Uw schuldsaldoverzekering aftrekken van de belastingen?

Wonen Gezin Lenen – 12 februari 2019

De premies van uw schuldsaldoverzekering die u hebt afgesloten in het kader van uw hypothecair krediet, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Maar staar u daar vooral niet blind op. Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen kan niet overal en levert ook niet altijd belastingvoordeel op. Ontdek in welke gevallen u de premies kunt aftrekken van de belastingen en waarom het vaak beter is om dat toch niet te doen.

Fiscaal voordeel op de schuldsaldoverzekering: welke mogelijkheden hebt u?

Schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar? 
Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen, is zeker een optie wanneer u een woonkrediet afsluit op het einde van het jaar. Er zijn echter goede redenen om dat niet te doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om belastingvermindering te krijgen op de premies die u hebt betaald voor uw schuldsaldoverzekering. Het belastingvoordeel hangt af van het stelsel waarvoor u hebt gekozen bij het afsluiten van de verzekering en van het gewest:

  • Uw schuldsaldoverzekering inbrengen onder de woonbonus (in Vlaanderen) of de wooncheque (in Wallonië).
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus sinds 1 januari 2017 vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Daar is dus geen fiscale aftrek meer mogelijk, tenzij voor eerder afgesloten hypothecaire kredieten en schuldsaldoverzekeringen.

  • Uw schuldsaldoverzekering inbrengen onder pensioensparen

Maar u kunt er ook voor opteren om het fiscaal voordeel op uw schuldsaldoverzekering te laten vallen. Wanneer kiest u voor welke optie?

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder de woonbonus of de wooncheque

Dit is zeker een optie wanneer u een woonkrediet afsluit op het einde van het jaar. Bij de meeste woonkredieten is deze korf al volledig gevuld met de kapitaalaflossingen en interesten van uw lening. Dan behaalt u dus geen extra belastingvoordeel door ook de schuldsaldoverzekering in dat fiscaal stelsel aan te geven.

Maar als u laat op het jaar een woonkrediet aangaat, kan het zijn dat tijdens het allereerste jaar de fiscale korf niet volledig gevuld is door de kapitaalaflossingen en interesten. Wanneer u de schuldsaldoverzekering dan afsluit met een koopsom (een eenmalige premie), dan kunt u die enkel voor het eerste jaar inbrengen om uw belastingvoordeel te maximaliseren.

Meer informatie over de premies van een schuldsaldoverzekering.

Er zijn wel een paar voorwaarden om de premies voor de schuldsaldoverzekering in te kunnen brengen in dit stelsel:

  • U moet jonger zijn dan 65 jaar wanneer u de schuldsaldoverzekering afsluit.
  • U moet de verzekering afsluiten ‘op eigen hoofd’, dus voor uzelf; een polis met meer verzekerden kan geen fiscaal voordeel opleveren.
  • U moet de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning hebben.

Uw schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen onder pensioensparen

Eerst en vooral: deze korf dient om de opbouw van een aanvullend pensioen te stimuleren; gebruik hem dan ook best daarvoor. Als u elk jaar het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioensparen spaart, is de belastingvermindering van de premies voor uw schuldsaldoverzekering hoe dan ook geen optie. Maar doet u om de ene of andere reden niet aan pensioensparen? Dan kunt u overwegen om in deze rubriek de stortingen voor uw schuldsaldoverzekering te vermelden.

De korf voor pensioensparen staat immers los van die voor de Vlaamse woonbonus of de Waalse wooncheque (een korf die dus meestal al vol zit met de kapitaalaflossingen en de intresten van uw hypothecair krediet). Door hier de premies voor uw schuldsaldoverzekering in onder te brengen, kunt u er een extra fiscaal voordeel op verkrijgen.

Uw schuldsaldoverzekering niet aftrekken van de belastingen?

Er zijn echter goede redenen om de premies van uw schuldsaldoverzekering niet fiscaal in te brengen.

In geval van overlijden wordt het kapitaal dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan niet belast, terwijl de begunstigde van de verzekering (d.w.z. de overlevende partner) wel belasting moet betalen wanneer die premies ooit wel zijn afgetrokken van de belastingen. Zelfs wanneer er maar één storting voor de schuldsaldoverzekering in mindering is gebracht.

Die belasting verschilt naargelang van het stelsel waarin u de premies hebt ingebracht:

  • Voor het stelsel pensioensparen geldt een heffing van 8% op het uitgekeerde kapitaal.
  • Voor de woonbonus of de wooncheque wordt de belasting een aantal jaren (13 jaar, 10 jaar voor 65-plussers) geheven en de berekening gebeurt aan de hand van een fictieve rente. Die loopt op naarmate de begunstigde ouder is op het moment van de uitbetaling, van 1% (≤ 40 jaar) tot 5% (≥ 65 jaar). Een stukje van het uitgekeerde kapitaal moet dus m.a.w. 10 jaar of langer worden aangeven als belastbaar inkomen, waardoor het fiscale voordeel bijna altijd helemaal teniet wordt gedaan.

Hoe hoog is de premie van een schuldsaldoverzekering?

Dat hangt af van verschillende factoren.

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning? Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Of u nu de aankoopakte van een huis dan wel contracten met de architect, de aannemer of de bouwpromotor tekent, het is belangrijk dat uw handtekening het resultaat van een rationeel genomen beslissing is. De notaris is één van de personen die, net zoals de bankier of de fiscalist, u waardevol advies kunnen geven. Zijn raad is in principe kosteloos, maar voor de opzoekingen en notariële akten moet u wel betalen. Welke kosten mag een notaris u aanrekenen?

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder