Waarom u als zelfstandige best een professionele rekening opent

Bewust ondernemen Optimaal werken Ondernemen – 05 januari 2017

U wilt als zelfstandige starten? Proficiat! We geven u graag volgend advies: open een zichtrekening. Los van uw privérekening. Maar speciaal voor uw professioneel betalingsverkeer.

account4pro
Gebruik uw professionele rekening alleen voor verrichtingen i.v.m. uw zelfstandige activiteit.

Waarom aparte rekeningen?

Als ondernemer houdt u best uw professionele en privé-uitgaven gescheiden. Zo krijgt u een beter zicht op de activiteiten van uw onderneming. Ook uw boekhouder en fiscus zullen het appreciëren dat u de zaken professioneel aanpakt.

Weet dat, vanaf u nog maar 1 professionele transactie doet met uw privérekening, die als professioneel beschouwd wordt en de fiscus die kan inkijken. Bovendien kost het u wel heel veel tijd en geld, om telkens bij uw persoonlijke of gedeelde rekening aan te duiden, welke verrichting nu voor de onderneming was en welke voor u persoonlijk.

Op welke naam?

Gaat het over een eenmanszaak, dan opent u de rekening op uw eigen naam. Beslist u een vennootschap op te richten, dan zet u de rekening op naam van de vennootschap.

Uw naam en rekening op al uw documenten

U gebruikt uw professionele rekening alleen voor verrichtingen i.v.m. uw zelfstandige activiteit. Zet daarom uw rekeningnummer, de naam van uw onderneming en die van uw bank op al uw financiële documenten, zoals offertes en facturen. 

Bekijk de 5 voordelen van een professionele rekening 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Uw cashflow beheren in 4 stappen

Voor een bloeiend bedrijf is de beschikbare hoeveelheid cash het cruciale element in het financieel beheer. Maar het kan wel eens gebeuren dat u met een gat zit tussen de dag waarop u medewerkers en leveranciers moet betalen en het ogenblik waarop klanten hun facturen bij u komen vereffenen. De oplossing voor een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten? Cashflowmanagement! 

Lees verder

De optimale werkplek

De juiste bedrijfsruimte vinden is nog maar de eerste stap. Die ruimte moet ook ingericht worden. Laat die inrichting nog te wensen over? Dan is het tijd voor een make-over. Want een mooie en efficiënte winkelinrichting, verzorgde medische wachtkamer of goed georganiseerde kantoorruimte komt zowel uw klanten als uw personeel ten goede.

Lees verder