Samenwonen: wat gebeurt er bij overlijden?

Wonen Lenen Bouwen – 07 april 2017

Woont u samen met uw partner en hebt u met zijn tweetjes een huis gekocht? Dan kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt. Er bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden.

Optie 1: wettelijk samenwonen

wettelijk samenwonen
Als u samenwoont, kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt.

Voor wettelijk samenwonenden geldt een wettelijk, automatisch erfrecht van het vruchtgebruik op de gezingswoning en de huisraad. Hiervoor moeten ze wel een schriftelijke verklaring van samenwoning bij de burgerlijke stand neergelegd hebben. Dit is de meest voor de hand liggende optie, maar een middel tegen alle kwaaltjes is het nu ook weer niet …

De langstlevende partner krijgt immers geen ‘reservatair’ erfrecht. Dat is het beschermd erfdeel dat hem niet ontnomen kan worden. De partners kunnen elkaar dus het wettelijk erfrecht ontnemen. Dat kan door het opstellen van een testament waarin een andere erfgenaam dan de partner opgenomen wordt of door schenking aan derden

Optie 2: testament

De partners kunnen bij testament hun helft van de eigendom aan de ander geven. Maar door bij testament zijn woningaandeel aan de langstlevende partner toe te wijzen, krijgt hij misschien meer dan wettelijk is toegelaten en worden de reservataire erfgenamen (hun kinderen bijvoorbeeld) mogelijk benadeeld. Daardoor is de langstlevende partner niet zeker dat hij het deel van de overledene krijgt. Bovendien kan een testament eenzijdig worden herroepen, zonder dat de andere dit weet.

Optie 3: beding van aanwas

Deze oplossing biedt meer garanties. De partners komen namelijk overeen dat diegene die het langst leeft, de hele woning in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik mag hebben. Enige voorwaarde: de langstlevende moet binnen de vier maanden na het overlijden van zijn partner de registratiebelasting betalen aan hetzelfde percentage dat men destijds bij de aankoop betaalde. Hij betaalt die belastingen op het deel van de andere. 

De notaris geeft raad op mensenmaat

Huwen, samenwonen, een woning bouwen, een huis kopen: het zijn meestal heuglijke, emotionele gebeurtenissen. Mijlpalen die maar beter niet op drijfzand gebouwd worden. Gelukkig zorgt de notaris voor die stabiliteit. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk, want elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Vraag dus in alles en nog wat zijn raad.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Thuisbatterij: voor een zelfbedruipend huis!

Aan het lijstje energiebesparende systemen zoals zonnepanelen of warmtepompen voegen we graag nog de thuisbatterij toe, voor een comfortabele, warme en energiezuinige woning. Laten we even wat dieper ingaan op deze nieuwe technologie, waarmee u de overtollige energie die door uw zonnepanelen wordt geproduceerd, kunt opslaan. Want u zit wellicht nog wel met wat vragen: is nu het moment? Is het iets voor mij? Bestaan er premies voor? Een analyse.

Lees verder

Renovatiepremies in Vlaanderen: naar een eengemaakte Mijn Verbouwpremie

Hebt u energiezuinige renovatieplannen? Dan staan daar verschillende voordelen en renovatiepremies tegenover. Er zijn tegenwoordig namelijk flink wat initiatieven om groene renovaties te ondersteunen. En binnenkort kunt u de meeste renovatiepremies aanvragen via de nieuwe Mijn Verbouwpremie. Informeer u dus op voorhand. Zo weet u precies wat u kunt verwachten en komt u niet voor verrassingen te staan. Wat hierna volgt, helpt u alvast op weg.

Lees verder

Energiepremies in het Waals Gewest: een audit of niks!

De Waalse overheid neemt verschillende maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met premies voor dakisolatie, een nieuwe verwarmingsinstallatie enz. Om die premies te kunnen aanvragen, moet u echter eerst een audit van uw woning laten uitvoeren. Een overzicht van wat deze audit inhoudt en van de procedures die u moet volgen in het Waals Gewest.

Lees verder