Door solide economische groei naar hogere langetermijnrente

Vermogen Actueel Beleggen – 03 april 2018

Diverse indicatoren blijven wijzen op robuuste economische groei, zowel in Europa, de Verenigde Staten als in de opkomende landen. Hoewel die synchrone groei mogelijk zijn hoogtepunt heeft bereikt, is dat goed nieuws voor de winstcijfers die ondernemingen zullen publiceren. Hoge economische groei leidt tot lage werkloosheid, hogere lonen en toenemende inflatie. En dat opent op zijn beurt de weg naar hogere rentevoeten.

Bijna gedaan met ‘gratis geld’-beleid

macro-economie
Mogelijk gaan we naar een eerste verhoging van de kortetermijnrente begin 2019.

Tegelijk gaan we ervan uit dat de centrale banken hun ‘gratis-geld’-beleid geleidelijk zullen afbouwen. In VS zal de kortetermijnrente langzaam verder worden verhoogd en ook in Europa zijn er signalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het najaar haar steunmaatregelen zal verminderen.

Sinds begin februari zitten de financiële markten duidelijk in woeligere wateren. Die volatiliteit kan aanhouden vanwege de vrees voor een hoger dan verwachte inflatie. Uiteraard zullen we ook de politieke risico’s en een potentiële escalatie van een mogelijke handelsoorlog van nabij moeten volgen.

De vooruitzichten voor de diverse economische zones

Regelmatig gebeuren er enquêtes bij aankoopdirecteuren in de ondernemingen, omdat zij een goed zicht hebben op de gang van zaken in hun bedrijven. In de Verenigde Staten blijkt hieruit een vertrouwen in de toekomst dat niet meer werd genoteerd sinds 2004/2005. We gaan uit van een groei van 2,9% in 2018 en 2,3% in 2019. In ons centraal scenario denken we dat invoerheffingen op staal en alluminium slechts een beperkte impact zullen hebben. Een bredere handelsoorlog zou wel een risico inhouden. In februari bereikte de inflatie een niveau van 2,2%. We gaan uit van vier verhogingen van de kortetermijnrente tot 2,25 – 2,5% in 2018. Volgend jaar zouden we een rentepeil van 3 – 3,25% kunnen bereiken. De langetermijnrente zou tegen 2020 in de VS kunnen opklimmen tot 4%.

PMI enquete

Ook in Europa versnelt de economie met een verwachte groei van 2,7% in 2018 dankzij een sterke interne vraag en het herstel van de globale handel. Vanwege de toenemende werkgelegenheid gaan gezinnen minder sparen en meer consumeren, terwijl ook de investeringen toenemen. In dit kader bereidt de ECB de markt voor op een geleidelijk stopzetten van hun aankoopprogramma van obligaties (waardoor de langetermijnrente laag is) en mogelijk gaan we naar een eerste verhoging van de kortetermijnrente begin 2019.

In China bereikte de inflatie het hoogste peil sinds 2013, vooral gedreven door de voedingsprijzen. De goede economische groei laat de overheid toe om verder een poltitiek te voeren gericht op het vermijden van een oververhitting in de woningbouw en de afbouw van de schuldgraad. De correctie van de Chinese aandelenbeurzen lag in lijn met die in andere delen van de wereld. Volaliteit kan natuurlijk verder de kop opsteken bij toenemende handelsconflicten, maar de economische vooruitzichten op de middellange termijn blijven positief.

In cyclische heropleving in groeilanden gaat verder en enquêtes wijzen op ondersteuning voor hogere groei in 2018. Er wordt verwacht dat de binnenlandse vraag toeneemt, terwijl de export iets zwakker kan zijn. De grondstofprijzen zijn nu vrij stabiel.

Beleggingsstrategie

De aandelenmarkten kenden in de afgelopen weken een woelig verloop. Fundamenteel blijft het economisch verhaal echter intact. Dat ondersteunt verder de toename van de bedrijfswinsten. Na de correcties bevinden technische indicatoren zich nu meer op een neutraal niveau na een overkochte situatie in het begin van het jaar. De waarderingsniveau’s zijn daarom nu eerder fair en niet sterk overdreven te noemen. De performance zou dit jaar in lijn kunnen liggen met de winstgroei van de bedrijven.

In dit kader blijven we waarden die gericht zijn op groei een groter gewicht toekennen (aandelen, hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen). Toenemende inflatie kan leiden tot hogere rentevoeten, wat kan wegen op de koersen van overheidsobligaties (VS en kernlanden in Europa) en ook bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Die worden dus onderwogen. In de portefeuilles worden ook obligaties die gelinkt zijn aan inflatie behouden, mocht deze inflatie toch hoger zou blijken dan verwacht.

beleggingsstrategie

De strategen van AXA Investment Managers blijven zich comfortabel voelen met een overweging van aandelen in het licht van de bedrijfswinsten en technische ratio’s. In de VS wordt dit ondersteund door overnames en fusies en bedrijven die hun eigen aandelen inkopen. Binnen het aandelengedeelte is er een voorkeur voor Europa en Europese banken (die profiteren van een hogere rente) en ‘emerging markets’. Fondsbeheerders maakten van correcties gebruik om op korte termijn tactische trades door te voeren.

Bron: AXA Investment Managers, 23 maart 2018.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Macro-economie: hopen op piekinflatie en een milde winter

De brandende inflatie en het risico van afkoelende economische groei blijven wedijveren om aandacht van de beleggers. Die proberen zich een beeld te vormen van het vermoedelijke beleid van de centrale banken. En die staan voor een schier onmogelijke taak: een kordaat beleid van inflatiebestrijding leidt bijna zeker tot een zware terugval van de economische groei, terwijl een beleid dat prioriteit geeft aan het ondersteunen van de groei tegelijk ook de inflatie voedt en hoog houdt. Vandaag trekken de grote centrale banken (met uitzondering van de Bank of Japan) unaniem de kaart van de inflatiebestrijding. De komende maanden zullen in het teken staan van de vraag hoelang ze dat nog kunnen volhouden, als de prijs van die inflatiebestrijding zichtbaar wordt in dalende conjunctuurcijfers.

Lees verder

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder