COVID-19: vaccinatie als drijvende kracht voor het herstel van de wereldeconomie

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 06 mei 2021

De wereldwijde gezondheids- en economische situatie blijft in april nog steeds fragiel, met grote verschillen tussen de landen. Een cruciale factor: de vaccinatiegraad. Laten we even poolshoogte nemen bij de grote economische spelers.

vaccinatie voor herstel wereldeconomie
De coronapandemie beheerst nog steeds de actualiteit op het vlak van economie en gezondheid. De vaccinatie is volop aan de gang maar er bestaan grote verschillen tussen de landen.

De wereldwijde gezondheidssituatie blijft uiterst fragiel, getuige daarvan de grote problemen in India en Brazilië. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk konden de maatregelen dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne geleidelijk worden teruggeschroefd en begint de activiteit weer op te leven. In de eurozone wordt de economische ontkoppeling nog meer in de verf gezet door de achterstand in de vaccinatie en het noodzakelijke behoud van de beperkingen.

Positieve economische en gezondheidsbalans in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn de economische en gezondheidsvooruitzichten in april danig verbeterd. Het aantal nieuwe covidbesmettingen blijft onder controle terwijl het vaccinatieritme tot half april versnelde tot 3,4 miljoen injecties per dag, om tegen 28 april weer te dalen naar 2,7 miljoen.

Wat de economische gegevens betreft, is de groei in het eerste kwartaal sterk gestegen tot +6,5% op kwartaalbasis (geannualiseerd) na 4,3% in het vierde kwartaal De consumptie-uitgaven zijn fors versneld (+10,7% op kwartaalbasis (geannualiseerd) / +23,6% voor de goederen en +4,6% voor de diensten), mede dankzij het noodplan dat in januari werd goedgekeurd. In april bereikte de enquête van de Fed van Philadelphia over het vertrouwen van de gezinnen het hoogste peil in 48 jaar, terwijl de PMI-indexen in de industriële en dienstensector opnieuw stijgen tot respectievelijk 60,6 en 63,1.

Ook de inflatie is sterk gestegen naar 2,6% op jaarbasis en 1,6% als we de volatiele componenten buiten beschouwing laten. Dat bracht de Federal Reserve niet van de wijs, want ze herhaalde het inschikkelijke karakter van haar monetair beleid tot ze 'een aanzienlijke vooruitgang' vaststelt.

De gesprekken over de financiering van het infrastructuurplan gaan voort, in het bijzonder wat de hoogte van aanslagvoet op de winsten betreft. Tegelijkertijd voert de regering-Biden een tweede strijd, namelijk die van een bodembelasting zodat bedrijven er geen belang meer bij hebben om hun winsten in belastingparadijzen te parkeren. Daar blijft het niet bij, ze heeft ook de grote lijnen geschetst van een ander ondersteuningsplan voor de gezondheidszorg en het onderwijs voor een bedrag van $ 1800 miljard waarvan $ 1000 miljard nieuwe uitgaven en $ 800 miljard in de vorm van belastingkredieten. Om dat te financieren, lijkt Biden bereid om de belastingverlaging die ten tijde van Trump werd goedgekeurd voor de rijken, af te schaffen en de belasting op kapitaalinkomsten te verhogen.

Vaccinatie, het kernwoord in de eurozone

In de eurozone is de vaccinatie een versnelling hoger geschakeld dankzij een toename in de leveringen en de uitbreiding van de vaccinatiecentra. In deze fase heeft ongeveer 22-25% van de bevolking in de vier grootste landen minstens één dosis gekregen en lijkt het doel van 50% tegen eind juni haalbaar (op voorwaarde dat het vaccinatietempo wordt verhoogd).

De groeicijfers in het eerste kwartaal liggen in de lijn van de verwachtingen: daling in Duitsland (-1,7% op kwartaalbasis), in Italië (-0,5%), in Spanje (-0,5%) en een lichte stijging in Frankrijk (+0,4%) dankzij versoepelingen. Verwacht wordt dat de beperkingen in april, ondankzij een verdere opleving van het vertrouwen van de gezinnen van -8,1 tegenover -10,8, zullen wegen op de consumptie van de gezinnen. De industriële productie blijft groeien en profiteert van de vooruitzichten op heropening.

De inflatie zet ook zijn opmars voort, en bedraagt nu 1,6% op jaarbasis tegenover 1,3% in maart. In deze fase blijft de ECB erop vertrouwen dat de stijging van de inflatie slechts van voorbijgaande aard is. Tijdens haar vergadering over het monetaire beleid heeft ze het uiterst inschikkelijke karakter van haar beleid versterkt en de beslissing om de netto-aankopen van activa te verhogen of te verlagen, uitgesteld tot juni. De EU-landen hebben hun plannen voorgelegd om in aanmerking te komen voor het geld van het herstelplan dat in juli laatstleden werd goedgekeurd. De Europese Commissie (EC) heeft nu twee maanden de tijd om de investeringsprojecten te valideren (of te betwisten). Zodra dat achter de rug is, kan de EC het geld beginnen uit te geven, waarschijnlijk vanaf deze zomer.

Verenigd Koninkrijk: BBP gaat licht omhoog, covid gaat achteruit

Het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de voorwaarden voor een geleidelijke afbouw van de maatregelen. Het aantal nieuwe covidbesmettingen is laag en 50% van de bevolking heeft al minstens één dosis van het vaccin gekregen. Er wordt echter verwacht dat de stijging in mei zal vertragen aangezien de dosissen zullen dienen voor de tweede inenting.

De maandelijkse bbp-meting kwam uit op een stijging van +0,4% op maandbasis, wat getuigt van een zekere veerkracht van de Britse economie tijdens de lockdown. In maart blijven de PMI-enquêtes uitbreiden.

Herstel in China, Japan op intensieve zorgen

In China blijft de pandemie onder controle en blijven de binnenlandse beperkingen gering. De economische activiteit is in het eerste kwartaal opnieuw in evenwicht gekomen. De industriële activiteit had immers te kampen met bevoorradingsproblemen en een lichte vertraging van de export. De privéconsumptie daarentegen is in de tweede helft van het kwartaal in een hogere versnelling gekomen dankzij het einde van de beperkingen en de goede prestaties van de arbeidsmarkt en de inkomens.

In Japan komt de vaccinatie maar niet uit de startblokken. Slechts 1,8% van de bevolking heeft al minstens één dosis gekregen. Tegelijkertijd is de gezondheidssituatie achteruitgegaan en heeft Japan te kampen met de verspreiding van de varianten, die in principe nog besmettelijker zijn. De regering heeft dus opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in de belangrijkste prefecturen, waardoor de meeste winkels moesten sluiten en de mobiliteit tijdens de 'Golden Week' werd beperkt.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 3 mei 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder