Hoe omgaan met stijgende energieprijzen als ondernemer?

Groeien is uitbreiden Ondernemen Professioneel krediet Actueel – 01 april 2022

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

stijgende energieprijzen
Ziet u ook uw energiefactuur sterk stijgen? Maak uw onderneming energieonafhankelijker. Bekijk met uw bankagent hoeveel u kunt investeren in energieonafhankelijke initiatieven.

De redenen van de stijgende energieprijzen hoeven we u uiteraard niet uit te leggen, die zijn het gevolg van internationale ontwikkelingen waar u als ondernemer geen vat op hebt. Geopolitieke instabiliteit in Rusland en Oekraïne, onderhoudswerken aan Franse kerncentrales en een stijgende vraag naar energie zijn een ideale cocktail voor stijgende prijzen. Buiten hopen dat deze situatie opnieuw normaliseert, hebben u en wij daar verder geen vat op. De inspanningen om echt een verschil te maken op de eindfactuur liggen bij de overheid en bij uzelf.

Lagere belastingen en nationale energieonafhankelijkheid: de opties van de overheid

De overheid heeft 2 mogelijkheden om het energievraagstuk opnieuw beheersbaar te maken. Ten eerste op korte termijn heeft de overheid de lasten op energie verlaagd. Ten tweede moet de overheid ervoor zorgen dat België energieonafhankelijker wordt van de internationale energiemarkt door te investeren in energie die in België wordt geproduceerd.

Het eerste initiatief: lastenverlagingen. Dit is niet de oplossing alleen. Deze geven lichte ademruimte op steeds duurdere energie. Sinds april 2021 is de kostprijs van gas vervijfvoudigd en de kostprijs van elektriciteit verviervoudigd. Zelfs zonder belastingen is energie duur en eerlijkheid gebiedt, de overheid moet ergens haar geld halen. Hoe dan ook, lastenverlagingen of gunstmaatregelen spitsen zich vaak alleen toe op huishoudens, als ondernemer betaalt u dus al te vaak wel nog steeds de volle pot.

Het tweede initiatief: België energieonafhankelijker maken. Dit is een langetermijnproject waar de Belgen de komende jaren nog niet veel van gaan merken in hun portemonnee. Dit vraagt investeringen in 100% Belgische energieproductiecapaciteit. Aangezien België noch gas, noch olie en noch uranium in de bodem heeft zitten en de Ardennen niet de grootste hoogteverschillen kennen, zal dit dus voornamelijk van andere energiebronnen moeten komen. Denk hierbij voornamelijk aan zonne- en windenergie. Installaties kan de overheid ofwel zelf bouwen ofwel stimuleren door subsidies aan te bieden.

Energiebesparende en energieopwekkende investeringen als eigen reddingsboei

Moraal van het verhaal: u zult zelf iets moeten doen als ondernemer om uw energiekosten beheersbaar te maken. Dit kunt u via enerzijds energiebesparende investeringen en anderzijds energieopwekkende investeringen. Een goede mix van beide soort investeringen is het beste om u te wapenen tegen deze volatiele prijzen.

Enerzijds kunt u dus energiebesparende maatregelen treffen. Denk hierbij aan een optimalisatie van de EPC-score van uw bedrijfspand, door o.a. te investeren in goede isolatie, hoogrendementsglas of een efficiëntere verwarmingsinstallatie. Anderzijds kunt u uw werkmateriaal zuiniger maken door oude machines en voertuigen te vernieuwen. Finaal helpt het ook al om uw gedrag licht te wijzigen en bijvoorbeeld de thermostaat 1 graad lager te zetten of ietsje trager te rijden met de wagen.

Anderzijds kunt u investeren in energieopwekkende maatregelen. Denk hierbij klassiek aan zonnepanelen of een warmtepomp of geothermie waarbij u warmte uit de bodem haalt. Of al ietsje meer out-of-the-box aan warmtekrachtkoppelingen waarbij de hitte die het gevolg is van energieopwekking hergebruikt wordt voor de opwarming van een bedrijfspand. Best vult u dit aan met opslagcapaciteit zoals een thuisbatterij. Zo gaat niets van uw opgewekte energie verloren.

Hoe financier ik deze energiebesparende en energieopwekkende investeringen?

Allemaal goed en wel, maar hoe financier ik dat? Zo een investeringen zijn niet altijd licht, daarom stelt de overheid tal van subsidies en begeleiding ter beschikking. Echter, zelfs met subsidies is er nog een bedrag dat overblijft. Via het leningenaanbod van AXA Bank kunt u het restbedrag lenen en afbetalen over de economische levensduur van uw project. Zo betaalt u per maand slechts een klein deel terug van de investering. Idealiter is de maandelijkse winst die u maakt op uw energiefactuur door deze investeringen te doen al voldoende. Hoe dan ook wordt u hierdoor minder afhankelijk van de energiemarkt zodat verdere stijgingen minder impact op u hebben en kunt u uw klanten concurrentiële prijzen blijven aanbieden zonder in uw winstmarges te moeten snijden.

De leningen van AXA Bank voor professionelen zijn geschikt voor groene investeringen. AXA Bank is geëngageerd om klimaatverandering mee te helpen bestrijden, elk initiatief om het klimaat vooruit te helpen en te beschermen bekijken we graag. Het klimaat is een project van ons allemaal. Ontdek onze leningen hier.

Wilt u energieonafhankelijk(er) worden en hebt u graag een zicht op uw budget?

Overzicht subsidies

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot december 2022

Om het economisch klimaat aan te moedigen, heeft de overheid de investeringsaftrek op vaste activa die door kleine ondernemingen worden aangekocht tot 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Daardoor wordt investeren in deze activa in 2022 fiscaal interessant voor wie daar ruimte voor heeft. Meer details over de investeringsaftrek en wat de verhoging voor u als ondernemer kan betekenen, ontdekt u in deze blog.

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagen: lenen, leasen of renten?

U staat op het punt om in een nieuwe bedrijfswagen te investeren. U hebt het budget bepaald en de fiscale aftrekbaarheid berekend, maar dan blijft er nog één cruciale vraag: hoe betaalt u die nieuwe firmawagen of bestelwagen? Gebruikt u liquide middelen die al beschikbaar zijn in de onderneming, leent u of is het toch beter om dat nieuwe bedrijfsvoertuig te leasen of te renten? En wat is het verschil tussen die drie opties? U ontdekt het in deze blog.

Lees verder

Aftrekbaarheid bedrijfswagens : CO2-uitstoot bepaalt belastingvoordeel

Naast het budget dat u kunt of wilt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen voor uw onderneming, is de fiscale aftrekbaarheid een element waar u zeker rekening mee moet houden bij de aankoop van een bedrijfsvoertuig. De CO2-uitstoot is hiervoor het allesbepalende criterium. In deze blog leest u hoe u het aftrekpercentage van uw wagenpark bepaalt.

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagen kopen? Zo bepaalt u het budget!

Is uw bedrijfswagen toe aan vervanging? Hebt u een grotere of een tweede bestelwagen nodig om uw zaak te laten draaien? Of wilt u uw werknemers een salariswagen aanbieden? Voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsvoertuig bepaalt u best uw budget op voorhand. Maar hoe pakt u dat aan? Ontdek in deze blog hoeveel u kunt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen.

Lees verder

Hoe de waarde van een bedrijf bepalen bij overname?

Het gaat u als ondernemer voor de wind en u wilt zich bij een ander bedrijf inkopen of het volledig overnemen. Een vraag die dan in het overnameproces vanzelf naar boven komt: hoe bepaalt u de waarde van die zaak? Er is echter geen eenduidig antwoord. Er bestaan immers verschillende methodes om de overnamewaarde van een bedrijf te bepalen, elk met een andere uitkomst. En onder andere aannames kan één en dezelfde methode zelfs verschillende resultaten opleveren. In deze blog vindt u meer uitleg over de twee meest voorkomende waarderingsmethodes.

Lees verder

Uw bankagent helpt u graag