Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: de gratis oplossing voor de bescherming van uw thuis

Wonen Lenen Budget – 01 januari 2015

Als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en u aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u gratis bij het Vlaams Gewest de verzekering gewaarborgd wonen onderschrijven. Deze verzekering zal bij arbeidsongeschiktheid of bij onvrijwillige werkloosheid gedeeltelijk tussenkomen bij het afbetalen van uw krediet. 

Belangrijk: enkel het Vlaams Gewest kan beslissen over de aanvaarding of de weigering van uw dossier voor deze verzekering.

Wat zijn de voorwaarden

 • het betreft uw enige woning gelegen in het Vlaams Gewest
 • uw aanvraag moet binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname ingediend worden
 • u mag voor dezelfde woning nog niet eerder toegelaten zijn tot de verzekering
 • u bezit geen andere woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik behalve woningen beschreven in art.19 in Vl. Wooncode (bv. ongeschikt verklaarde woning)
 • u bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent minstens 12 maanden ononderbroken een (deeltijdse)beroepsactiviteit uit (proef- of stageperiode moet voltooid zijn; uitzendcontracten uitgesloten)
 • zelfstandigen moeten minstens sinds 12 maanden hun zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen
 • u hebt een hypothecair krediet afgesloten voor het bouwen, het kopen of het kopen met renoveren van minstens min. 50.000 euro
 • u hebt een krediet afgesloten uitsluitend voor renovatie van minstens 25.000 euro
 • de geschatte verkoopwaarde is maximaal 320.000 euro of 368.000 euro in bepaalde gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven:
  • alle gemeenten in het arrondissement Halle – Vilvoorde (waaronder enkele faciliteitengemeenten in de Brusselse Rand): Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst
  • enkele gemeenten in het arrondissement Leuven: Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren
 • er zijn geen inkomstengrenzen behalve als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari 2012 werd aangevraagd en waarvan het primair energieverbruik hoger ligt dan E70

Kredieten die niet in aanmerking komen

 • herfinancieringen
 • overbruggingskredieten
 • ontoereikend of overschrijdend kredietbedrag (zie hierboven)
 • louter aankoop bouwgrond
 • kredieten afgesloten op naam van een rechtspersoon, of (deel) gebouw bestemd voor handels- of beroepsdoeleinden

Tegemoetkoming

 • maximaal gedurende 18 opeenvolgende maanden bij onvrijwillige werkloosheid en maximaal 36 opeenvolgende maanden bij arbeidsongeschiktheid
 • bedraagt max. 500 euro of 600 euro (energiezuinige woningen lager of gelijk aan E70) per maand, maar het kan ook minder zijn afhankelijk van het werkelijk geleden inkomstenverlies
 • beperkt tot 70% het 1ste jaar, tot 56% het 2de jaar en tot 42% het 3de jaar
 • wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar aan de kredietverstrekker
 • de bekomen tegemoetkoming moet achteraf niet terugbetaald worden

Looptijd en wachttijd

 • de verzekering loopt over een periode van 10 jaar
 • de wachttijd is 3 maanden

Hoe aanvragen?

Uw aanvraag moet ingediend worden bij het Vlaams Gewest. Op www.wonenvlaanderen.be vindt u het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting terug.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier liefst per aangetekend schrijven naar Wonen Vlaanderen:

Wonen Vlaanderen - dienst verzekering gewaarborgd wonen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Tel: 02/553 82 98

Hoe een tegemoetkoming aanvragen bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid?

Bij toelating tot de verzekering gewaarborgd wonen hebt u van uw verzekeraar een polis ontvangen waarin de contactgegevens alsook de procedure vermeld staan.

Meer info

www.wonenvlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Kopen of huren, wat doet u best ?

Investeren in een eigen woning als zekerheid voor later, is dat een goed idee? Of kunt u net zo goed blijven huren? De meningen hierover lopen sterk uiteen. Maar wat is dan het beste: kopen of huren? Het antwoord hangt af van uw toekomstplannen en uw persoonlijke situatie, zowel familiaal, financieel als professioneel.

Vastgoedfiscaliteit in Wallonië en Brussel: nieuw in 2018

Op 1 januari 2018 zijn er in Brussel en Wallonië een aantal nieuwe fiscale maatregelen van kracht geworden. Ze hebben meer bepaald betrekking op de registratie- en successierechten en voor één keer is dat goed nieuws voor uw portemonnee!

Vlaanderen: naar 7% registratierechten voor eigen woning

Wie een huis koopt in het Vlaams Gewest, zal daar binnenkort 7 % registratierechten op betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor bescheiden woningen komt er een extra korting van 5.600 euro. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

Hypothecair krediet: waarvoor dient de ESIS?

Als kandidaat-kredietnemer krijgt u bij de aanvraag van een hypothecair krediet steeds een ESIS-document van uw bank of kredietbemiddelaar. Wat is het en waarvoor dient het?

Hypothecair krediet: wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Vanaf nu wordt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) systematisch vermeld bij iedere simulatie voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming. Wat is dat jaarlijks kostenpercentage? En wat is het verschil tussen het JKP en de debetrente voor een bepaalde kredietformule?

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan