Samenwonen: wat gebeurt er bij overlijden?

Wonen Lenen Bouwen – 07 april 2017

Woont u samen met uw partner en hebt u met zijn tweetjes een huis gekocht? Dan kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt. Er bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden.

wettelijk samenwonen
Als u samenwoont, kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt.

Optie 1: wettelijk samenwonen

Voor wettelijk samenwonenden geldt een wettelijk, automatisch erfrecht van het vruchtgebruik op de gezingswoning en de huisraad. Hiervoor moeten ze wel een schriftelijke verklaring van samenwoning bij de burgerlijke stand neergelegd hebben. Dit is de meest voor de hand liggende optie, maar een middel tegen alle kwaaltjes is het nu ook weer niet …

De langstlevende partner krijgt immers geen ‘reservatair’ erfrecht. Dat is het beschermd erfdeel dat hem niet ontnomen kan worden. De partners kunnen elkaar dus het wettelijk erfrecht ontnemen. Dat kan door het opstellen van een testament waarin een andere erfgenaam dan de partner opgenomen wordt of door schenking aan derden

Optie 2: testament

De partners kunnen bij testament hun helft van de eigendom aan de ander geven. Maar door bij testament zijn woningaandeel aan de langstlevende partner toe te wijzen, krijgt hij misschien meer dan wettelijk is toegelaten en worden de reservataire erfgenamen (hun kinderen bijvoorbeeld) mogelijk benadeeld. Daardoor is de langstlevende partner niet zeker dat hij het deel van de overledene krijgt. Bovendien kan een testament eenzijdig worden herroepen, zonder dat de andere dit weet.

Optie 3: beding van aanwas

Deze oplossing biedt meer garanties. De partners komen namelijk overeen dat diegene die het langst leeft, de hele woning in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik mag hebben. Enige voorwaarde: de langstlevende moet binnen de vier maanden na het overlijden van zijn partner de registratiebelasting betalen aan hetzelfde percentage dat men destijds bij de aankoop betaalde. Hij betaalt die belastingen op het deel van de andere. 

De notaris geeft raad op mensenmaat

Huwen, samenwonen, een woning bouwen, een huis kopen: het zijn meestal heuglijke, emotionele gebeurtenissen. Mijlpalen die maar beter niet op drijfzand gebouwd worden. Gelukkig zorgt de notaris voor die stabiliteit. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk, want elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Vraag dus in alles en nog wat zijn raad.

bouwgids

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de AXA Bank bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen. Uw gratis bouwgids ligt op u te wachten bij uw AXA Bankagent.

Reserveer nu uw exemplaar

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel: nieuw in 2018

Op 1 januari 2018 zijn er in Brussel en Wallonië een aantal nieuwe fiscale maatregelen van kracht geworden. Ze hebben meer bepaald betrekking op de registratie- en successierechten en voor één keer is dat goed nieuws voor uw portemonnee!

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor bescheiden woningen komt er een extra korting van 5.600 euro. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden. En hoeveel betaal je dan echt?

Wat is de opdracht van de architect?

De opdracht van de architect bestaat erin mee te werken aan alles wat te maken heeft met de ruimtelijke indeling en meer in het bijzonder aan het bouwen zelf. Natuurlijk ontwerpt en tekent hij plannen, maar een architect doet niet alleen dat.

Wat is de rol van de architect?

De belangrijkste eigenschap van een architect: zijn luisterend oor. Omdat iedereen zijn leven leeft en een andere smaak heeft. Uw verlangens, uw voorkeuren, uw levenswijze, eventueel de ontwikkeling van uw gezin, op basis daarvan helpt de architect u om uw plannen vorm te geven: de kamerschikking, de indeling van het huis, de ruimtelijke ordening, het uitzicht van de gevel … Voeg daaraan zijn advies en zijn technische vaardigheden toe en de eerste steen van uw vastgoedproject is gelegd!

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan