Waarom de Amerikaanse presidentsverkiezingen ook voor ons belangrijk zijn

Vermogen Actueel Beleggen – 10 oktober 2016

Op 8 november trekken de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Op het eerste gezicht zouden we dit als Europeanen eerder als een ver van ons bed show bekijken, maar schijn kan bedriegen. Zijn de Amerikaanse verkiezingen ook belangrijk vanuit Europees en Belgisch perspectief? Jos Stappers, Senior Expert beleggingen van AXA Bank, legt uit waarom.

De Amerikaanse economie is nog altijd de grootste ter wereld

Met een bruto binnenlands product van 17.946.996 miljoen dollar is de economie van de Verenigde Staten met voorsprong de grootste ter wereld. Ver voor China, dat weliswaar de laatste jaren aan een serieuze inhaalbeweging bezig is.

De VS zijn hierdoor een belangrijke handelspartner voor Europa en België, zowel voor import als voor export. Als de Amerikaanse economie het goed doet, voelen we dit in de rest van de wereld, direct of indirect.

BBP top 25

Het herstel na de financiële crisis, als voorbeeld voor Europa

Na de financiële crisis heeft men in de VS sneller dan in Europa ingezet op wat tot dan onbekende en dus experimentele maatregelen waren: het zogenaamde Quantitative Easing ( QE). Kort door de bocht komt het erop neer dat men niet alleen de prijs van het geld verlaagde door de rente te verlagen, maar ook extra geld in de economie pompte door assets, voornamelijk obligaties, op te kopen. Hierdoor stegen de balanstotalen van zowel de VS als de Europese Centrale Bank (ECB) sterk.

balans Fed - ECB

In de Verenigde Staten zitten we vandaag op het punt waar de omslag zal gemaakt worden naar het normaliseren van de economie en het (licht) verhogen van de rentevoeten.

Het einde van deze QE-periode is - net als het begin – onontgonnen terrein en dus is er geen draaiboek om dit te begeleiden. Daarom is iedere stap in dit proces belangrijk en cruciaal. Europa kijkt hier met bijzondere interesse naar uit, omdat de ECB nog volop assets aan het opkopen is.

De Amerikaanse president wordt nog altijd aanzien als de leider van de vrije wereld

De Verenigde Staten worden vaak aanzien als de verdedigers van de waarden van de vrije wereld: democratie, vrije meningsuiting, antidiscriminatie enz.

Een zekerheid is dat de Verenigde Staten een belangrijke rol hebben gespeeld bij de meeste geopolitieke conflicten in de wereld, gaande van Israël en Palestina tot de koude oorlog, Iran, Oekraïne enz. en dit waarschijnlijk ook in de toekomst zullen blijven doen. Daarom is het buitenlandbeleid zo belangrijk voor het evenwicht tussen de grootmachten in de wereld.

De kandidaten en waarvoor ze staan

De plannen van de 2 presidentskandidaten zijn natuurlijk ook van belang.

Clinton Trump

De kandidaat van de Republikeinen Donald Trump staat in de eerste plaats voor meer protectionisme, stopzetting van handelsakkoorden en vermindering van de belastingen voor bedrijven en gezinnen. Hij suggereert dat deze maatregelen zichzelf terugbetalen, maar economen gaan toch uit van een verhoging van de schuldgraad en het duurder worden van de import. Door de vermindering van het aantal buitenlandse werkkrachten zou ook de gemiddelde arbeidskost omhoog gaan. Daarom wordt ervan uitgegaan dat een boom-bust scenario mogelijk is als Trump president wordt. De economie trekt immers eerst aan door de genomen maatregelen, maar valt dan terug omdat de kost erg oploopt. Hij lijkt daarom vanuit Europees standpunt niet de meest ideale kandidaat.

De Democraten hebben Hillary Clinton genomineerd voor het presidentschap. Zij staat eerder voor een verderzetting van het beleid van Obama met een uitbreiding van de gezondheidszorg; de zogenaamde Obamacare; de vermindering van de schulden voor studenten en een infrastructuurprogramma gefinancierd door hogere belastingen voor de hogere inkomens en bedrijven. Haar programma wordt als meer evenwichtig en minder ingrijpend ervaren.

Wat zullen de effecten van de Amerikaanse verkiezingen zijn?

Dat is zeer moeilijk te voorspellen, maar het lijkt vrij zeker dat de volatiliteit op de markten in de aanloop naar de verkiezingen zal stijgen. Nadien wordt het afwachten welke elementen van hun programma beide kandidaten ook effectief zullen uitvoeren en of de verkiezingsretoriek die zowel Trump als Clinton vandaag gebruiken, ook echt in het beleid te merken zal zijn. Daarbij hebben ze mogelijk ook te maken met een verdeeld congres, wat op zich dan weer leidt tot afgevlakte wetgevende initiatieven.

poll Amerikaanse verkiezingen

Vanuit Europees perspectief lijkt Clinton een veiligere keuze door haar gematigd programma, haar ervaring als buitenlandminister en de goede relaties met de (handels)partners. Zij wordt door de meeste analisten aanzien als voorspelbaarder dan Donald Trump, die in zijn specifieke stijl bij een aantal waarnemers onzekerheid heeft gezaaid.

En economen houden nu eenmaal van zekerheid en kijken dan ook met argusogen naar de verkiezingspolls. Het belooft een spannende verkiezingsstrijd te worden.

Bronnen: AXA IM, Wereldbank, Tradingeconomics, realclear politics.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan