Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

Succesvol ondernemen Ondernemen Professioneel krediet Actueel – 06 oktober 2022

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

stijgende energieprijzen
Ziet u ook uw energiefactuur sterk stijgen? Maak uw onderneming energieonafhankelijker. Bekijk met uw bankagent hoeveel u kunt investeren in energieonafhankelijke initiatieven.

De redenen van de stijgende energieprijzen hoeven we u uiteraard niet uit te leggen, die zijn het gevolg van internationale ontwikkelingen waar u als ondernemer geen vat op hebt. Geopolitieke instabiliteit in Rusland en Oekraïne stuwt niet alleen de gasprijs, maar ook de elektriciteitsprijs de hoogte in. Buiten hopen dat deze situatie opnieuw normaliseert, hebben u en wij daar verder geen vat op. De inspanningen om echt een verschil te maken op de eindfactuur liggen bij de overheid en bij uzelf.

Lagere belastingen en nationale energieonafhankelijkheid: de opties van de overheid

De overheid heeft 2 mogelijkheden om het energievraagstuk opnieuw beheersbaar te maken. Ten eerste op korte termijn heeft de overheid de lasten op energie verlaagd, maar zelfs zonder belastingen is energie duur. Ten tweede moet de overheid ervoor zorgen dat België energieonafhankelijker wordt van de internationale energiemarkt door te investeren in energie die in België wordt geproduceerd. Dat is een langetermijnproject waar we in ons land de komende jaren nog niet veel van gaan voelen in onze portemonnee. 

Energiebesparende en energieopwekkende investeringen als eigen reddingsboei

Moraal van het verhaal: u zult zelf iets moeten doen als ondernemer om uw energiekosten beheersbaar te maken. Dit kunt u via enerzijds energiebesparende investeringen en anderzijds energieopwekkende investeringen. Een goede mix van beide soort investeringen is het beste om u te wapenen tegen deze volatiele prijzen.

Enerzijds kunt u dus energiebesparende maatregelen treffen. Denk hierbij aan een optimalisatie van de EPC-score van uw bedrijfspand, door o.a. te investeren in goede isolatie, hoogrendementsglas of een efficiëntere verwarmingsinstallatie. Anderzijds kunt u uw werkmateriaal zuiniger maken door oude machines en voertuigen te vernieuwen. Finaal helpt het ook al om uw gedrag licht te wijzigen en bijvoorbeeld de thermostaat 1 graad lager te zetten of ietsje trager te rijden met de wagen.

Anderzijds kunt u investeren in energieopwekkende maatregelen. Denk hierbij klassiek aan zonnepanelen of een warmtepomp of geothermie waarbij u warmte uit de bodem haalt. Of al ietsje meer out-of-the-box aan warmtekrachtkoppelingen waarbij de hitte die het gevolg is van energieopwekking hergebruikt wordt voor de opwarming van een bedrijfspand. Best vult u dit aan met opslagcapaciteit zoals een thuisbatterij. Zo gaat niets van uw opgewekte energie verloren.

Hoe financier ik deze energiebesparende en energieopwekkende investeringen?

Allemaal goed en wel, maar hoe financier ik dat? Zo een investeringen zijn niet altijd licht, daarom stelt de overheid tal van subsidies en begeleiding ter beschikking.

Overzicht subsidies

Echter, zelfs met subsidies is er nog een bedrag dat overblijft. Via een lening kunt u het restbedrag lenen en afbetalen over de economische levensduur van uw project. Zo betaalt u per maand slechts een klein deel terug van de investering. Idealiter is de maandelijkse winst die u maakt op uw energiefactuur door deze investeringen te doen al voldoende. Hoe dan ook wordt u hierdoor minder afhankelijk van de energiemarkt zodat verdere stijgingen minder impact op u hebben en kunt u uw klanten concurrentiële prijzen blijven aanbieden zonder in uw winstmarges te moeten snijden.

De leningen van AXA Bank voor professionelen zijn geschikt voor groene investeringen. AXA Bank is geëngageerd om klimaatverandering mee te helpen bestrijden, elk initiatief om het klimaat vooruit te helpen en te beschermen bekijken we graag. Het klimaat is een project van ons allemaal. 

Ontdek de leningen van AXA Bank voor professionals.

Wilt u energieonafhankelijk(er) worden en hebt u graag een zicht op uw budget?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag