Hoe uw cashflow beheren en kastekorten voorkomen

Succesvol ondernemen Optimaal werken Professioneel krediet – 23 december 2021

Voor een goed draaiend bedrijf is de beschikbare hoeveelheid geld cruciaal in het financieel beheer. Maar het kan wel eens gebeuren dat u met een gat zit tussen de dag waarop u medewerkers en leveranciers moet betalen en het ogenblik waarop klanten hun facturen bij u komen vereffenen. De oplossing voor een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten? Cashflow management! 

Wat houdt cashflow management in?

cashflow management
Cashflow management of het beheer van uw inkomsten en uitgaven. Bespreek met uw bank hoe u een eventueel kastekort kunt opvangen.

Heel simpel gesteld: betaal uw facturen zelf zo laat mogelijk en zorg ervoor dat uw klanten openstaande facturen zo snel mogelijk voldoen, zodat u steeds over voldoende geld beschikt voor al uw lopende kosten.

Zit u toch nog ergens met een tekort? Overbrug dat dan via een cashinjectie.

Door de onderstaande vuistregels te volgen, ziet u heel makkelijk hoeveel geld er bij u binnenkomt en buitengaat en wanneer. Zo kunt u eventuele tekorten detecteren, opvangen en overbruggen.

Monitor uw cashflow

cashflow monitoren
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid … ook bij cashflow management!

Maak projecties van de cashflow voor het volgende jaar, het volgende kwartaal en - wanneer u echt krap bij kas zit - volgende week. Met een accurate projectie van uw cashflow ziet u problemen lang voor ze de kop opsteken.

Hoe pakt u dat aan? Door uw verwachte uitgaven tegen uw verwachte inkomsten te zetten. Wanneer uw uitgaven groter zijn dan uw inkomsten, dan hebt u een tekort.

Om dat op te vangen, is er een cashinjectie nodig, ofwel door het spaargeld van uw onderneming aan te spreken, ofwel door de inbreng van nieuw kapitaal via uw aandeelhouders of een lening.

Met een accurate projectie van uw cashflow ziet u problemen lang voor ze de kop opsteken.

Snel facturen innen: goed voor uw cashflow

De instroom van geld is één aspect van cashflow management. Het is de kant waar u als ondernemer vermoedelijk geen directe invloed op hebt. Maar dat wil niet zeggen dat u er niets aan kunt doen. Kort gezegd: u wilt dat uw klanten zo snel mogelijk betalen. Hoe? Door uw tegoeden optimaal te beheren:

 • Geef korting aan klanten die hun rekeningen snel betalen.
 • Vraag klanten om een voorschot wanneer ze een bestelling plaatsen.
 • Doe oude, gedateerde stock weg tegen elke prijs.
 • Stel onmiddellijk facturen op en volgt ze van nabij op als de betalingen niet vlot binnenkomen.
 • Identificeer late betalers en wanbetalers door accounts met tegoeden na te trekken. Doe eventueel geen zaken met klanten die vaak te laat of niet betalen of vraag om betaling bij levering. ‘Boter bij de vis’ werkt nog altijd beter dan een weigering om te leveren.

Beperk uw cashflow: beheer(s) uw uitgaven en betalingen

Tegenover het geld dat binnenkomt staat uiteraard het geld dat buitengaat. Dit is het gedeelte van de cashflow waar u zelf controle over hebt.

Zelfs indien u geen problemen voelt op het vlak van cashflow, is het opvolgen en beheren van de uitgavenkant cruciaal. Stijgende verkopen kunnen immers problemen verdoezelen – soms zelfs veel te goed.

Want ook een goed draaiend bedrijf moet uitkijken met uitgaven. Enkel meer omzet draaien volstaat niet. Ziet u uw kosten sterker stijgen dan de verkoop? Onderzoek dat dan grondig om te kijken of u ze niet kunt verminderen of onder controle houden.

Een paar adviezen om verstandig met geld om te gaan:

 • Maak ten volle gebruik van de betalingsvoorwaarden van uw schuldeisers. Als een betaling verschuldigd is over 30 dagen, betaal dan niet na 15 dagen.
 • Gebruik online kanalen, zo kunt u de betaaldatum zelf bepalen. Zet de uitvoeringsdatum op de voorlaatste dag van de betalingstermijn of enkele dagen ervoor in het geval van een weekend. U blijft op goede voet met leveranciers, terwijl u intussen toch blijft beschikken over uw fondsen.
 • Communiceer met uw leveranciers over uw financiële situatie. Als u ooit een betaling moet uitstellen, dan hebt u hun begrip en vertrouwen nodig.
 • Let bij de keuze van leveranciers niet altijd op de laagste prijs. Soms is uw cashflow beter af met flexibelere betalingstermijnen dan een gepingelde bodemprijs.
 • Spreid eenmalige betalingen. Eindejaarspremies, vakantiegelden, belastingen of normale investeringen betaalt u liever niet in één keer. Spreid de betalingen doorheen de levensduur van de investering aan de hand van een lening. U betaalt dan stelselmatig naargelang uw investering geld opbrengt.

Is uw cashflow uit balans? Kies de geschikte oplossing

U loopt altijd het risico dat u vroeg of laat niet genoeg in kas hebt om alle rekeningen te betalen. Beschouw dat dan niet als een debacle, bij veel bedrijven is dat de normale gang van zaken.

Het risico bestaat dat u vroeg of laat niet alle rekeningen tijdig kunt betalen. Dat is geen debacle, maar bij veel bedrijven de normale gang van zaken.

Er zijn manieren om tekorten op te vangen. De sleutel hiertoe is mogelijke tekorten op voorhand te zien aankomen, en liefst zo vroeg en zo nauwkeurig mogelijk. U beslist vervolgens zelf wat de beste oplossing is. Ofwel gebruikt u het spaargeld van de onderneming, ofwel injecteert u extra privékapitaal, ofwel sluit u een krediet af. Dit zijn daarbij uw opties:

Cashflow uit balans: advies 
Maak een afspraak met uw bankagent voor gepersonaliseerd vrijblijvend advies.
 • Gaat het over een tijdelijk terugkerend kastekort? Moet u een betaling even uitstellen omdat de inkomsten nog in de maand zelf binnenkomen? Of zijn de tekorten een gevolg van doordeweekse operationele activiteiten, belastingen of premies voor uw personeel? Dan kunt u één van de volgende kredieten overwegen.
 • Zijn de tekorten eerder structureel van aard of een gevolg van investeringen die u doet? Een aankoop die u moet afschrijven op een termijn van langer dan een jaar? Dan is een investeringskrediet voor u wellicht de oplossing.

Vragen over cashflow management of een professioneel krediet?

Als u graag meer wilt weten over onze oplossingen om tijdelijke of structurele kastekorten op te lossen, dan helpen onze bankagenten u graag geheel vrijblijvend verder.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Data security, een reëel risico voor elk bedrijf

Elk bedrijf, klein of groot, verzamelt gegevens van zijn klanten. De beveiliging van deze data is cruciaal voor uw onderneming, maar bij veel bedrijven is net die beveiliging ondermaats, zodat hackers er makkelijk mee aan de haal kunnen gaan. Investeren in dataveiligheid is dan ook een must, want meer en meer kmo’s worden het slachtoffer van cyberaanvallen. Hoe wapent u uw bedrijf tegen datalekken en hoe voorkomt u dat gegevensdiefstal uw business enorme schade toebrengt?

Lees verder

Terug naar kantoor? Zo zorgt u voor de ideale inrichting!

Verplicht thuiswerken heeft ons aan het denken gezet over wat we van onze werkplek verwachten. Het laat ons ook toe om met een verfrissende blik naar de inrichting van ons kantoor te kijken. Die moet niet alleen comfortabel zijn, maar ook veilig. Verder moet de kantoorinrichting teamgeest en communicatie bevorderen, autonoom werken lukt vaak immers beter van thuis. Voldoet uw inrichting niet aan deze drie vereisten? Dan is het tijd voor een make-over van uw kantoor. Want een mooie en efficiënte winkelinrichting, een volledig uitgerust medisch kabinet of een goed georganiseerd en veilig kantoor komt zowel uw klanten als uw personeel ten goede. Met deze tips zorgt u voor een optimale werkplek.

Lees verder

Uw bedrijfsvoertuig: een rijdend visitekaartje

Voor een kleine zelfstandige of kmo is reclame vaak een zware kost. Hebt u een bedrijfsvoertuig, dan is autoreclame een goedkope manier om uw zaak te promoten. Afhankelijk van hoe vaak u erin rondrijdt, kunt u een grote hoeveelheid potentiële klanten bereiken. Essentieel is natuurlijk dat uw reclame opgemerkt wordt én een positieve indruk maakt.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent