Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Gunstige macro-economische omstandigheden

macroeconomie
Omwille van een wereldwijde, synchrone economische groei, lijkt 2018 het beste jaar te worden sinds 2011.

Een decennium na één van de grootste financiële crisissen die de wereld kende, lijken we ons nu te bevinden in een ietwat euforische fase. We zien wereld wijd sterke economische groei die zou kunnen pieken in 2018.

Daaraan gekoppeld blijft de monetaire politiek van de centrale banken zeer ondersteunend, al zou die zijn hoogtepunt kunnen hebben bereikt en nu langzaam worden afgebouwd. Op fiscaal vlak wordt een beleid gevoerd dat we kunnen betitelen als neutraal tot ondersteunend. De inflatie veert op, de werkloosheid daalt scherp en de belangrijkste deviezen worden verhandeld binnen nauwe grenzen zonder veel onverwachte schokken. De volatiliteit in de markten bevindt op een historisch laag niveau.

De indicatoren die het vertrouwen meten, zijn wereldwijd ook in stijgende lijn en het marktsentiment surft verder op gunstige politieke en economische omstandigheden.

Omwille van een wereldwijde, synchrone economische groei, lijkt 2018 dus het beste jaar te worden sinds 2011. Alle regio’s, de Verenigde Staten, Europa, Japan, China en de opkomende landen kennen een solide economische groei. Na de vrees voor onrust die er was in 2016-2017 in verband met politieke strubbelingen in diverse landen of regio’s, lijkt ook de agenda voor de komende maanden rustiger en ook de ‘euro-exit’ partijen zijn minder in de mode.

De sterren staan dus gunstig voor 2018, maar een goede opvolging in de komende maanden blijft in deze omstandigheden erg belangrijk.

Onzekerheden zullen er altijd zijn

Tegen de achtergrond van deze gunstige omgevingsfactoren, zijn er toch gekende of onbekende onzekerheden waarvoor we een zekere behoedzaam aan de dag moeten leggen.

Er zijn natuurlijk de gekende politieke risico’s, zoals in Italië, Mexico en ook de Brexit-evolutie. Verder volgt heel de wereld - en dus ook de financiële markten - met argusogen de geopolitieke risico’s rond Noord-Korea en het Midden-Oosten.

Er zijn ook potentiële economische risico’s: een scherper dan verwachte inflatieopstoot die kan leiden tot een scherpe stijging van de intrestvoeten met als gevolg een marktcorrectie. Zo verliep begin 2018 turbulent, omdat de beleggers zich zorgen begonnen te maken over de langetermijnrente. Gevolg: de aandelenmarkten kenden wereldwijd een terugval.

Of ook een eerder dan voorziene ommekeer van de Amerikaanse economische cyclus. En ten slotte zijn er potentiële risico’s in bepaalde financiële markten doordat de handel stokt, met name in geval van een marktcorrectie.

Bron: AXA IM

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 2

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, volgende week belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen. Maar nu focussen we op de Verenigde Staten en Europa.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan