Vlaanderen verlaagt registratierechten voor eigen woning naar 3%

Wonen Fiscaliteit Lenen – 27 oktober 2021

Koopt u in Vlaanderen een huis of appartement om er zelf in te gaan wonen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2022 daarvoor nog maar 3% registratierechten. Als het gaat om een oude woning die u ingrijpend energiezuiniger maakt, zakken die registratierechten zelfs naar 1%. Voor de aankoop van een tweede of derde woning stijgen de registratierechten dan weer van 10 naar 12%. Wat betekent dat voor u als kandidaat-koper?

Nog lagere registratierechten voor enige en eigen woning

registratierechten 
Tot nog toe mochten onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering worden gebracht. Dat systeem van ‘meeneembaarheid’ wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft. Er komt wel een overgangsregeling.

Wie een huis, appartement of bouwgrond koopt, moet bovenop de aankoopsom verkooprechten betalen: de zogenaamde registratiebelasting of registratierechten.

De Vlaamse regering heeft die registratierechten sinds de zomer van 2018 systematisch verlaagd voor de aankoop van de enige en eigen woning. Wie vanaf nu een woning koopt om er binnen de twee jaar zelf in te gaan wonen, betaalt na 1 januari 2022 nog slechts 3% registratierechten in plaats van 6%. Vóór 1 januari 2020 gold een tarief van 7%.

Met die steeds lagere registratiebelasting wil de Vlaamse regering de aankoop van een eigen gezinswoning betaalbaarder maken. De registratierechten voor alle andere woningen, zoals een tweede verblijf of een opbrengsteigendom, stijgen dan weer van 10% naar 12%, wat ervoor moet zorgen dat kandidaat-kopers van een eerste en tweede woning wat minder met elkaar in concurrentie treden. Ook op de aankoop van een bouwgrond betaalt u vanaf begin 2022 12% registratiebelasting.

Aankoop met ingrijpende energetische renovatie: nog slechts 1% registratierechten

Voor de aankoop van een al wat ouder, energieverslindend eigen huis of appartement betaalt u vanaf volgend jaar slechts 1% registratierechten (in plaats van 5% nu), als u tenminste zich ertoe verbindt uw woning ingrijpend groen te renoveren.

Met die drastische verlaging wil de Vlaamse regering versneld komaf maken met het verouderde, weinig energiezuinige woningbestand. Bovendien komt u voor die ingrijpende energiebesparende werken in aanmerking voor een renteloze lening tot wel 60.000 euro.

Meer informatie over ingrijpende energetische renovaties?

Wat met de korting voor ‘bescheiden’ woningen?

Bescheiden woningen zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro - in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel niet meer dan 220.000 euro. Welnu, wanneer u zo’n bescheiden’ woning koopt en er zelf in gaat wonen, krijgt u nog steeds een vrijstelling van registratierechten op de eerste 80.000 euro.

Die vrijstelling is, door de nieuwe en veel lagere tarieven, eerder bescheiden te noemen: waar u tot nog toe max. 5.600 euro vermindering genoot, valt die nu terug tot 2.800 euro (of 933 euro bij ingrijpende groene renovaties). Maar u bent in dergelijke gevallen al sowieso veel minder registratierechten op uw aankoop verschuldigd…

Meeneembaarheid registratierechten verdwijnt op termijn

Veel jonge gezinnen kopen eerst een klein huis of appartement om dat na enkele jaren in te ruilen voor een grotere woning. Tot nog toe mochten onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering worden gebracht, met een maximum van 13.000 euro.

Dat systeem van ‘meeneembaarheid’ wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft. Er komt wel een overgangsregeling: tot eind 2023 zal de koper kunnen kiezen tussen de meeneembaarheid en 6% registratierechten of het verlaagd tarief van 3%. Vanaf 1 januari 2024 wordt die 3% de algemene regel.

Wat houdt de nieuwe regelgeving rond registratierechten in voor kandidaat-kopers?

Veel hangt af van uw specifieke situatie. Bent u van plan om uw eerste eigen woning aan te schaffen? Zet dan gerust uw handtekening onder het verkoopcompromis. De notaris heeft immers 4 maanden tijd om de akte te verlijden, dus dat kan perfect over de datum van 1 januari 2022 worden getild.

Hebt u een bouwgrond op het oog of wilt u een tweede verblijf kopen of investeren in een opbrengsteigendom? Dan hebt u er alle belang bij om dit najaar nog uw handtekening onder het compromis te zetten, anders betaalt u 12% in plaats van 10% registratierechten. Want anders dan bij de aankoop van een eerste eigen woning, telt hier niet de datum van het verlijden van de akte, maar wel die van het verkoopcompromis.

Overweegt u in de komende jaren (en dus voor begin 2024) de aankoop van een grotere eigen woning? De notaris of uw bankagent zullen dan samen met u becijferen wat voor u het voordeligst is. En dat is niet noodzakelijk het verlaagde tarief van 3%.

Meeneembaarheid registratierechten: voordeliger of niet?

Hou alvast het volgende voor ogen: wanneer u meer dan 433.333 euro betaalt voor uw nieuwe woning, hebt u er geen voordeel bij om te kiezen voor de meeneembaarheid gecombineerd met de 6% registratierechten. Want u kunt maximaal 13.000 euro aan eerder betaalde registratierechten meenemen. Dan kiest u dus beter voor de nieuwe regeling van 3% registratierechten op het aankoopbedrag.

Of u eerder betaald registratierechten meeneemt of niet, is dus van geval tot geval te bepalen. Soms hoeft u op de aankoop van uw nieuwe woning zelfs geen verkooprechten meer te betalen. Een voorbeeld:

  • U betaalde 190.000 euro voor uw oude woning. Daarop hebt u in het systeem van groot beschrijf 16.500 euro registratierechten betaald*. Daarvan kunt u 13.000 euro (het maximum) meenemen.
  • U koopt een nieuwe, zogenaamd ‘bescheiden’ rijwoning van 210.000 euro. Daarop bent u 7.800 euro ((210.000 – 80.000)x 6%) registratierechten verschuldigd (we nemen gemakshalve de vermindering voor energetische renovaties niet in aanmerking).
  • Door de meeneembaarheid van de registratierechten op de oude woning betaalt u geen registratierechten meer voor de nieuwe.
  • Met het verlaagde tarief van 3% zou u 3.900 euro registratierechten extra moeten betalen.

Na 1 januari 2024 betaalt u hoe dan ook twee keer registratierechten: één keer op uw oude en nog een keer op uw nieuwe woning.

Misschien ook interessant voor u

Meer informatie over de registratierechten in Brussel en Wallonië in de blog Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel.

Nog meer interessante artikels rond wonen vindt u in ons woondossier.

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan een AXA Bankagent.


*Er moesten geen registratierechten worden betaald op de eerste schijf van 25.000 euro omdat het uw eerste en enige woning was en u er een hypothecaire lening voor had afgesloten: het zogenaamde ‘verhoogde abattement’.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf dit jaar moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, voortaan verplicht de norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Of u nu de aankoopakte van een huis dan wel contracten met de architect, de aannemer of de bouwpromotor tekent, het is belangrijk dat uw handtekening het resultaat van een rationeel genomen beslissing is. De notaris is één van de personen die, net zoals de bankier of de fiscalist, u waardevol advies kunnen geven. Zijn raad is in principe kosteloos, maar voor de opzoekingen en notariële akten moet u wel betalen. Welke kosten mag een notaris u aanrekenen?

Lees verder

Hoeveel kost het om een huis of appartement te kopen?

Overweegt u om een huis of een appartement te kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u ‘de grote stap’ of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om u het uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u rekening moet houden wanneer u eigenaar wilt worden van een huis of appartement in België. Want een huis kost uiteindelijk meer dan wat er op het prijskaartje staat. We luisteren stilletjes mee naar Julie en Peter, een jong koppel dat een huis wil kopen.

Lees verder

In 5 stappen naar een energiezuinige woning

Nog niet zo lang geleden stond een nieuwe badkamer of keuken op de eerste plaats bij eigenaars met renovatieplannen. Nu is bezuinigen op energie prioritair. In veel woningen zijn er al energiebesparende renovaties uitgevoerd en bij naar schatting 1 op 3 eigenaars staan er in de komende 5 jaar energetische renovaties op de planning. En dat is nodig ook, want een groot deel van de bestaande woningen scoort nog altijd niet goed op het vlak van energiezuinigheid. Maar hoe pakt u dat aan, van uw huis een energiezuinige woning maken?

Lees verder

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder