Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Gunstige macro-economische omstandigheden

macroeconomie
Omwille van een wereldwijde, synchrone economische groei, lijkt 2018 het beste jaar te worden sinds 2011.

Een decennium na één van de grootste financiële crisissen die de wereld kende, lijken we ons nu te bevinden in een ietwat euforische fase. We zien wereld wijd sterke economische groei die zou kunnen pieken in 2018.

Daaraan gekoppeld blijft de monetaire politiek van de centrale banken zeer ondersteunend, al zou die zijn hoogtepunt kunnen hebben bereikt en nu langzaam worden afgebouwd. Op fiscaal vlak wordt een beleid gevoerd dat we kunnen betitelen als neutraal tot ondersteunend. De inflatie veert op, de werkloosheid daalt scherp en de belangrijkste deviezen worden verhandeld binnen nauwe grenzen zonder veel onverwachte schokken. De volatiliteit in de markten bevindt op een historisch laag niveau.

De indicatoren die het vertrouwen meten, zijn wereldwijd ook in stijgende lijn en het marktsentiment surft verder op gunstige politieke en economische omstandigheden.

Omwille van een wereldwijde, synchrone economische groei, lijkt 2018 dus het beste jaar te worden sinds 2011. Alle regio’s, de Verenigde Staten, Europa, Japan, China en de opkomende landen kennen een solide economische groei. Na de vrees voor onrust die er was in 2016-2017 in verband met politieke strubbelingen in diverse landen of regio’s, lijkt ook de agenda voor de komende maanden rustiger en ook de ‘euro-exit’ partijen zijn minder in de mode.

De sterren staan dus gunstig voor 2018, maar een goede opvolging in de komende maanden blijft in deze omstandigheden erg belangrijk.

Onzekerheden zullen er altijd zijn

Tegen de achtergrond van deze gunstige omgevingsfactoren, zijn er toch gekende of onbekende onzekerheden waarvoor we een zekere behoedzaam aan de dag moeten leggen.

Er zijn natuurlijk de gekende politieke risico’s, zoals in Italië, Mexico en ook de Brexit-evolutie. Verder volgt heel de wereld - en dus ook de financiële markten - met argusogen de geopolitieke risico’s rond Noord-Korea en het Midden-Oosten.

Er zijn ook potentiële economische risico’s: een scherper dan verwachte inflatieopstoot die kan leiden tot een scherpe stijging van de intrestvoeten met als gevolg een marktcorrectie. Zo verliep begin 2018 turbulent, omdat de beleggers zich zorgen begonnen te maken over de langetermijnrente. Gevolg: de aandelenmarkten kenden wereldwijd een terugval.

Of ook een eerder dan voorziene ommekeer van de Amerikaanse economische cyclus. En ten slotte zijn er potentiële risico’s in bepaalde financiële markten doordat de handel stokt, met name in geval van een marktcorrectie.

Bron: AXA IM

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Uitkijken naar 2021 voor economische groei

De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder