Uw schuldsaldoverzekering aftrekken van de belastingen?

Wonen Gezin Lenen – 12 februari 2019

De premies van uw schuldsaldoverzekering die u hebt afgesloten in het kader van uw hypothecair krediet, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Maar staar u daar vooral niet blind op. Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen kan niet overal en levert ook niet altijd belastingvoordeel op. Ontdek in welke gevallen u de premies kunt aftrekken van de belastingen en waarom het vaak beter is om dat toch niet te doen.

Fiscaal voordeel op de schuldsaldoverzekering: welke mogelijkheden hebt u?

Schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar? 
Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen, is zeker een optie wanneer u een woonkrediet afsluit op het einde van het jaar. Er zijn echter goede redenen om dat niet te doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om belastingvermindering te krijgen op de premies die u hebt betaald voor uw schuldsaldoverzekering. Het belastingvoordeel hangt af van het stelsel waarvoor u hebt gekozen bij het afsluiten van de verzekering en van het gewest:

  • Uw schuldsaldoverzekering inbrengen onder de woonbonus (in Vlaanderen) of de wooncheque (in Wallonië).
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus sinds 1 januari 2017 vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Daar is dus geen fiscale aftrek meer mogelijk, tenzij voor eerder afgesloten hypothecaire kredieten en schuldsaldoverzekeringen.

  • Uw schuldsaldoverzekering inbrengen onder pensioensparen

Maar u kunt er ook voor opteren om het fiscaal voordeel op uw schuldsaldoverzekering te laten vallen. Wanneer kiest u voor welke optie?

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder de woonbonus of de wooncheque

Dit is zeker een optie wanneer u een woonkrediet afsluit op het einde van het jaar. Bij de meeste woonkredieten is deze korf al volledig gevuld met de kapitaalaflossingen en interesten van uw lening. Dan behaalt u dus geen extra belastingvoordeel door ook de schuldsaldoverzekering in dat fiscaal stelsel aan te geven.

Maar als u laat op het jaar een woonkrediet aangaat, kan het zijn dat tijdens het allereerste jaar de fiscale korf niet volledig gevuld is door de kapitaalaflossingen en interesten. Wanneer u de schuldsaldoverzekering dan afsluit met een koopsom (een eenmalige premie), dan kunt u die enkel voor het eerste jaar inbrengen om uw belastingvoordeel te maximaliseren.

Meer informatie over de premies van een schuldsaldoverzekering.

Er zijn wel een paar voorwaarden om de premies voor de schuldsaldoverzekering in te kunnen brengen in dit stelsel:

  • U moet jonger zijn dan 65 jaar wanneer u de schuldsaldoverzekering afsluit.
  • U moet de verzekering afsluiten ‘op eigen hoofd’, dus voor uzelf; een polis met meer verzekerden kan geen fiscaal voordeel opleveren.
  • U moet de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning hebben.

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder pensioensparen

Eerst en vooral: deze korf dient om de opbouw van een aanvullend pensioen te stimuleren; gebruik hem dan ook best daarvoor. Als u elk jaar het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioensparen spaart, is de belastingvermindering van de premies voor uw schuldsaldoverzekering hoe dan ook geen optie. Maar doet u om de ene of andere reden niet aan pensioensparen? Dan kunt u overwegen om in deze rubriek de stortingen voor uw schuldsaldoverzekering te vermelden.

De korf voor pensioensparen staat immers los van die voor de Vlaamse woonbonus of de Waalse wooncheque (een korf die dus meestal al vol zit met de kapitaalaflossingen en de intresten van uw hypothecair krediet). Door hier de premies voor uw schuldsaldoverzekering in onder te brengen, kunt u er een extra fiscaal voordeel op verkrijgen.

Uw schuldsaldoverzekering niet aftrekken van de belastingen?

Er zijn echter goede redenen om de premies van uw schuldsaldoverzekering niet fiscaal in te brengen.

In geval van overlijden wordt het kapitaal dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan niet belast, terwijl de begunstigde van de verzekering (d.w.z. de overlevende partner) wel belasting moet betalen wanneer die premies ooit wel zijn afgetrokken van de belastingen. Zelfs wanneer er maar één storting voor de schuldsaldoverzekering in mindering is gebracht.

Die belasting verschilt naargelang van het stelsel waarin u de premies hebt ingebracht:

  • Voor het stelsel pensioensparen geldt een heffing van 8% op het uitgekeerde kapitaal.
  • Voor de woonbonus of de wooncheque wordt de belasting een aantal jaren (13 jaar, 10 jaar voor 65-plussers) geheven en de berekening gebeurt aan de hand van een fictieve rente. Die loopt op naarmate de begunstigde ouder is op het moment van de uitbetaling, van 1% (≤ 40 jaar) tot 5% (≥ 65 jaar). Een stukje van het uitgekeerde kapitaal moet dus m.a.w. 10 jaar of langer worden aangeven als belastbaar inkomen, waardoor het fiscale voordeel bijna altijd helemaal teniet wordt gedaan.

Hoe hoog is de premie van een schuldsaldoverzekering?

Dat hangt af van verschillende factoren.

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning? Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Asbestattest: verplicht in Vlaanderen bij verkoop van woningen van vóór 2001

Bent u van plan om een woning te kopen of uw huis te verkopen? Weet dan dat, als het gebouw dateert van vóór 2001, de eigenaar daarvoor in Vlaanderen bij de verkoop een asbestattest moet kunnen voorleggen. Hoe gaat u te werk om zo’n asbestattest te verkrijgen? En hoeveel kost het? En moet dat asbest dan verwijderd worden voor het pand wordt verkocht? Alle antwoorden in deze blog.

Lees verder

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Zonnepanelen: terug van (nooit) weggeweest

Alles wordt duurder! Een uitspraak die we de voorbije jaren vaak in de mond hebben genomen. De inflatie treft alle sectoren, dus ook de energiesector, waar we niet zonder kunnen voor onze verwarming en mobiliteit. Iedereen is daarom op zoek naar advies om zijn of haar huis klimaatvriendelijk en zo energiezuinig mogelijk te maken. Zonnepanelen zijn in dat kader, naast een aantal woontrends die in andere artikelen aan bod komen, helemaal terug van weggeweest. Rondleiding met een slimme Belg als gids.

Lees verder