Vooruitzichten voor de wereldeconomie

Vermogen Actueel Corona – 07 augustus 2020

Er zijn overal tekenen van herstel. Toch zal de impact van het coronavirus nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie. Lees er meer over.

vooruitzichten voor de wereldeconomie 
De impact van de lockdownmaatregelen doet zich nog altijd wereldwijd voelen. Dat zal nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie.

De gigantische impact van de noodzakelijke lockdownmaatregelen op de economie, doet zich nog altijd wereldwijd voelen. Ondertussen is het alle hens aan dek om de economische activiteit aan te zwengelen. De overheden lanceren krachtige ondersteuningsmaatregelen. En de centrale banken pompen een nooit geziene hoeveelheid liquiditeiten in het systeem. Verwacht wordt dat de centrale banken en de overheden nog een lange tijd aan zet zullen blijven.

Er zijn overal tekenen van herstel. Dat is positief. Maar de wereld blijft geklemd zitten tussen de donkere schaduw van een hardnekkig virus en de drang naar het normaal zoals we dat voor corona gekend hebben. En dat zal nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie.

De Verenigde Staten van Amerika

De (vroege) heropening van het Amerikaanse maatschappelijk en economisch leven zorgde aanvankelijk voor opluchting en enthousiasme bij de bevolking en de ondernemingen. Daardoor veerde de economische activiteit op. Puike cijfers wat betreft de detailhandel en positieve werkgelegenheidscijfers illustreren dit hernieuwd vertrouwen. De conjunctuurpeiling (juli) van de Federal Reserve (FED) wees op solide groei.

De grootschalige versoepelingen hebben de deur voor het virus wagenwijd opengezet, wat voor een recordtoename van het aantal Covid-19-besmettingen zorgde.

Als reactie daarop vertraagde een aantal belangrijke staten hun heropeningsstrategie of voerden zelfs nieuwe maatregelen in. Dit impacteert zonder twijfel de economische ontwikkeling.

Daardoor vreest AXA Investment Managers (AXA IM) een afname van de economische activiteit in juli. Een krimp van 4,5% in 2020 en een groei van 5% in 2021 wordt op basis van de huidige cijfers ingeschat.

Ondertussen is het resultatenseizoen volop aan de gang. De “stay at home” ondernemingen doen het uitstekend. Zo kon bijvoorbeeld Amazon dankzij een erg sterke online retail divisie fenomenale recordcijfers voorleggen. Andere bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen doen het dan logischerwijs minder goed.

De conclusie moet zeker zijn dat de Amerikaanse consument ondanks Covid-19 blijft consumeren en de ruggengraat van de Amerikaanse economie blijft, wat tot op vandaag nog steeds resulteert in de meest veerkrachtige economie van de wereld.

De Federal Reserve signaleerde onlangs dat ze haar genomen maatregelen zeker niet zal terugschroeven zolang de economie niet groeit zoals de FED het verwacht. De aanhoudende politiek van nulrente en quantitative easing (kwantitatieve geldverruiming) zorgt trouwens voor een sterke dollardaling. Wat op zich goed is voor de export.

Eurozone

De opleving van de productie in de eurozone viel tegen: de industriële productie ligt nog altijd 19% onder het pre-Covid-19-niveau.

De Europese consument liet zich niet onbetuigd, gezien de sterke opleving van de detailhandelsverkopen (7% onder het pre-Covid-19-niveau).

AXA IM behoudt daarom een economische prognose van -7,1% voor 2020, gevolgd door een verwacht herstel van 5,9% in 2021.

Het door de Europese Raad – na erg lang onderhandelen - bereikte akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro, zal op zich geen verandering teweegbrengen in de cyclische omstandigheden.

Het versterkt wel de institutionele architectuur van de Europese Unie en is een belangrijke stap naar een sterkere en meer symmetrische mix van begrotings- en monetair beleid in de eurozone.

Het taboe van “gemeenschappelijke schuld” is doorbroken en hoewel het herstelfonds als tijdelijk wordt aangemerkt, is er nu een precedent.

Het is ondertussen uitkijken hoe Europa zal reageren op de sterke stijging van de euro. Een stijging van de euro is niet goed voor de export buiten de eurozone.

De Europese Centrale Bank zal zeker ondersteunend blijven en is niet van plan haar maatregelen af te bouwen.

China

De Chinese economie liet een V-vormig herstel zien dankzij een groei van het bruto binnenlands product met 11,5% op kwartaalbasis in het tweede kwartaal.

Dat had onder meer te maken met het feit dat het coronavirus in China onder controle is. Opflakkeringen worden kordaat aangepakt.

Het herstel wordt ondersteund door de export en binnenlandse stimuleringsmaatregelen, hoewel de detailhandelsverkopen nog altijd achterblijven.

AXA IM handhaaft hun groeiprognose van 2,3% voor 2020 en 8% voor 2021.

Het is koffiedik kijken hoe de verhouding met de Verenigde Staten de economische groei kan beïnvloeden.

Groeimarkten (Emerging Markets)

De activiteitindicatoren in opkomende economieёn illustreren de versoepeling van de lockdowns: zowel de detailhandelsverkopen als de industriële productie zaten in de lift.

De index van de aankoopmanagers van grote bedrijven (PMI-index) van juni suggereren een voortzetting van het in mei geregistreerde herstel ondanks de Covid-19-hotspots in Latijns-Amerika en elders.

Ook de daling van de dollar is goed nieuws voor die groeimarkten. Veel landen uit de 'Emerging Markets'-groep lenen onder meer in dollar.

Artikel geschreven op basis van info op 3 augustus 2020.

Let op: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Macro-economie: een vroege lente voor de wereldeconomie?

Na maanden van nagelbijten en zenuwachtig op de stoel schuiven, konden beleggers wat ontspannen in de laatste weken van 2022, en bij het inzetten van het nieuwe jaar. Doorheen de donkere wolken die zich sinds de late zomer boven de wereldeconomie hadden samengepakt, boorden zich de eerste lichtstralen, en voor we het goed en wel beseften was een beursrally realiteit geworden. Maar is die ook op stevige fundamenten gebouwd?

Lees verder

Essentiële beleggersinformatie in een nieuw jasje: KIID wordt KID

Bent u van plan om in te stappen in een beleggingsfonds uit het aanbod van AXA Bank? Dan ontvangt u bij het beleggingsgesprek wettelijke documenten zoals het prospectus en een document met essentiële beleggersinformatie. Sinds begin dit jaar bevat dat document veel meer informatie en bestaat het uit drie pagina’s in plaats van twee. Met ook een andere naam: KID, wat staat voor Key Information Document of Essentieel informatiedocument. Waarom een nieuw document en waarin ligt het voordeel voor u, als belegger?

Lees verder

2023: komen we in rustiger vaarwater na de storm?

In vergelijking met het turbulente voorbije jaar dient 2023 zich heel wat optimistischer aan. De oorlog woedt nog steeds. De inflatie heeft slechts een bescheiden knikje gemaakt, maar de verwachting is dat dit jaar een jaar wordt van nog steeds hoge, maar dalende inflatie en dat in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Een optimistische voorspelling of een realistisch scenario? In ieder geval een opportuniteit voor wie bereid is beredeneerde risico’s te nemen.

Lees verder

2022: het jaar van de inflatie

2022 was in heel wat opzichten een schrikwekkend jaar. We waren nog niet helemaal bekomen van de wintercovidpiek toen een nieuwe schok zich aandiende: Rusland viel buurland Oekraïne binnen. Voor het eerst sinds het uiteenvallen van Joegoslavië in de jaren 90 werden we geconfronteerd met een conflict op het Europese continent, op slechts enkele uren van hier. Met ook vandaag nog een gruwelijk hoge menselijke tol, zelfs onder de burgerbevolking. Maar de oorlog in Oekraïne was ook een brandversneller voor een vuur dat al sinds het najaar 2021 om zich heen greep: inflatie.

Lees verder

Macro-economie: hopen op piekinflatie en een milde winter

De brandende inflatie en het risico van afkoelende economische groei blijven wedijveren om aandacht van de beleggers. Die proberen zich een beeld te vormen van het vermoedelijke beleid van de centrale banken. En die staan voor een schier onmogelijke taak: een kordaat beleid van inflatiebestrijding leidt bijna zeker tot een zware terugval van de economische groei, terwijl een beleid dat prioriteit geeft aan het ondersteunen van de groei tegelijk ook de inflatie voedt en hoog houdt. Vandaag trekken de grote centrale banken (met uitzondering van de Bank of Japan) unaniem de kaart van de inflatiebestrijding. De komende maanden zullen in het teken staan van de vraag hoelang ze dat nog kunnen volhouden, als de prijs van die inflatiebestrijding zichtbaar wordt in dalende conjunctuurcijfers.

Lees verder