de rest van uw kapitaal op lange termijn verder geniet van een potentieel hoger rendement.

U hoeft niet te wachten tot aan uw pensioen om de vruchten van uw geïnvesteerde kapitaal te plukken. U kunt uw opbrengsten laten uitkeren.

Hoogrentende obligaties kunnen een zeer hoge coupon bieden, maar dan zal er ook een hoger risico zijn bij de emittent van deze effecten. Aan de beheerders van het fonds om dat risico goed te beoordelen en het beleggingsbeleid te volgen dat door het fonds is vastgelegd. Ook voor de selectie van aandelen zullen de beheerders van het fonds nauwkeurig te werk gaan en zullen ze zich de vraag stellen welke aandelen met grote waarschijnlijkheid een interessant dividend uitkeren. Dit resulteert in een unieke selectie van aandelen en obligaties.

De eerste stap richting een aanvullend pensioen

Een kapitaal opbouwen voor een goed leven na pensioen en uw opgebouwde kapitaal goed beheren, is erg belangrijk. Pensioensparen is een goede start voor het opbouwen van een kapitaal, maar omdat de bedragen die u in een pensioenfonds stort, beperkt zijn tot het wettelijk maximum, is het belangrijk om daarnaast te beleggen om voldoende kapitaal op te bouwen. Ook om uw kapitaal te laten renderen, kan de oplossing bestaan uit beleggingen in fondsen. En als u na uw pensioen een extra inkomen nodig hebt, kunnen deze fondsen de basis zijn om uw pensioeninkomen aan te vullen.

Praat er zeker eens over met uw bankagent. Hij stelt u een persoonlijk plan voor uw financiële toekomst voor en hij bekijkt welke oplossing en welke fondsen het best bij u passen. Hij gebruikt een handige tool om uw vermogen en behoeften in kaart te brengen. En dat is niet alles! Hij simuleert ook uw toekomstige financiële situatie op basis van uw projecten, uw kennis en ervaring met beleggen en verstrekt u de nodige informatie over risico’s, kosten en lasten verbonden aan fondsen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

De impact van de coronacrisis op de beurs

De coronacrisis die we nu meemaken veroorzaakt een wereldwijde economische crisis. Wat is de impact ervan op de beurs en wat zijn de voorspellingen? Lees hier alles wat u moet weten over de huidige situatie en de toekomst van de beurs.

Lees verder

De evolutie van de wereldeconomie

Wanneer we kijken we naar het globaal macro-economisch plaatje, dan is de conclusie dat het wereldwijd economisch herstel nog steeds afhankelijk is van de mate waarin de Covid-crisis beperkt wordt. Na een herstel in het derde kwartaal is nu de vraag of dit herstel zich verder zet in het vierde kwartaal en hoe krachtig dit herstel dan wel wordt.

Lees verder

Nalatenschap (3): "waar of niet waar" over schenkingen

Een nieuw artikel over nalatenschap. Deze keer zoomen we specifiek in op schenkingen. Een schenking zou geen schenking zijn als ze niet correct gebeurt. Zonder last voor de schenker en de begiftigde. Maak kennis met het onderwerp schenkingen in dit ‘waar-of-niet-waar’-artikel. Het is een handige introductie, zonder volledigheid te pretenderen of de notaris te willen vervangen.

Lees verder

Spreek er uw AXA Bankagent over aan