PSD2, wat is dat?

Betalen Actueel Zichtrekening – 13 maart 2018

De technologie kent een enorme evolutie en de consumenten gedragen zich er ook naar. Ook de betaalmarkt gaat mee met zijn tijd. PSD2 is een nieuwe Europese richtlijn die in België tegen juni 2018 in voege zal treden. Ze moet zorgen voor een omkadering van al deze evoluties. En de consument zal er wel bij waren. Waarover gaat het juist en wat zal er voor u veranderen?

PSD2 zet de deuren wijd open voor innovatie

PSD 2
PSD2 heeft tot doel om het aanbod van nieuwe financiële diensten uit te breiden: eenvoudige, snelle en veilige diensten.

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2, in het Nederlands te omschrijven als Richtlijn voor Betaaldiensten. Ze is de opvolger van PSD1, een richtlijn die al in 2010 de basis legde voor een eengemaakte Europese betaalmarkt: SEPA (Single Euro Payment Area). 

Met de komst van PSD2 gaat de Europese wetgever nog een stap verder, want die uniforme betaalmarkt wordt nu opengesteld voor nieuwe spelers die geen financiële instelling zijn. Maar niet elk bedrijf komt hiervoor in aanmerking. PSD2 stelt immers hoge eisen voor het toekennen van een vergunning én op het vlak van beveiliging. 

Zodra deze wetgeving in voege treedt in België, zullen banken deze vergunde bedrijven verplicht toegang moeten geven tot de gegevens van uw zichtrekening(en), zodat ze aan de informatie kunnen komen die u aan hen wilt meedelen of de betaling uitvoeren waarvoor u opdracht hebt gegeven. 

Bovendien voorziet de wetgeving in andere, niet onbelangrijke voordelen voor u, als klant:

 • transparante communicatie over de kosten op de zichtrekening;
 • uniforme vereisten qua veiligheid voor de uitvoering van elektronische betalingen;
 • afschaffing van meerkosten voor kaartbetalingen;
 • duidelijke regels voor de behandeling van betwistingen en een verlaging van de verantwoordelijkheid van de klant bij fraude.

Een aantal bedrijven is nu al actief (Bancontact, Payconiq, Paypal); in de toekomst worden de diensten die zij aanbieden, beter juridisch omkaderd. 

Dankzij deze nieuwe wetgeving zult u als consument een betere service krijgen, d.w.z. een dienstverlening die aansluit bij uw verwachtingen: eenvoudige, snelle en veilige betaaloplossingen en financiële diensten. 

Wat gaat PSD2 concreet voor u, als consument, veranderen?

Een betere en transparantere dienstverlening en meer keuze op het vlak van innovatieve financiële diensten:

 • Rekeninginformatiediensten: als u daarmee instemt, zal uw bank vergunde bedrijven toegang verlenen tot uw zichtrekening en betaaltransacties.
 • Deze bedrijven kunnen u hierdoor nieuwe diensten aanbieden: gecentraliseerde informatie over uw rekeningen, budgetopvolgingsinstrumenten, onmiddellijke kredietscoring … 

 • Innovatieve betaaldiensten: eenvoudige, snelle en veilige betaaloplossingen, specifiek voor online aankopen. 
 • Ook hier zult u als klant steeds uw formele goedkeuring moeten geven door middel van een beveiligde validatieprocedure: de Strong Customer Authentication (SCA). Bij AXA Bank bieden we dit momenteel aan dit aan via een kaartlezer in combinatie met de debetkaart, maar er liggen modernere alternatieven ter studie voor een verbeterd gebruiksgemak.

U blijft altijd baas over uw gegevens!

Let goed op, want het gaat om financiële en persoonlijke data. Weet dat u, en u alleen, beslist of u een bedrijf toegang tot uw betaalrekening verleent of niet. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen bij uw bank.

Weet dan dat:

 • u altijd van mening kunt veranderen en dus, indien u dat wenst, de toegang die u verleend hebt aan het ene of andere bedrijf, weer in kunt trekken door u rechtstreeks tot het betrokken bedrijf of de aanbieder van de dienst te wenden;
 • u uw akkoord geeft via de zgn. ‘Strong Customer Authentication’. Bij AXA Bank gebeurt dat met een kaartlezer en de debetkaart;
 • er niets verandert als u niet uw uitdrukkelijk akkoord geeft aan een bedrijf. Tot zolang heeft niemand anders dan uzelf en uw bank(en) toegang tot uw gegevens.

Bij AXA Bank worden enkel de online zichtrekeningen comfort2bank, start2bank en account4pro opengesteld voor andere bedrijven.

PSD2: wat met uw privacy? 

Een bedrijf mag niet om meer informatie vragen dan strikt nodig en de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, dan die vermeld bij het vragen van uw toestemming. Deze gegevens mogen evenmin opgeslagen worden of gedeeld met andere aanbieders. 

We zullen regelmatig op de praktische gevolgen van deze nieuwe wetgeving teruggekomen, naarmate de zaken zich duidelijker stellen.

Bekijk intussen dit filmpje dat de grote nieuwigheden van deze wetgeving dynamisch aantoont.

* Uitzonderingen op de SCA zijn door wetgever voorzien. Meer informatie hierover volgt later, wanneer die uitzonderingen duidelijk omschreven zijn. 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Payconiq en Bancontact samen in één app

Bancontact en Payconiq Belgium zijn samen en dat biedt alleen maar voordelen. De Payconiq by Bancontact-app biedt inderdaad het beste voor mobiel betalen: eenvoud, reikwijdte en veiligheid bijeen. Via uw smartphone of tablet hebt u met deze app steeds geld op zak.

Lees verder

Met bankswitching wordt veranderen van bank nog eenvoudiger

Mensen veranderen vaker en vaker van bank. Dat komt omdat sinds 1 februari uw rekening overzetten naar een andere bank nog makkelijker is door de vernieuwde bankoverstapdienst Bankswitching. U moet bijvoorbeeld niet langer zelf uw nieuwe rekeningnummer doorgeven aan uw werkgever of elektriciteitsleverancier wanneer u van bank verandert, uw nieuwe bankinstelling doet dat voor u.

Lees verder

Uw smartphone: uw nieuwe portemonnee

Onze portefeuille ruimt hoe langer hoe meer plaats voor onze smartphone als betaalmiddel. Er gaat haast geen dag voorbij of er verschijnt wel een artikel over nieuwe betaalmogelijkheden en betaalapps voor uw telefoon. De nieuwe trend: betalen zonder uw debetkaart te gebruiken.

Lees verder

Ook contactloos betaalt u in alle veiligheid

De nieuwe debetkaarten die nu door AXA Bank worden uitgegeven zijn uitgerust met een NFC-chip (Near Field Communication), waardoor contactloze betalingen mogelijk zijn: ze zijn gemakkelijk herkenbaar door het symbool met vier golfjes. Contactloos betalen wordt meer en meer de norm. Toch staan sommige mensen er wantrouwig tegenover. Geheel onterecht. Waarom? Daarom!

Lees verder