Pensioensparen: 980 of 1.260 euro?

Vermogen Beleggen Pensioen – 24 december 2019

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 980 of 1.260 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 980 of 1.260 euro pensioensparen?

Verschillende maximumbedragen voor pensioensparen, een ander belastingvoordeel

pensioensparen 960 of 1230 euro
Op fiscaal vlak kunnen we niet zomaar stellen dat jaarlijks 1.260 euro sparen in alle gevallen en voor iedereen voordeliger is dan 980 euro sparen.

Wie aan pensioensparen doet of voor zijn of haar aanvullend pensioen begint te sparen, moet jaarlijks een keuze maken tussen twee wettelijke maxima:

  • Als u het maximumbedrag van 980 euro spaart, krijgt u het volgende jaar een belastingvermindering van 30%, meer bepaald 294 euro.
  • Indien u kiest voor het maximum van 1.260 euro, krijgt u het volgende jaar een fiscale aftrek van 25% op uw storting, wat neerkomt op 315 euro.

Wanneer u in het kader van een pensioenspaarplan jaarlijks 1.260 euro spaart in plaats van 980 euro, krijgt u dus iets meer terug van de belastingen: een extra fiscale vermindering van 21 euro.

En op het einde van de rit is er een groot verschil in het eindkapitaal tussen jaarlijks 980 of 1.260 euro sparen. Als u een zo groot mogelijk bedrag wilt opbouwen via pensioensparen, dan bent u beter af met het hogere wettelijke maximum.

pensioensparen 980 of 1260 euro eindkapitaal

Wat als iemand per ongeluk meer spaart dan 980 euro?

Tenzij u uitdrukkelijk aan uw bank te kennen hebt gegeven dat u 1.260 euro wilt sparen, zal de bank u het teveel gespaarde bedrag terugstorten. Te veel storten betekent dus niet dat u automatisch hebt gekozen voor het hogere bedrag. Wanneer u gaat voor het hoogste van de twee maxima, moet u die keuze elk jaar opnieuw bij uw bank bevestigen via een speciaal formulier.

Welk pensioenspaarbedrag is fiscaal gezien het voordeligst?

Op fiscaal vlak kunnen we niet zomaar stellen dat jaarlijks 1.260 euro sparen in alle gevallen en voor iedereen voordeliger is dan 980 euro sparen.

De hamvraag is of dat relatief kleine bedrag van 21 euro per jaar - zelfs als u het op zijn beurt belegt - opweegt tegen de anticipatieve heffing of eindbelasting op uw 60e verjaardag. Want wanneer u 60 wordt, heft de fiscus 8% belasting op alles wat u tot dan toe gestort hebt, gekapitaliseerd tegen een fictieve jaarlijkse rente van 4,75%.

Hoe meer pensioenkapitaal, hoe meer anticipatieve heffing u betaalt. Als u jaarlijks 1.260 euro stort, presenteert de fiscus u op uw 60e verjaardag een hogere rekening dan wanneer u jaarlijks 980 euro stort.

Wat dan het beste is, hangt af van uw leeftijd en de opbrengst op de herinvestering van de extra belastingvermindering. Een spaarder die vandaag 25 jaar oud is, zal in de toekomst uiteraard over een langere periode belastingverminderingen krijgen dan iemand van 50 jaar. Maar voor die 25-jarige zal de fiscus op zijn/haar 60e verjaardag de eindbelasting ook berekenen op een hoger bedrag. En doordat de spaarperiode langer is, zal de rentevoet van 4,75% meer impact hebben door het effect van rente op rente.

Wanneer is het nieuwe maximumbedrag voor pensioensparen beter?

Om dat te kunnen berekenen, stelden we een simulatie op:

  • Voor een 18-jarige, 25-jarige, 30-jarige, 35-jarige, 40-jarige, 45-jarige en 50-jarige spaarder.
  • De jaarlijkse interest op de herinvestering van de bijkomende belastingvermindering berekenden we tegen 0%, 3%, 4%, 5% en 6%.
  • De simulatie loopt voor alle spaarders tot aan de 60e verjaardag, namelijk tot net na het betalen van de anticipatieve heffing.
  • We gaan ervan uit dat spaarders jaarlijks 1.260 euro storten. 

