Een pensioeninkomen aanvullen met een inkomen uit beleggingen. Wat zijn de opties?

Vermogen Beleggen Pensioen Fiscaliteit – 14 oktober 2020

Vier op vijf Belgen gelooft dat de werkgevers- en persoonlijke bijdragen die zij tijdens hun carrière hebben afgestaan aan de staat, hen aan het einde van hun loopbaan een aantrekkelijk pensioen zullen opleveren. In vele gevallen is er echter sprake van een inkomensverschil.

Het wettelijk pensioen in België bedraagt in 2019 gemiddeld 1.125 euro. De kans is dus groot dat dat niet volstaat om net zo goed te leven als u nu doet.

pensioeninkomen door beleggingen
Om na uw pensioen dezelfde levensstandaard te behouden als vandaag, volstaat het wettelijk pensioen niet.

De financiële tijden zijn veranderd

Er zijn tijden geweest dat renteniers konden leven van de interesten van hun kasbons of termijnrekeningen. Die jaren liggen al een hele poos achter ons.

Al in het begin van de jaren 90 verlaagden de rentevoeten stelselmatig. En na de financiële crisis van 2008-2009 en de eurocrisis van 2012-2013 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een politiek gevoerd die erop gericht was om de rentevoeten laag te houden. De kortetermijnrente ging naar nul of zelfs negatief: banken die geld bij de ECB willen plaatsen, moeten daarvoor zelfs rente betalen.

Ook de langetermijnrente werd door de ECB sterk neerwaarts beïnvloed door een opkoopbeleid van obligaties. Het geld dat de verkopers van die obligaties (vaak banken) ontvangen, moet toelaten om de economische groei te bevorderen en bedrijven vertrouwen te geven voor de toekomst.

Een inkomen uit uw kapitaal halen

Beleggingsfondsen worden door beleggers enorm geapprecieerd. Zo biedt het de voordelen van spreiding over diverse activa, flexibiliteit, professioneel beheer en ga zo maar door.

Wist u dat u ook de opbrengsten kunt laten uitkeren? Dat kunnen de interesten of dividenden zijn die het fonds zelf ontvangt, eventueel aangevuld met meerwaarden uit transacties of een deel van het kapitaal dat u hebt belegd terwijl de rest van uw kapitaal op lange termijn verder geniet van een potentieel hoger rendement.

U hoeft niet te wachten tot aan uw pensioen om de vruchten van uw geïnvesteerde kapitaal te plukken. U kunt uw opbrengsten laten uitkeren.

Hoogrentende obligaties kunnen een zeer hoge coupon bieden, maar dan zal er ook een hoger risico zijn bij de emittent van deze effecten. Aan de beheerders van het fonds om dat risico goed te beoordelen en het beleggingsbeleid te volgen dat door het fonds is vastgelegd. Ook voor de selectie van aandelen zullen de beheerders van het fonds nauwkeurig te werk gaan en zullen ze zich de vraag stellen welke aandelen met grote waarschijnlijkheid een interessant dividend uitkeren. Dit resulteert in een unieke selectie van aandelen en obligaties.

De eerste stap richting een aanvullend pensioen

Een kapitaal opbouwen voor een goed leven na pensioen en uw opgebouwde kapitaal goed beheren, is erg belangrijk. Pensioensparen is een goede start voor het opbouwen van een kapitaal, maar omdat de bedragen die u in een pensioenfonds stort, beperkt zijn tot het wettelijk maximum, is het belangrijk om daarnaast te beleggen om voldoende kapitaal op te bouwen. Ook om uw kapitaal te laten renderen, kan de oplossing bestaan uit beleggingen in fondsen. En als u na uw pensioen een extra inkomen nodig hebt, kunnen deze fondsen de basis zijn om uw pensioeninkomen aan te vullen.

Praat er zeker eens over met uw bankagent. Hij stelt u een persoonlijk plan voor uw financiële toekomst voor en hij bekijkt welke oplossing en welke fondsen het best bij u passen. Hij gebruikt een handige tool om uw vermogen en behoeften in kaart te brengen. En dat is niet alles! Hij simuleert ook uw toekomstige financiële situatie op basis van uw projecten, uw kennis en ervaring met beleggen en verstrekt u de nodige informatie over risico’s, kosten en lasten verbonden aan fondsen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

Pensioensparen: wat te doen voor minder belastingen en meer pensioen?

Wat zou u graag doen als u met pensioen bent? Met de kleinkinderen naar de bioscoop, eens goed gaan eten met de familie, af en toe een citytrip of wat cultuur opsnuiven…? We willen toch allemaal genieten van onze oude dag? Wel, het slechte nieuws is dat uw wettelijk pensioen niet volstaat om uw levensstandaard te behouden. Maar gelukkig is er pensioensparen. Een aanvullend pensioen opbouwen helpt immers om later minder zorgen te hebben en meer te genieten van uw oude dag.

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Pensioensparen: nu minder belastingen, morgen meer pensioen

Weet u hoeveel pensioen u precies zult trekken wanneer u stopt met werken? Neen? Troost u, weinig mensen hebben daar een idee van. Wat we wel allemaal vermoeden en verwachten, is dat ons inkomen zal dalen en onze levensstandaard dus ook. Ons wettelijk pensioen ligt immers tot 700 euro lager dan in onze buurlanden.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Spreek er uw AXA Bankagent over aan