Door solide economische groei naar hogere langetermijnrente

Vermogen Actueel Beleggen – 03 april 2018

Diverse indicatoren blijven wijzen op robuuste economische groei, zowel in Europa, de Verenigde Staten als in de opkomende landen. Hoewel die synchrone groei mogelijk zijn hoogtepunt heeft bereikt, is dat goed nieuws voor de winstcijfers die ondernemingen zullen publiceren. Hoge economische groei leidt tot lage werkloosheid, hogere lonen en toenemende inflatie. En dat opent op zijn beurt de weg naar hogere rentevoeten.

Bijna gedaan met ‘gratis geld’-beleid

macro-economie
Mogelijk gaan we naar een eerste verhoging van de kortetermijnrente begin 2019.

Tegelijk gaan we ervan uit dat de centrale banken hun ‘gratis-geld’-beleid geleidelijk zullen afbouwen. In VS zal de kortetermijnrente langzaam verder worden verhoogd en ook in Europa zijn er signalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het najaar haar steunmaatregelen zal verminderen.

Sinds begin februari zitten de financiële markten duidelijk in woeligere wateren. Die volatiliteit kan aanhouden vanwege de vrees voor een hoger dan verwachte inflatie. Uiteraard zullen we ook de politieke risico’s en een potentiële escalatie van een mogelijke handelsoorlog van nabij moeten volgen.

De vooruitzichten voor de diverse economische zones

Regelmatig gebeuren er enquêtes bij aankoopdirecteuren in de ondernemingen, omdat zij een goed zicht hebben op de gang van zaken in hun bedrijven. In de Verenigde Staten blijkt hieruit een vertrouwen in de toekomst dat niet meer werd genoteerd sinds 2004/2005. We gaan uit van een groei van 2,9% in 2018 en 2,3% in 2019. In ons centraal scenario denken we dat invoerheffingen op staal en alluminium slechts een beperkte impact zullen hebben. Een bredere handelsoorlog zou wel een risico inhouden. In februari bereikte de inflatie een niveau van 2,2%. We gaan uit van vier verhogingen van de kortetermijnrente tot 2,25 – 2,5% in 2018. Volgend jaar zouden we een rentepeil van 3 – 3,25% kunnen bereiken. De langetermijnrente zou tegen 2020 in de VS kunnen opklimmen tot 4%.

PMI enquete

Ook in Europa versnelt de economie met een verwachte groei van 2,7% in 2018 dankzij een sterke interne vraag en het herstel van de globale handel. Vanwege de toenemende werkgelegenheid gaan gezinnen minder sparen en meer consumeren, terwijl ook de investeringen toenemen. In dit kader bereidt de ECB de markt voor op een geleidelijk stopzetten van hun aankoopprogramma van obligaties (waardoor de langetermijnrente laag is) en mogelijk gaan we naar een eerste verhoging van de kortetermijnrente begin 2019.

In China bereikte de inflatie het hoogste peil sinds 2013, vooral gedreven door de voedingsprijzen. De goede economische groei laat de overheid toe om verder een poltitiek te voeren gericht op het vermijden van een oververhitting in de woningbouw en de afbouw van de schuldgraad. De correctie van de Chinese aandelenbeurzen lag in lijn met die in andere delen van de wereld. Volaliteit kan natuurlijk verder de kop opsteken bij toenemende handelsconflicten, maar de economische vooruitzichten op de middellange termijn blijven positief.

In cyclische heropleving in groeilanden gaat verder en enquêtes wijzen op ondersteuning voor hogere groei in 2018. Er wordt verwacht dat de binnenlandse vraag toeneemt, terwijl de export iets zwakker kan zijn. De grondstofprijzen zijn nu vrij stabiel.

Beleggingsstrategie

De aandelenmarkten kenden in de afgelopen weken een woelig verloop. Fundamenteel blijft het economisch verhaal echter intact. Dat ondersteunt verder de toename van de bedrijfswinsten. Na de correcties bevinden technische indicatoren zich nu meer op een neutraal niveau na een overkochte situatie in het begin van het jaar. De waarderingsniveau’s zijn daarom nu eerder fair en niet sterk overdreven te noemen. De performance zou dit jaar in lijn kunnen liggen met de winstgroei van de bedrijven.

In dit kader blijven we waarden die gericht zijn op groei een groter gewicht toekennen (aandelen, hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen). Toenemende inflatie kan leiden tot hogere rentevoeten, wat kan wegen op de koersen van overheidsobligaties (VS en kernlanden in Europa) en ook bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Die worden dus onderwogen. In de portefeuilles worden ook obligaties die gelinkt zijn aan inflatie behouden, mocht deze inflatie toch hoger zou blijken dan verwacht.

beleggingsstrategie

De strategen van AXA Investment Managers blijven zich comfortabel voelen met een overweging van aandelen in het licht van de bedrijfswinsten en technische ratio’s. In de VS wordt dit ondersteund door overnames en fusies en bedrijven die hun eigen aandelen inkopen. Binnen het aandelengedeelte is er een voorkeur voor Europa en Europese banken (die profiteren van een hogere rente) en ‘emerging markets’. Fondsbeheerders maakten van correcties gebruik om op korte termijn tactische trades door te voeren.

Bron: AXA Investment Managers, 23 maart 2018.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder