Pensioensparen: nog altijd een noodzaak. Maar ook voldoende?

Vermogen Pensioen Fiscaliteit – 26 november 2018

Het pensioen blijft de gemoederen en de nieuwsmedia beroeren. Laten we het zeggen zoals het is: ons wettelijk pensioen zal later waarschijnlijk niet volstaan om onbezorgd te leven. Een korte berekening via onze simulatietool zal u daarvan snel overtuigen. Reden genoeg om nu al te beginnen met de voorbereiding van uw latere leven door bijvoorbeeld aan pensioensparen te doen. Een overzicht van de troeven van een formule die een ideale basis vormt om ook andere beleggingen te overwegen.

pensioensparen 
Doet u aan pensioensparen? Zorg dat u er het maximum uithaalt. Controleer het bedrag dat u dit jaar al hebt gestort. Doe indien nodig een aanvullende storting tot aan het fiscaal maximaal aftrekbare bedrag om geen enkel belastingvoordeel in 2018 te verliezen.

November, voorlaatste maand van 2018. U denkt al aan de eindejaarsgeschenken of aan een mooie reis. Wat uw budget betreft, denkt u waarschijnlijk ook aan pensioensparen, een terugkerend en actueel thema in de pers. Denkt u met pensioensparen te beginnen?

Pensioensparen: kiezen met verstand... en met risico

Het dubbele voordeel van deze formule wordt door de Belgen sterk op prijs gesteld :
• een belastingvoordeel vandaag; 
• een aanvullend inkomen morgen, wanneer u met pensioen bent. 
En onthoud zeker: ja, beleggen houdt risico's in en brengt kosten mee. Neem de tijd om de informatie en het overzicht van de voornaamste risico's en de fiscale gevolgen te lezen in de KIID's et de prospectussen van onze fondsen. Indien nodig zal uw bankagent u met plezier inlichten.

Pensioensparen is gemakkelijk, toegankelijk voor de meesten onder ons en dubbel efficiënt doordat het een belastingvoordeel vandaag combineert met een aanvullend inkomen morgen. U bent er nog niet aan begonnen? Start dan nog dit jaar om het gestorte bedrag in 2019 te kunnen inbrengen in uw belastingaangifte.
Als u in 2018 kiest voor een pensioenspaarfonds, kunt u tot 960 of 1230 euro sparen. Het plafond wordt elk jaar geïndexeerd.  Deze bedragen stellen u in staat te profiteren van een overeenkomstig belastingvoordeel in de vorm van een belastingaftrek van respectievelijk 30% en 25% (288 of 307,5 euro).
Wat is het interessantste bedrag vanuit fiscaal oogpunt? Onthoud dat als u kiest voor het hoogste bedrag, de positieve effecten zich laten voelen vanaf het bedrag van 1152 euro (bedrag voor 2018).

De belasting bij het uitstappen

De eindbelasting op uw 60ste verjaardag bedraagt 8%.
Belangrijke opmerking: de fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke persoon en is onderhevig aan eventuele wijzigingen in de toekomst.

Laat u goed begeleiden om de voorbereiding van uw pensioen te starten!

Uw toekomst voorbereiden via pensioensparen is een uitstekend begin. Maar dat zal lang niet voldoende zijn. Laat u, om uw aanvullend pensioen goed voor te bereiden, bijstaan door een professional die u de weg wijst.
Die zal kennis nemen van uw projecten, u een reeks vragen stellen en de uwe beantwoorden. Er wordt ook een analyse gemaakt van uw financiële situatie, uw beleggersprofiel, uw risicobereidheid en uw kennis van de wereld van de beleggingen. Jullie voeren samen ook enkele simulaties uit.
Ten slotte zal diezelfde deskundige u ook andere mogelijkheden toelichten die er bestaan als aanvulling op het pensioensparen en om aan een mooie toekomst te kunnen bouwen.

U wilt wel meer?

1. Bereken het belastingvoordeel van pensioensparen (plafond van 960 euro).
2. Bereken hier het bedrag dat u later nodig zult hebben, bovenop uw wettelijk pensioen.
3.(Her)lees onze blog Pensioensparen:minder belastingen vandaag, meer pensioen morgen.
4. Meer informatie vindt u op de website van de Belgische financiële sector febelfin.be, bij de Rijksdienst voor Pensioenen en de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, op de website van de Ombudsdienst Pensioenen, in het dossier pensioensparen van Testaankoop en ook in onze gids pensioenvoorbereiding (gratis te downloaden via onze simulatietool).

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw pensioen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Belg op zoek naar 1000 euro extra pensioeninkomen

De Belg wil gemiddeld 1000 euro extra pensioeninkomen per maand, bovenop het wettelijk pensioen. Dat blijkt uit de antwoorden van bijna 40.000 Belgen die op de website van AXA Bank de drie-vragen-test invulden over hun pensioen. Die geeft een eerste idee van hoeveel kapitaal u ongeveer moet opbouwen om goed voorbereid te zijn op uw pensioen. “Om 1000 euro extra per maand te bekomen tijdens je pensioen, spaar je best een vermogen van minimaal 300.000 euro bijeen,” zegt Xavier Gys van AXA Bank.

5 goede redenen om in fondsen te beleggen

Beleggen wordt vaak als alternatief naar voor geschoven voor de lage rente op spaarrekeningen, om een hoger rendement op uw spaargeld te krijgen. Toch staan heel wat Belgen nog altijd weigerachtig tegenover beleggen. Maar is dat wel terecht? We zochten het voor u uit.

Wat verandert er in het erfrecht?

Op 1 september 2018 wordt de hervorming van het burgerlijk erfrecht van kracht. Dat zal belangrijke wijzigingen met zich meebrengen op het vlak van successieplanning en de verdeling van een nalatenschap na een overlijden. Het voornaamste is dat de wetshervorming u meer vrijheid bezorgt om uw nalatenschap zelf te regelen. Zo kunt u een groter deel van uw vermogen naar eigen inzicht verdelen onder familie of vrienden of het bestemmen voor een goed doel. Ontdek hierna de voornaamste bepalingen van het nieuwe erfrecht.

Hoe wordt de erfbelasting berekend?

Wanneer u erft van iemand die in België woonde bij zijn overlijden, moet u op de waarde van die erfenis belasting betalen: de successie- of erfenisrechten. In Vlaanderen spreekt men in dat verband ook wel van ‘erfbelasting’. Die successierechten verschillen volgens het gewest waarin de erflater zijn fiscaal domicilie had. Een aantal principes zijn wel gemeenschappelijk voor Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We sommen ze even voor u op.