Vooruitzichten voor de wereldeconomie

Vermogen Actueel Corona – 07 augustus 2020

Er zijn overal tekenen van herstel. Toch zal de impact van het coronavirus nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie. Lees er meer over.

vooruitzichten voor de wereldeconomie 
De impact van de lockdownmaatregelen doet zich nog altijd wereldwijd voelen. Dat zal nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie.

De gigantische impact van de noodzakelijke lockdownmaatregelen op de economie, doet zich nog altijd wereldwijd voelen. Ondertussen is het alle hens aan dek om de economische activiteit aan te zwengelen. De overheden lanceren krachtige ondersteuningsmaatregelen. En de centrale banken pompen een nooit geziene hoeveelheid liquiditeiten in het systeem. Verwacht wordt dat de centrale banken en de overheden nog een lange tijd aan zet zullen blijven.

Er zijn overal tekenen van herstel. Dat is positief. Maar de wereld blijft geklemd zitten tussen de donkere schaduw van een hardnekkig virus en de drang naar het normaal zoals we dat voor corona gekend hebben. En dat zal nog voor lange tijd gevolgen hebben voor de economie.

De Verenigde Staten van Amerika

De (vroege) heropening van het Amerikaanse maatschappelijk en economisch leven zorgde aanvankelijk voor opluchting en enthousiasme bij de bevolking en de ondernemingen. Daardoor veerde de economische activiteit op. Puike cijfers wat betreft de detailhandel en positieve werkgelegenheidscijfers illustreren dit hernieuwd vertrouwen. De conjunctuurpeiling (juli) van de Federal Reserve (FED) wees op solide groei.

De grootschalige versoepelingen hebben de deur voor het virus wagenwijd opengezet, wat voor een recordtoename van het aantal Covid-19-besmettingen zorgde.

Als reactie daarop vertraagde een aantal belangrijke staten hun heropeningsstrategie of voerden zelfs nieuwe maatregelen in. Dit impacteert zonder twijfel de economische ontwikkeling.

Daardoor vreest AXA Investment Managers (AXA IM) een afname van de economische activiteit in juli. Een krimp van 4,5% in 2020 en een groei van 5% in 2021 wordt op basis van de huidige cijfers ingeschat.

Ondertussen is het resultatenseizoen volop aan de gang. De “stay at home” ondernemingen doen het uitstekend. Zo kon bijvoorbeeld Amazon dankzij een erg sterke online retail divisie fenomenale recordcijfers voorleggen. Andere bedrijven zoals luchtvaartmaatschappijen doen het dan logischerwijs minder goed.

De conclusie moet zeker zijn dat de Amerikaanse consument ondanks Covid-19 blijft consumeren en de ruggengraat van de Amerikaanse economie blijft, wat tot op vandaag nog steeds resulteert in de meest veerkrachtige economie van de wereld.

De Federal Reserve signaleerde onlangs dat ze haar genomen maatregelen zeker niet zal terugschroeven zolang de economie niet groeit zoals de FED het verwacht. De aanhoudende politiek van nulrente en quantitative easing (kwantitatieve geldverruiming) zorgt trouwens voor een sterke dollardaling. Wat op zich goed is voor de export.

Eurozone

De opleving van de productie in de eurozone viel tegen: de industriële productie ligt nog altijd 19% onder het pre-Covid-19-niveau.

De Europese consument liet zich niet onbetuigd, gezien de sterke opleving van de detailhandelsverkopen (7% onder het pre-Covid-19-niveau).

AXA IM behoudt daarom een economische prognose van -7,1% voor 2020, gevolgd door een verwacht herstel van 5,9% in 2021.

Het door de Europese Raad – na erg lang onderhandelen - bereikte akkoord over een herstelfonds van 750 miljard euro, zal op zich geen verandering teweegbrengen in de cyclische omstandigheden.

Het versterkt wel de institutionele architectuur van de Europese Unie en is een belangrijke stap naar een sterkere en meer symmetrische mix van begrotings- en monetair beleid in de eurozone.

Het taboe van “gemeenschappelijke schuld” is doorbroken en hoewel het herstelfonds als tijdelijk wordt aangemerkt, is er nu een precedent.

Het is ondertussen uitkijken hoe Europa zal reageren op de sterke stijging van de euro. Een stijging van de euro is niet goed voor de export buiten de eurozone.

De Europese Centrale Bank zal zeker ondersteunend blijven en is niet van plan haar maatregelen af te bouwen.

China

De Chinese economie liet een V-vormig herstel zien dankzij een groei van het bruto binnenlands product met 11,5% op kwartaalbasis in het tweede kwartaal.

Dat had onder meer te maken met het feit dat het coronavirus in China onder controle is. Opflakkeringen worden kordaat aangepakt.

Het herstel wordt ondersteund door de export en binnenlandse stimuleringsmaatregelen, hoewel de detailhandelsverkopen nog altijd achterblijven.

AXA IM handhaaft hun groeiprognose van 2,3% voor 2020 en 8% voor 2021.

Het is koffiedik kijken hoe de verhouding met de Verenigde Staten de economische groei kan beïnvloeden.

Groeimarkten (Emerging Markets)

De activiteitindicatoren in opkomende economieёn illustreren de versoepeling van de lockdowns: zowel de detailhandelsverkopen als de industriële productie zaten in de lift.

De index van de aankoopmanagers van grote bedrijven (PMI-index) van juni suggereren een voortzetting van het in mei geregistreerde herstel ondanks de Covid-19-hotspots in Latijns-Amerika en elders.

Ook de daling van de dollar is goed nieuws voor die groeimarkten. Veel landen uit de 'Emerging Markets'-groep lenen onder meer in dollar.

Artikel geschreven op basis van info op 3 augustus 2020.

Let op: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Uitkijken naar 2021 voor economische groei

De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder

Coronacrisis : een overzicht en een blik vooruit

De laatste vier weken op de financiële markten kunnen we in twee grote blokken opdelen. Een eerste fase die ongezien turbulent was met zeer snelle en scherpe dalingen. En een tweede fase waar interventies van de centrale banken en de overheden voor een relatieve rust hebben gezorgd. De vraag die nu op ieders lippen brandt, is: "Wat brengt de toekomst?" Misschien is het te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Maar er zijn wel wat pistes. We gaan er in deze blog dieper op in.

Lees verder

Beleggen: crisis, vertrouwen en kansen

De pandemie met Covid-19 (coronavirus) is een crisis zonder weerga, met menselijk drama, grote sociale en economische gevolgen en een negatieve impact op de wereldeconomie. Wie het heeft meegemaakt, zal het nooit vergeten. De beleggers onder u ook niet. We herhalen hier nog even de basisregels voor beleggen. Vooral nuttig in een onrustige periode waarin emotie het ten onrechte vaak wint van de rede.

Lees verder

Inzichten over het coronavirus en impact op de markten

De gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Het is dan niet altijd eenvoudig om het hoofd koel te houden. We geven u daarom graag wat inzichten zodat u een klare kijk houdt op wat er zich op de financiële markten afspeelt. En hoe u best omgaat met dit alles.

Lees verder