Samenwonen: wat gebeurt er bij overlijden?

Wonen Lenen Bouwen – 07 april 2017

Woont u samen met uw partner en hebt u met zijn tweetjes een huis gekocht? Dan kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt. Er bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden.

Optie 1: wettelijk samenwonen

wettelijk samenwonen
Als u samenwoont, kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt.

Voor wettelijk samenwonenden geldt een wettelijk, automatisch erfrecht van het vruchtgebruik op de gezingswoning en de huisraad. Hiervoor moeten ze wel een schriftelijke verklaring van samenwoning bij de burgerlijke stand neergelegd hebben. Dit is de meest voor de hand liggende optie, maar een middel tegen alle kwaaltjes is het nu ook weer niet …

De langstlevende partner krijgt immers geen ‘reservatair’ erfrecht. Dat is het beschermd erfdeel dat hem niet ontnomen kan worden. De partners kunnen elkaar dus het wettelijk erfrecht ontnemen. Dat kan door het opstellen van een testament waarin een andere erfgenaam dan de partner opgenomen wordt of door schenking aan derden

Optie 2: testament

De partners kunnen bij testament hun helft van de eigendom aan de ander geven. Maar door bij testament zijn woningaandeel aan de langstlevende partner toe te wijzen, krijgt hij misschien meer dan wettelijk is toegelaten en worden de reservataire erfgenamen (hun kinderen bijvoorbeeld) mogelijk benadeeld. Daardoor is de langstlevende partner niet zeker dat hij het deel van de overledene krijgt. Bovendien kan een testament eenzijdig worden herroepen, zonder dat de andere dit weet.

Optie 3: beding van aanwas

Deze oplossing biedt meer garanties. De partners komen namelijk overeen dat diegene die het langst leeft, de hele woning in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik mag hebben. Enige voorwaarde: de langstlevende moet binnen de vier maanden na het overlijden van zijn partner de registratiebelasting betalen aan hetzelfde percentage dat men destijds bij de aankoop betaalde. Hij betaalt die belastingen op het deel van de andere. 

De notaris geeft raad op mensenmaat

Huwen, samenwonen, een woning bouwen, een huis kopen: het zijn meestal heuglijke, emotionele gebeurtenissen. Mijlpalen die maar beter niet op drijfzand gebouwd worden. Gelukkig zorgt de notaris voor die stabiliteit. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk, want elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Vraag dus in alles en nog wat zijn raad.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een EPC-attest, uw energieprestatiecertificaat in vastgoed

Een energieprestatiecertificaat geeft weer in welke mate uw woning energiezuinig is. Wanneer u uw EPC-score wilt verbeteren, kunt u vanaf 2021 een beroep doen op een renovatiekrediet, aanvullend op uw hypothecaire lening. Met de nodige investeringen wordt uw woning energiezuiniger en verbetert u uw EPC-attest.

Lees verder

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Een te renoveren huis kopen en opknappen (of slopen): waar moet u op letten?

Voor zijn eigen woning verkiest de gemiddelde Belg nog altijd nieuwbouw of toch minstens een instapklare woning. Maar uit budgettaire overwegingen en door de steeds strenger wordende bouwvereisten op het vlak van energiezuinigheid, zullen we steeds meer moeten kiezen voor een bestaande woning om ze vervolgens ingrijpend te renoveren. Voor sommige woningen baat zo’n ingrijpende energetische renovatie niet en dan is er maar één oplossing: slopen en opnieuw opbouwen. Wanneer kiezen voor het ene of het andere? Dit kan u alvast helpen om de juiste beslissing te nemen.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder