Vlaanderen verlaagt registratierechten voor eigen woning naar 3%

Wonen Fiscaliteit Lenen – 27 oktober 2021

Koopt u in Vlaanderen een huis of appartement om er zelf in te gaan wonen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 daarvoor nog maar 3% registratierechten. Als het gaat om een oude woning die u ingrijpend energiezuiniger maakt, zakken die registratierechten zelfs naar 1%. Voor de aankoop van een tweede of derde woning stijgen de registratierechten dan weer van 10 naar 12%. Wat betekent dat voor u als kandidaat-koper?

Nog lagere registratierechten voor enige en eigen woning

registratierechten 
Tot nog toe mochten onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering worden gebracht. Dat systeem van ‘meeneembaarheid’ wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft. Er komt wel een overgangsregeling.

Wie een huis, appartement of bouwgrond koopt, moet bovenop de aankoopsom verkooprechten betalen: de zogenaamde registratiebelasting of registratierechten.

De Vlaamse regering heeft die registratierechten sinds de zomer van 2018 systematisch verlaagd voor de aankoop van de enige en eigen woning. Wie vanaf nu een woning koopt om er binnen de twee jaar zelf in te gaan wonen, betaalt na 1 januari 2022 nog slechts 3% registratierechten in plaats van 6%. Vóór 1 januari 2020 gold een tarief van 7%.

Met die steeds lagere registratiebelasting wil de Vlaamse regering de aankoop van een eigen gezinswoning betaalbaarder maken. De registratierechten voor alle andere woningen, zoals een tweede verblijf of een opbrengsteigendom, stijgen dan weer van 10% naar 12%, wat ervoor moet zorgen dat kandidaat-kopers van een eerste en tweede woning wat minder met elkaar in concurrentie treden. Ook op de aankoop van een bouwgrond betaalt u vanaf begin 2022 12% registratiebelasting.

Aankoop met ingrijpende energetische renovatie: nog slechts 1% registratierechten

Voor de aankoop van een al wat ouder, energieverslindend eigen huis of appartement betaalt u vanaf volgend jaar slechts 1% registratierechten (in plaats van 5% nu), als u tenminste zich ertoe verbindt uw woning ingrijpend groen te renoveren.

Met die drastische verlaging wil de Vlaamse regering versneld komaf maken met het verouderde, weinig energiezuinige woningbestand. Bovendien komt u voor die ingrijpende energiebesparende werken in aanmerking voor een renteloze lening tot wel 60.000 euro.

Meer informatie over ingrijpende energetische renovaties?

Wat met de korting voor ‘bescheiden’ woningen?

Bescheiden woningen zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro - in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel niet meer dan 220.000 euro. Welnu, wanneer u zo’n bescheiden’ woning koopt en er zelf in gaat wonen, krijgt u nog steeds een vrijstelling van registratierechten op de eerste 80.000 euro.

Die vrijstelling is, door de nieuwe en veel lagere tarieven, eerder bescheiden te noemen: waar u tot nog toe max. 5.600 euro vermindering genoot, valt die nu terug tot 2.800 euro (of 933 euro bij ingrijpende groene renovaties). Maar u bent in dergelijke gevallen al sowieso veel minder registratierechten op uw aankoop verschuldigd…

Meeneembaarheid registratierechten verdwijnt op termijn

Veel jonge gezinnen kopen eerst een klein huis of appartement om dat na enkele jaren in te ruilen voor een grotere woning. Tot nog toe mochten onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering worden gebracht, met een maximum van 13.000 euro.

Dat systeem van ‘meeneembaarheid’ wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft. Er komt wel een overgangsregeling: tot eind 2023 zal de koper kunnen kiezen tussen de meeneembaarheid en 6% registratierechten of het verlaagd tarief van 3%. Vanaf 1 januari 2024 wordt die 3% de algemene regel.

Wat houdt de nieuwe regelgeving rond registratierechten in voor kandidaat-kopers?

Veel hangt af van uw specifieke situatie. Bent u van plan om uw eerste eigen woning aan te schaffen? Zet dan gerust uw handtekening onder het verkoopcompromis. De notaris heeft immers 4 maanden tijd om de akte te verlijden, dus dat kan perfect over de datum van 1 januari 2022 worden getild.

Hebt u een bouwgrond op het oog of wilt u een tweede verblijf kopen of investeren in een opbrengsteigendom? Dan hebt u er alle belang bij om dit najaar nog uw handtekening onder het compromis te zetten, anders betaalt u 12% in plaats van 10% registratierechten. Want anders dan bij de aankoop van een eerste eigen woning, telt hier niet de datum van het verlijden van de akte, maar wel die van het verkoopcompromis.

Overweegt u in de komende jaren (en dus voor begin 2024) de aankoop van een grotere eigen woning? De notaris of uw bankagent zullen dan samen met u becijferen wat voor u het voordeligst is. En dat is niet noodzakelijk het verlaagde tarief van 3%.

Meeneembaarheid registratierechten: voordeliger of niet?

Hou alvast het volgende voor ogen: wanneer u meer dan 433.333 euro betaalt voor uw nieuwe woning, hebt u er geen voordeel bij om te kiezen voor de meeneembaarheid gecombineerd met de 6% registratierechten. Want u kunt maximaal 13.000 euro aan eerder betaalde registratierechten meenemen. Dan kiest u dus beter voor de nieuwe regeling van 3% registratierechten op het aankoopbedrag.

Of u eerder betaald registratierechten meeneemt of niet, is dus van geval tot geval te bepalen. Soms hoeft u op de aankoop van uw nieuwe woning zelfs geen verkooprechten meer te betalen. Een voorbeeld:

  • U betaalde 190.000 euro voor uw oude woning. Daarop hebt u in het systeem van groot beschrijf 16.500 euro registratierechten betaald*. Daarvan kunt u 13.000 euro (het maximum) meenemen.
  • U koopt een nieuwe, zogenaamd ‘bescheiden’ rijwoning van 210.000 euro. Daarop bent u 7.800 euro ((210.000 – 80.000)x 6%) registratierechten verschuldigd (we nemen gemakshalve de vermindering voor energetische renovaties niet in aanmerking).
  • Door de meeneembaarheid van de registratierechten op de oude woning betaalt u geen registratierechten meer voor de nieuwe.
  • Met het verlaagde tarief van 3% zou u 3.900 euro registratierechten extra moeten betalen.

Na 1 januari 2024 betaalt u hoe dan ook twee keer registratierechten: één keer op uw oude en nog een keer op uw nieuwe woning.

Misschien ook interessant voor u

Meer informatie over de registratierechten in Brussel en Wallonië in de blog Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel.

Nog meer interessante artikels rond wonen vindt u in ons woondossier.

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan een AXA Bankagent.


*Er moesten geen registratierechten worden betaald op de eerste schijf van 25.000 euro omdat het uw eerste en enige woning was en u er een hypothecaire lening voor had afgesloten: het zogenaamde ‘verhoogde abattement’.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Zonnepanelen: terug van (nooit) weggeweest

Alles wordt duurder! Een uitspraak die we de voorbije jaren vaak in de mond hebben genomen. De inflatie treft alle sectoren, dus ook de energiesector, waar we niet zonder kunnen voor onze verwarming en mobiliteit. Iedereen is daarom op zoek naar advies om zijn of haar huis klimaatvriendelijk en zo energiezuinig mogelijk te maken. Zonnepanelen zijn in dat kader, naast een aantal woontrends die in andere artikelen aan bod komen, helemaal terug van weggeweest. Rondleiding met een slimme Belg als gids.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Thuisbatterij: voor een zelfbedruipend huis!

Aan het lijstje energiebesparende systemen zoals zonnepanelen of warmtepompen voegen we graag nog de thuisbatterij toe, voor een comfortabele, warme en energiezuinige woning. Laten we even wat dieper ingaan op deze nieuwe technologie, waarmee u de overtollige energie die door uw zonnepanelen wordt geproduceerd, kunt opslaan. Want u zit wellicht nog wel met wat vragen: is nu het moment? Is het iets voor mij? Bestaan er premies voor? Een analyse.

Lees verder

Energiepremies in het Waals Gewest: een audit of niks!

De Waalse overheid neemt verschillende maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met premies voor dakisolatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie enz. Om die premies te kunnen aanvragen, moet u echter eerst een audit van uw woning laten uitvoeren. Een overzicht van wat deze audit inhoudt en van de procedures die u moet volgen in het Waals Gewest.

Lees verder