We simuleren dus voor iemand die jaarlijks 1.260 euro spaart, of de herinvestering van de jaarlijks grotere belastingvermindering opweegt tegen de hogere anticipatieve heffing op 60 jaar. Indien het fiscaal niet voordelig is om jaarlijks 1.260 euro te sparen, staat de uitkomst in het blauw. Indien het fiscaal wél voordelig is, staat de uitkomst in het vet.

pensioensparen 980 of 1260 euro fiscaal

De tabel toont aan dat het fiscaal vaak minder voordelig is om jaarlijks 1.260 euro te sparen in het stelsel pensioensparen. Voor relatief jonge pensioenspaarders zal het bijvoorbeeld pas fiscaal voordelig zijn om jaarlijks 1.260 euro te sparen bij een opbrengst van 5% op de herinvestering van de jaarlijkse 21 euro bijkomende belastingvermindering. Voor dat hoge rendement moeten zij wel bereid zijn om grotere risico’s te nemen in hun beleggingsstrategie. De vraag is dan of dat nog strookt met hun beleggersprofiel.

Louter fiscaal is het pas na de 60e verjaardag voordeliger om jaarlijks 1.260 euro te sparen in plaats van 980 euro, omdat er op deze stortingen wel nog een belastingvermindering volgt, maar geen anticipatieve heffing meer. In het jaar waarin u 60 wordt, wacht u overigens best met storten tot na uw 60e verjaardag. Dan vermijdt u de belasting op de stortingen van dat jaar.

Let op voor de fiscale valstrik bij pensioensparen

Stel dat u hebt geopteerd voor het hogere fiscale maximum en zeg maar 1.000 euro stort. Dan ontvangt u 250 euro fiscale aftrek in plaats van de 294 euro vermindering voor het lagere plafond van 980 euro. Want vanaf dat u 1 euro meer stort dan 980 euro, valt de belastingvermindering terug van 30 naar 25% voor het volledige gespaarde bedrag. Een verlies dus van 44 euro. Vanaf het bedrag van 1.176 euro wordt dat verlies weer weggewerkt. Pensioensparen voor een bedrag tussen 981 euro en 1.175 euro is dus niet aan te raden.

Aan u om de afweging te maken of bij de afloop van uw pensioenspaarplan de hogere kapitaalopbouw primeert op het meer dan waarschijnlijk lagere belastingvoordeel. Stel uzelf ook de vraag of u met pensioensparen voldoende kapitaal bijeen spaart om na de pensionering uw inkomen op peil te houden en of u nog op een andere manier aan pensioenopbouw moet doen. U laat zichtzelf hiervoor best bijstaan door een expert.

Goed om te weten: start online met pensioensparen voor 27 december. Zo geniet u het fiscale voordeel vanaf 2020!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Verantwoord beleggen bij AXA Bank

Verantwoord beleggen zit in de lift. En terecht. Mensen willen weten waarin ze beleggen en welke bedrijven ze ondersteunen met hun investeringen. Ze stellen kwalitatieve en ethische eisen. Dat juichen we toe bij AXA Bank. Hoe we dit ethisch en bewust verantwoord beleggen toepassen, leest u in dit artikel.

Lees verder

AXA Investment Managers nummer één in Europa op het vlak van duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt de norm in de financiële wereld. AXA Investment Managers (AXA IM), die de beleggingsfondsen beheert waarop u via AXA Bank kunt intekenen, is daar al langer mee bezig. AXA IM maakt deel uit van de AXA Groep en werd in 2019 in een onafhankelijke studie geprezen voor de integratie van de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) in zijn beleid.

Lees verder

Wat is een beleggersprofiel?

Voordat uw bank u beleggingsadvies kan geven of u beleggingsproducten voorstellen, moet u ze informatie bezorgen over uw financiële situatie, uw kennis van de beleggingsproducten, uw ervaring en uw beleggingsdoelstellingen. Op basis van uw antwoorden maakt de bank dan een beleggersprofiel op. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk? En hoe en waarom wordt zo'n profiel opgemaakt?

Lees verder

Wat zijn de verwachtingen voor de wereldeconomie in 2020?

In de Verenigde Staten zal het volgende jaar in het teken staan van de presidentsverkiezingen. De tussentijdse handelsdeal met China kan ongetwijfeld in dit kader worden gezien. Maar ook China had alle belang bij een akkoord. Want onder meer de handelsoorlog met de VS deed de Chinese economie sterk vertragen. Die groeivertraging heeft ook gevolgen voor de economie van de eurozone en meer bepaald Duitsland. Voor de opkomende landen wordt dan weer een normalisering van de groei verwacht, die mee in de hand wordt gewerkt door de beleidsversoepeling van de centrale banken wereldwijd.

Lees verder