Asbestattest: verplicht in Vlaanderen bij verkoop van woningen van vóór 2001

Wonen Actueel Renoveren Lenen – 27 december 2022

Bent u van plan om een woning te kopen of uw huis te verkopen? Weet dan dat, als het gebouw dateert van vóór 2001, de eigenaar daarvoor in Vlaanderen bij de verkoop een asbestattest moet kunnen voorleggen. Hoe gaat u te werk om zo’n asbestattest te verkrijgen? En hoeveel kost het? En moet dat asbest dan verwijderd worden voor het pand wordt verkocht? Alle antwoorden in deze blog.

Waarvoor moet het asbestattest dienen?

asbestattest
Het asbestattest houdt geen verplichting in om aanwezig asbest ook te verwijderen. Als koper kunt u zo samen met de asbestdeskundige wel inschatten of het onmiddellijk weg moet en er rekening mee houden voor uw bod en de aanvraag van uw lening.

Vroeger werd asbest in allerlei vormen en toepassingen gebruikt, ook in bouwmaterialen. En die erfenis uit het verleden weegt zwaar: volgens een schatting van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM zouden in Vlaanderen plusminus 2,8 miljoen woningen en gebouwen nu nog asbest bevatten.

Dat is erg schadelijk voor de gezondheid: wanneer asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden, kunnen ze ernstige longaandoeningen en zelfs kanker veroorzaken. Daarom is het sinds 1998 verboden om asbest te produceren en mogen asbesthoudende materialen sinds het jaar 2000 in gebouwen niet meer worden gebruikt.

Met de invoering van het asbestattest wil de Vlaamse overheid zo snel mogelijk al het nog aanwezige asbest in gebouwen en woningen opsporen. Asbest dat in slechte staat verkeert, moet ook zo snel mogelijk op een veilige manier worden verwijderd. Tegen 2040 zou er in geen enkele woning in Vlaanderen nog asbest aanwezig mogen zijn.

Is het asbestattest verplicht voor alle gebouwen?

Sinds het jaar 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen dus verboden. In constructies van na die datum zul je dus sowieso geen asbest aantreffen. Het asbestattest is daarom enkel verplicht voor gebouwen van voor 2001.

In een eerste fase geldt die verplichting alleen wanneer zo’n gebouw van eigenaar verandert: bij een verkoop, maar ook na een schenking of wanneer iemand mede-eigenaar wordt (contractueel of door een huwelijk in gemeenschap van goederen).

Tegen eind 2031 moet elk in Vlaanderen gelegen gebouw van voor 2001 een asbestattest hebben. Ook verhuurders moeten tegen die datum een asbestattest laten opmaken voor elk pand dat ze verhuren en daarvan een kopie bezorgen aan de huurders.

Wat moet u als eigenaar doen om een asbestattest te verkrijgen?

Asbestattesten worden door de OVAM uitgereikt. U kunt er dus niet zomaar één laten opstellen, u moet daarvoor een beroep doen op een onafhankelijk expert, een asbestdeskundige van een erkend bedrijf.

Op de website van de OVAM vindt u een lijst van gecertificeerde deskundigen. U kunt zelf bepalen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u een beroep doet.


Die komt ter plaatse om te kijken of er bij de constructie van uw gebouw materialen gebruikt zijn die een mogelijk asbestrisico vormen. Het onderzoek gebeurt voornamelijk visueel en door voorzichtig stalen te nemen van bepaalde oppervlakken, zoals van het pleisterwerk. Het is daarbij van het allergrootste belang om asbest dat mogelijk aanwezig is, niet te beschadigen.

De asbestdeskundige moet alle kamers kunnen inspecteren. Is dat niet het geval, dan wordt er een beperkingsfiche opgenomen in het attest en dat kan de verkoopprijs beïnvloeden. Na het plaatsbezoek gaat de deskundige de asbestinventaris opstellen en een asbestattest aanvragen. In veel gevallen moet hij daarvoor wachten op de laboanalyse van de stalen. Vaak geven alleen die uitsluitsel of er asbest in het materiaal zit of niet.

Wat wordt er allemaal vermeld in het asbestattest?

In het asbestattest staat of er al dan niet materialen aanwezig zijn in het geïnspecteerde gebouw die asbest bevatten en hoe u die veilig kunt laten verwijderen.

Maar aangezien de deskundige – om het risico op beschadiging van eventueel aanwezig asbest te voorkomen - niet in muren of valse wanden kapt, bezorgt het attest alleen uitsluitsel over de zichtbare delen van uw gebouw. Het kan best zijn dat er ergens (goed verborgen) wel nog asbest zit.

Houdt een asbestattest ook een verplichting in om aanwezig asbest te verwijderen?

Voor de verkoper houdt het asbestattest geen verplichting in om het aanwezige asbest ook te verwijderen, al is dat uiteraard wel aangewezen, zeker als het in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot kan komen te liggen. Of die verwijdering dringend is, hangt af van hoe verweerd het asbesthoudend materiaal is.

De Vlaamse overheid wil wel dat in 2034 alle risicovolle asbesttoepassingen weg zijn uit gebouwen en woningen en dat tegen 2040 alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn. Voor particuliere woningen worden die streefdatums wel niet opgelegd, maar er komen bijkomende maatregelen als de afbouw van asbest tegen dan niet voldoende is gevorderd.

Als koper krijgt u via het attest inzicht of er asbest zit in een huis dat u interesseert. Met de hulp van de asbestdeskundige kunt u dan inschatten of dat ook weg moet en hoeveel dat kan kosten. En dan kunt u daarmee rekening houden voor uw bod en de aanvraag van uw lening.

Hoe lang blijft het asbestattest geldig?

Een asbestattest is normaal 10 jaar geldig, maar soms wordt het uitgereikt voor een kortere termijn, bijvoorbeeld 5 jaar. Dat zal het geval zijn wanneer de asbestdeskundige niet heel het gebouw heeft kunnen inspecteren.

Eens de geldigheidsdatum van het attest voorbij, vervalt het automatisch. Het vervalt ook wanneer een recenter asbestattest werd opgesteld voor hetzelfde huis.

Meer informatie over het asbestattest vindt u bij de OVAM. U kunt er ook een voorbeeld bekijken.

Hoeveel kost een asbestattest?

Er zijn geen vastgelegde tarieven. Elke asbestdeskundige is vrij om zijn prijs te bepalen. Die zal afhangen van de grootte en de ouderdom van het te inspecteren gebouw en het aantal stalen dat in een erkend laboratorium moet worden onderzocht. En onder meer ook of er een hoogtewerker nodig is om het dak te inspecteren.

Voor een geldig asbestattest volstaat zoals gezegd een visuele inspectie. Reken op een basisprijs van 500 à 600 euro. U kunt als eigenaar vrijwillig bijkomende onderzoeken vragen, maar dan kan de factuur gemakkelijk oplopen tot 1000 euro of meer.

Bent u van plan om een asbestattest te laten opstellen? Vraag dan best offertes bij verschillende firma’s!

Plannen voor de aankoop van een op te knappen woning?

Hou er dan rekening mee dat voor de verkoop er naast een asbestattest ook nog andere documenten moeten worden voorgelegd:

  • Het bodemattest
  • Het stedenbouwkundig uittreksel dat niet ouder is dan 1 jaar
  • Het postinterventiedossier (voor werken uitgevoerd na 1 mei 2001)
  • Het keuringsbewijs van de elektrische installatie
  • Het energieprestatiecertificaat (EPC-attest)
  • Wanneer er een mazouttank aanwezig is: het keuringsbewijs

Meer info in de blog Welke documenten heeft de notaris nodig voor het verlijden van de akte?

En bekijk zeker welke lening het beste bij uw plannen past.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Hoeveel kost een architect?

Iedere architect bepaalt zelf zijn ereloon, een standaardtarief is er niet. Dat ereloon kan worden berekend volgens een percentage op de waarde van de uitgevoerde werken, het kan een forfaitair bedrag zijn of gebaseerd op een uurloon. Maar het kan ook een combinatie zijn van deze mogelijkheden.

Lees verder

Zonnepanelen: terug van (nooit) weggeweest

Alles wordt duurder! Een uitspraak die we de voorbije jaren vaak in de mond hebben genomen. De inflatie treft alle sectoren, dus ook de energiesector, waar we niet zonder kunnen voor onze verwarming en mobiliteit. Iedereen is daarom op zoek naar advies om zijn of haar huis klimaatvriendelijk en zo energiezuinig mogelijk te maken. Zonnepanelen zijn in dat kader, naast een aantal woontrends die in andere artikelen aan bod komen, helemaal terug van weggeweest. Rondleiding met een slimme Belg als gids.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag