COVID-19: vaccinatie als drijvende kracht voor het herstel van de wereldeconomie

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 06 mei 2021

De wereldwijde gezondheids- en economische situatie blijft in april nog steeds fragiel, met grote verschillen tussen de landen. Een cruciale factor: de vaccinatiegraad. Laten we even poolshoogte nemen bij de grote economische spelers.

vaccinatie voor herstel wereldeconomie
De coronapandemie beheerst nog steeds de actualiteit op het vlak van economie en gezondheid. De vaccinatie is volop aan de gang maar er bestaan grote verschillen tussen de landen.

De wereldwijde gezondheidssituatie blijft uiterst fragiel, getuige daarvan de grote problemen in India en Brazilië. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk konden de maatregelen dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne geleidelijk worden teruggeschroefd en begint de activiteit weer op te leven. In de eurozone wordt de economische ontkoppeling nog meer in de verf gezet door de achterstand in de vaccinatie en het noodzakelijke behoud van de beperkingen.

Positieve economische en gezondheidsbalans in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn de economische en gezondheidsvooruitzichten in april danig verbeterd. Het aantal nieuwe covidbesmettingen blijft onder controle terwijl het vaccinatieritme tot half april versnelde tot 3,4 miljoen injecties per dag, om tegen 28 april weer te dalen naar 2,7 miljoen.

Wat de economische gegevens betreft, is de groei in het eerste kwartaal sterk gestegen tot +6,5% op kwartaalbasis (geannualiseerd) na 4,3% in het vierde kwartaal De consumptie-uitgaven zijn fors versneld (+10,7% op kwartaalbasis (geannualiseerd) / +23,6% voor de goederen en +4,6% voor de diensten), mede dankzij het noodplan dat in januari werd goedgekeurd. In april bereikte de enquête van de Fed van Philadelphia over het vertrouwen van de gezinnen het hoogste peil in 48 jaar, terwijl de PMI-indexen in de industriële en dienstensector opnieuw stijgen tot respectievelijk 60,6 en 63,1.

Ook de inflatie is sterk gestegen naar 2,6% op jaarbasis en 1,6% als we de volatiele componenten buiten beschouwing laten. Dat bracht de Federal Reserve niet van de wijs, want ze herhaalde het inschikkelijke karakter van haar monetair beleid tot ze 'een aanzienlijke vooruitgang' vaststelt.

De gesprekken over de financiering van het infrastructuurplan gaan voort, in het bijzonder wat de hoogte van aanslagvoet op de winsten betreft. Tegelijkertijd voert de regering-Biden een tweede strijd, namelijk die van een bodembelasting zodat bedrijven er geen belang meer bij hebben om hun winsten in belastingparadijzen te parkeren. Daar blijft het niet bij, ze heeft ook de grote lijnen geschetst van een ander ondersteuningsplan voor de gezondheidszorg en het onderwijs voor een bedrag van $ 1800 miljard waarvan $ 1000 miljard nieuwe uitgaven en $ 800 miljard in de vorm van belastingkredieten. Om dat te financieren, lijkt Biden bereid om de belastingverlaging die ten tijde van Trump werd goedgekeurd voor de rijken, af te schaffen en de belasting op kapitaalinkomsten te verhogen.

Vaccinatie, het kernwoord in de eurozone

In de eurozone is de vaccinatie een versnelling hoger geschakeld dankzij een toename in de leveringen en de uitbreiding van de vaccinatiecentra. In deze fase heeft ongeveer 22-25% van de bevolking in de vier grootste landen minstens één dosis gekregen en lijkt het doel van 50% tegen eind juni haalbaar (op voorwaarde dat het vaccinatietempo wordt verhoogd).

De groeicijfers in het eerste kwartaal liggen in de lijn van de verwachtingen: daling in Duitsland (-1,7% op kwartaalbasis), in Italië (-0,5%), in Spanje (-0,5%) en een lichte stijging in Frankrijk (+0,4%) dankzij versoepelingen. Verwacht wordt dat de beperkingen in april, ondankzij een verdere opleving van het vertrouwen van de gezinnen van -8,1 tegenover -10,8, zullen wegen op de consumptie van de gezinnen. De industriële productie blijft groeien en profiteert van de vooruitzichten op heropening.

De inflatie zet ook zijn opmars voort, en bedraagt nu 1,6% op jaarbasis tegenover 1,3% in maart. In deze fase blijft de ECB erop vertrouwen dat de stijging van de inflatie slechts van voorbijgaande aard is. Tijdens haar vergadering over het monetaire beleid heeft ze het uiterst inschikkelijke karakter van haar beleid versterkt en de beslissing om de netto-aankopen van activa te verhogen of te verlagen, uitgesteld tot juni. De EU-landen hebben hun plannen voorgelegd om in aanmerking te komen voor het geld van het herstelplan dat in juli laatstleden werd goedgekeurd. De Europese Commissie (EC) heeft nu twee maanden de tijd om de investeringsprojecten te valideren (of te betwisten). Zodra dat achter de rug is, kan de EC het geld beginnen uit te geven, waarschijnlijk vanaf deze zomer.

Verenigd Koninkrijk: BBP gaat licht omhoog, covid gaat achteruit

Het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de voorwaarden voor een geleidelijke afbouw van de maatregelen. Het aantal nieuwe covidbesmettingen is laag en 50% van de bevolking heeft al minstens één dosis van het vaccin gekregen. Er wordt echter verwacht dat de stijging in mei zal vertragen aangezien de dosissen zullen dienen voor de tweede inenting.

De maandelijkse bbp-meting kwam uit op een stijging van +0,4% op maandbasis, wat getuigt van een zekere veerkracht van de Britse economie tijdens de lockdown. In maart blijven de PMI-enquêtes uitbreiden.

Herstel in China, Japan op intensieve zorgen

In China blijft de pandemie onder controle en blijven de binnenlandse beperkingen gering. De economische activiteit is in het eerste kwartaal opnieuw in evenwicht gekomen. De industriële activiteit had immers te kampen met bevoorradingsproblemen en een lichte vertraging van de export. De privéconsumptie daarentegen is in de tweede helft van het kwartaal in een hogere versnelling gekomen dankzij het einde van de beperkingen en de goede prestaties van de arbeidsmarkt en de inkomens.

In Japan komt de vaccinatie maar niet uit de startblokken. Slechts 1,8% van de bevolking heeft al minstens één dosis gekregen. Tegelijkertijd is de gezondheidssituatie achteruitgegaan en heeft Japan te kampen met de verspreiding van de varianten, die in principe nog besmettelijker zijn. De regering heeft dus opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in de belangrijkste prefecturen, waardoor de meeste winkels moesten sluiten en de mobiliteit tijdens de 'Golden Week' werd beperkt.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 3 mei 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

Beleggingen: welke experts bij AXA staan u bij?

De huidige lage rentevoeten op spaarrekeningen, de inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen ... U bent er zich van bewust dat u in actie moet schieten om uw kapitaal te beheren, maar u hebt noch de tijd noch de ervaring. Laat uw beleggingen dan in handen nemen door fondsbeheerders. Experts tot uw dienst!

Lees verder

De Delta-variant beïnvloedt de wereldeconomie

De Delta-variant is een reden tot bezorgdheid. Het aantal nieuwe infecties blijft hoog en de wereldwijde vaccinatiegraad laag. Hoewel het effect op de economie kleiner is dan voorheen, beginnen de onzekerheden te wegen op het consumentenvertrouwen, vooral in de VS. De peilingen blijven over het algemeen positief, ondanks een lichte daling in augustus. We bekijken het continent per continent.

Lees verder

Wat is het ideale moment om te beleggen op de beurs? Regelmatig.

Een spaarbuffer is belangrijk voor onvoorziene omstandigheden. Een té groot spaarbedrag kan echter uw geld in koopkracht doen dalen door de inflatie. Beleggen kan daar soelaas bieden. Er zijn verschillende beleggingsoplossingen, voor elk wat wils. En bestaat er zoiets als een ideaal moment om te beleggen? 

Lees verder