Pensioensparen: 960 of 1.230 euro?

Vermogen Beleggen Pensioen – 13 juni 2018

Sinds begin dit jaar kunt u ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 960 of 1.230 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 960 of 1.230 euro pensioensparen?

Verschillende maximumbedragen voor pensioensparen, een ander belastingvoordeel

pensioensparen 960 of 1230 euro
Op fiscaal vlak kunnen we niet zomaar stellen dat jaarlijks 1.230 euro sparen in alle gevallen en voor iedereen voordeliger is dan 960 euro sparen.

Wie aan pensioensparen doet of voor zijn of haar aanvullend pensioen begint te sparen, zal voortaan jaarlijks een keuze moeten maken tussen twee wettelijke maxima:

  • Als u het oude maximumbedrag van 960 euro spaart, krijgt u het volgende jaar een belastingvermindering van 30%, meer bepaald 288 euro.
  • Indien u kiest voor het nieuwe maximum van 1.230 euro, krijgt u het volgende jaar een fiscale aftrek van 25% op uw storting, wat neerkomt op 307,50 euro.

Wanneer u in het kader van een pensioenspaarplan jaarlijks 1.230 euro spaart in plaats van 960 euro, krijgt u dus iets meer terug van de belastingen: een extra fiscale vermindering van 19,50 euro.

En op het einde van de rit is er een groot verschil in het eindkapitaal tussen jaarlijks 960 of 1.230 euro sparen. Als u een zo groot mogelijk bedrag wilt opbouwen via pensioensparen, dan bent u beter af met het hogere wettelijke maximum.

pensioensparen 960 of 1230 euro eindkapitaal

Wat als iemand per ongeluk meer spaart dan 960 euro?

Tenzij u uitdrukkelijk aan uw bank te kennen hebt gegeven dat u 1.230 euro wilt sparen, zal de bank u het teveel gespaarde bedrag terugstorten. Te veel storten betekent dus niet dat u automatisch hebt gekozen voor het hogere bedrag. Wanneer u gaat voor het hoogste van de twee maxima, moet u die keuze elk jaar opnieuw bij uw bank bevestigen via een speciaal formulier.

Welk pensioenspaarbedrag is fiscaal gezien het voordeligst?

Op fiscaal vlak kunnen we niet zomaar stellen dat jaarlijks 1.230 euro sparen in alle gevallen en voor iedereen voordeliger is dan 960 euro sparen.

De hamvraag is of dat relatief kleine bedrag van 19,50 euro per jaar – zelfs als u het op zijn beurt belegt - opweegt tegen de anticipatieve heffing of eindbelasting op uw 60e verjaardag. Want wanneer u 60 wordt, heft de fiscus 8% belasting op alles wat u tot dan toe gestort hebt, gekapitaliseerd tegen een fictieve jaarlijkse rente van 4,75%.

Hoe meer pensioenkapitaal, hoe meer anticipatieve heffing u betaalt. Als u jaarlijks 1.230 euro stort, presenteert de fiscus u op uw 60e verjaardag een hogere rekening dan wanneer u jaarlijks 960 euro stort.

Wat dan het beste is, hangt af van uw leeftijd en de opbrengst op de herinvestering van de extra belastingvermindering. Een spaarder die vandaag 25 jaar oud is, zal in de toekomst uiteraard over een langere periode belastingverminderingen krijgen dan iemand van 50 jaar. Maar voor die 25-jarige zal de fiscus op zijn/haar 60e verjaardag de eindbelasting ook berekenen op een hoger bedrag. En doordat de spaarperiode langer is, zal de rentevoet van 4,75% meer impact hebben door het effect van rente op rente.

Wanneer is het nieuwe maximumbedrag voor pensioensparen beter?

Om dat te kunnen berekenen, stelden we een simulatie op:

  • Voor een 18-jarige, 25-jarige, 30-jarige, 35-jarige, 40-jarige, 45-jarige en 50-jarige spaarder.
  • De jaarlijkse interest op de herinvestering van de bijkomende belastingvermindering berekenden we tegen 0%, 3%, 4%, 5% en 6%.
  • De simulatie loopt voor alle spaarders tot aan de 60e verjaardag, namelijk tot net na het betalen van de anticipatieve heffing.
  • We gaan ervan uit dat spaarders jaarlijks 1.230 euro storten.

We simuleren dus voor iemand die jaarlijks 1.230 euro spaart, of de herinvestering van de jaarlijks grotere belastingvermindering opweegt tegen de hogere anticipatieve heffing op 60 jaar. Indien het fiscaal niet voordelig is om jaarlijks 1.230 euro te sparen, staat de uitkomst in het blauw. Indien het fiscaal wél voordelig is, staat de uitkomst in het vet.

pensioensparen 960 of 1230 euro fiscaliteit

De tabel toont aan dat het fiscaal vaak minder voordelig is om jaarlijks 1.230 euro te sparen in het stelsel pensioensparen. Voor relatief jonge pensioenspaarders zal het bijvoorbeeld pas fiscaal voordelig zijn om jaarlijks 1.230 euro te sparen bij een opbrengst van 6% op de herinvestering van de jaarlijkse 19,50 euro bijkomende belastingvermindering. Voor dat hoge rendement moeten zij wel bereid zijn om grotere risico’s te nemen in hun beleggingsstrategie. De vraag is dan of dat nog strookt met hun beleggersprofiel.

Louter fiscaal is het pas na de 60e verjaardag voordeliger om jaarlijks 1.230 euro te sparen in plaats van 960 euro, omdat er op deze stortingen wel nog een belastingvermindering volgt, maar geen anticipatieve heffing meer. In het jaar waarin u 60 wordt, wacht u overigens best met storten tot na uw 60e verjaardag. Dan vermijdt u de belasting op de stortingen van dat jaar.

Let op voor de fiscale valstrik bij pensioensparen

Stel dat u hebt geopteerd voor het hogere fiscale maximum en zeg maar 1.000 euro stort. Dan ontvangt u 250 euro fiscale aftrek in plaats van de 288 euro vermindering voor het lagere plafond van 960 euro. Want vanaf dat u 1 euro meer stort dan 960 euro, valt de belastingvermindering terug van 30 naar 25% voor het volledige gespaarde bedrag. Een verlies dus van 38 euro. Vanaf het bedrag van 1.152 euro wordt dat verlies weer weggewerkt. Pensioensparen voor een bedrag tussen 961 euro en 1.151 euro is dus niet aan te raden.

Aan u om de afweging te maken of bij de afloop van uw pensioenspaarplan de hogere kapitaalopbouw primeert op het meer dan waarschijnlijk lagere belastingvoordeel. Stel uzelf ook de vraag of u met pensioensparen voldoende kapitaal bijeen spaart om na de pensionering uw inkomen op peil te houden en of u nog op een andere manier aan pensioenopbouw moet doen. U laat zichtzelf hiervoor best bijstaan door een expert.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Juni, de zomer kan beginnen … het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar je toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Globale economische vooruitzichten: gemengd beeld, met tekenen van economisch herstel

De wereldeconomie vertoont nog steeds een gemengd beeld. De VS blijft de trekker van de mondiale economie, China koelt verder af en Europa heeft het moeilijk. Toch zien we tekenen van herstel, dankzij de centrale banken die met stimuli de economie proberen aan te zwengelen. De handelsoorlog stevent allicht af op een resolutie en het Verenigd Koninkrijk blijft nog even in de ban van de Brexit, maar een consensus is nog steeds veraf.

Een cadeau nu, een mooi project voor later!

De communie- en lentefeesten zijn in zicht. Dus rijst de vraag: "welk cadeau geef ik mijn (klein)kinderen?" Een moeilijke keuze. Bij AXA Bank hebben we een oplossing: open een beleggingsplan. Al vanaf 25 euro per jaar. Zo kunt u de gelukkige begunstigde een mooie duwtje in de rug geven voor zijn of haar financiële toekomst.

Beleggingen: welke experts bij AXA?

De huidige lage rentevoeten op spaarrekeningen, de inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen ... U bent er zich van bewust dat u in actie moet schieten om uw kapitaal te beheren, maar u hebt noch de tijd noch de ervaring. Laat uw beleggingen dan in handen nemen door fondsbeheerders. Experts tot uw dienst!