Vakantiewerk: wat je moet weten en waarom

Dagelijks leven Gezin – 10 juli 2015

Wie studeert, heeft zeker graag een zakcentje. Daarom steken veel jongeren de armen uit de mouwen en gaan voor een studentenjob, niet alleen tijdens de zomervakantie maar ook de rest van het jaar. En dan zijn er een aantal dingen die je absoluut moet weten…

Wanneer mag je werken als jobstudent?
 

Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

• 16 jaar bent;
• of 15 jaar na de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs.

Je hebt het statuut van student als...

• je middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt.
• studeren je hoofdactiviteit is en dus niet je werk. Ben je een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, dan ben je geen student.

Je bent geen student meer als…

• je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Jij en je werkgever betalen vanaf dan immers de gewone sociale bijdragen.
• je avondschool of een andere onderwijsvorm met beperkt leerplan volgt. Ook dan kun je geen studentenjob meer doen.

Twijfel over jouw situatie? Contacteer dan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werk.

Moet je een contract hebben als jobstudent?

Als jobstudent moet je een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten afsluiten. Die beschermt je en bepaalt welk werk wel en niet mag, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort. Kortom, ze geeft je zekerheid over je rechten en je plichten. Je kunt ze afsluiten voor maximaal 1 jaar. Hier vind je meer info:

• De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
• Model van een studentenovereenkomst (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Hoeveel mag je werken als jobstudent?

Je mag elk kalenderjaar 50 dagen werken waarvoor je minder sociale bijdragen betaalt dan een gewone werknemer: in plaats van 13,07 % wordt er op je brutoloon maar een RSZ-bijdrage van 2,71% ingehouden en geen bedrijfsvoorheffing. Je mag meer werken, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Je kunt je 50 dagen spreiden over het hele jaar: sinds 1 januari 2012 is werken als jobstudent niet langer seizoensgebonden. Het moet dus niet noodzakelijk tijdens de zomervakantie. Maar elke dag dat je even werkt, zelfs maar een paar uur, telt als een volledige dag. En je mag ook niet werken wanneer je lessen moet volgen. Op StudentatWork houden ze voor je bij hoeveel je al gewerkt hebt en je nog mag werken. Je kunt er ook een app downloaden.

Actief in de horeca? Dan mag je tot 100 dagen aan de slag

De eerste 50 dagen werk je als ‘gewone’ jobstudent: je betaalt verminderde sociale bijdragen op je echte loon. De volgende 50 dagen ben je gelegenheidswerknemer in de horeca en betaal je normale sociale bijdragen op een lager forfaitair bedrag.

Krijgen je ouders nog kinderbijslag?

Werk je in het eerste, tweede en vierde kwartaal niet meer dan 240 uur, dan blijf je recht hebben op kinderbijslag. Werk je meer, dan wordt de kinderbijslag geschorst voor dat kwartaal.

In het derde kwartaal – de 3 maanden zomervakantie – mag je onbeperkt werken als je nadien verder studeert. Ben je dat niet van plan, dan geldt de 240-uurgrens: meer dan 240 uur werken schorst het recht op kinderbijslag. Ingeschreven als werkzoekende? Dan kun je wel nog kinderbijslag krijgen als je maandelijkse inkomen de toegestane limiet niet overschrijdt. Meer informatie hierover staat op de website van het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (Famifed) Vlaanderen en  Brussel.

Betalen je ouders meer belastingen als jij werkt als jobstudent?

Verdien je meer dan een bepaald bedrag, dan ben je niet meer ten laste van je ouders want je wordt dan beschouwd als financieel onafhankelijk. Dus betalen je ouders meer belastingen. Heb je een handicap, dan kan dat een invloed hebben op het bedrag dat je mag verdienen.
De maximale bedragen zijn elk jaar anders. Dit zijn ze voor 2015 (aanslagjaar 2016).

Jouw gezinssituatie

Brutobedrag dat je maximaal mag verdienen

Je ouders worden samen belast

6.500 euro*

Je ouders worden alleen belast

8.225 euro*

Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd

9.750 euro*

* Brutobedragen na afhouding van sociale bijdragen, geldig voor het inkomstenjaar 2015. De bedragen gelden alleen als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan het loon uit studentenarbeid én als je geen werkelijke beroepskosten aangeeft op je belastingaangifte (bron: StudentatWork).

Betaal je zelf belastingen als jobstudent?

Je moet geen belastingen betalen zolang je inkomen niet hoger is dan 9.458,96 euro bruto*. Je moet wel altijd een belastingaangifte invullen, ook al blijf je ruim onder dat bedrag. Dat is vooral belangrijk voor het recupereren van de bedrijfsvoorheffing. Krijg je geen aangifteformulier? Vraag er dan zelf eentje aan bij de hoofdcontroleur belastingen van je woonplaats.
*Brutobedrag, na afhouding van sociale bijdragen, geldig voor het inkomstenjaar 2015.

Geld in het laatje? Denk dan zeker aan een zichtrekening en spaarrekening!

Werk je als jobstudent, dan is een zichtrekening en spaarrekening een goed idee. Je werkgever zal hoogstwaarschijnlijk naar je zichtrekening vragen om je loon te storten en op je spaarrekening kun je mooi geld opzijzetten voor later.

Nog een goeie tip…

Kies best voor een studentenjob die aansluit bij wat je studeert of bij je professionele interesses. Zo doe je alvast wat praktijkervaring op en wie weet is het een handige springplank naar een vaste baan na je studies.

Meer info?

Twee essentiële sites: StudentatWork en de FOD Financiën. Deze twee infographics geven een kort overzicht van de do’s & don’ts: ‘4 dingen om in de gaten te houden’ en ‘5 veelgehoorde misverstanden’. Handig om te downloaden en aan je muur te hangen!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan