Wat is een beleggersprofiel?

Vermogen Beleggen Budget – 27 december 2019

Voordat uw bank u beleggingsadvies kan geven of u beleggingsproducten voorstellen, moet u ze informatie bezorgen over uw financiële situatie, uw kennis van de beleggingsproducten, uw ervaring en uw beleggingsdoelstellingen. Op basis van uw antwoorden maakt de bank dan een beleggersprofiel op. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk? En hoe en waarom wordt zo'n profiel opgemaakt?

Wat is een beleggersprofiel?

beleggersprofiel 
Door uw beleggersprofiel te laten opmaken, krijgt u erg nuttige informatie over de beleggingen die bij u passen.

Het beleggersprofiel maakt het mogelijk om uw beleggerstype te bepalen aan de hand van de beleggingsdoelstellingen die u voor ogen hebt (bijvoorbeeld rendement verkrijgen of sparen voor uw pensioen). Zo komen we meer te weten over de rendementen die u verwacht van uw beleggingen of de risico’s die u daarvoor wilt nemen.

In dit verband gaat het over uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie en uw risicobereidheid en -tolerantie.

In grote lijnen zijn dit de beleggersprofielen die in de MiFID-richtlijn worden onderscheiden:

 • defensief / conservatief
 • neutraal / evenwichtig
 • speculatief / dynamisch.

Banken mogen deze benamingen aanpassen en de schaal verfijnen om u onder te kunnen brengen dat bij uw beleggingsdoelstelling(en) past. Zo onderscheiden we bij AXA Bank de volgende profielen:

 • heel voorzichtig
 • voorzichtig
 • evenwichtig
 • ondernemend
 • ambitieus.

Hoe wordt mijn beleggersprofiel opgemaakt?

Om uw beleggersprofiel te bepalen, vult u samen met een beleggingsadviseur van de bank een vragenlijst in. Op die manier leert hij u beter kennen en krijgt hij een goed zicht op uw wensen en verwachtingen.

Nadat uw beleggersprofiel is opgesteld, zal uw bank in staat zijn om u goed beleggingsadvies te geven en u beleggingsproducten voor te stellen die met uw profiel overeenstemmen. Banken mogen u geen beleggingen voorstellen die niet overeenstemmen met uw beleggersprofiel en uw antwoorden.

Maar: de ene persoon is de andere niet, ook al hebben ze hetzelfde beleggersprofiel. En als u van een specifiek type product niets afweet, zal uw bankagent u het niet kunnen aanbevelen.

Het is de banken toegelaten om eigen vragenlijsten te hanteren en de vragen te beperken tot wat relevant is voor de producten die ze aanbieden. Een financiële instelling die complexe producten aanbiedt, zal u dus andere vragen stellen dan een bank die enkel eenvoudige beleggingsfondsen aanbiedt. 

Mag een bank helpen om de vragenlijst in te vullen?

Ja, dat mag. Maar de financiële instelling mag de vragenlijst niet in uw plaats beantwoorden of u de antwoorden influisteren. Een eerlijke en correcte invulling is in het belang van uzelf én uw bank.

De toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) voert anonieme inspecties (‘mysteryshopping’) uit. Op die manier wil het de vragenlijsten op volledigheid, coherentie en betrouwbaarheid toetsen en zich er ook van vergewissen dat de belegging die uw bankagent voorstelt, wel degelijk overeenstemt met de antwoorden die u op de vragenlijst ingevuld hebt.

Wanneer de inspecteurs inbreuken vaststellen en merken dat het beleggersprofiel niet correct wordt nageleefd of opgesteld bij het verlenen van een beleggingsdienst, dan kunnen ze aanzienlijke sancties opleggen aan de betrokken bank.

Kent u uw beleggersprofiel al?

Banken hebben dus een formele verplichting om u vragen te stellen voordat ze u beleggingsadvies verlenen. Maar dat zal voor uzelf bijzonder nuttige informatie opleveren. Hoe staat u persoonlijk tegenover risico’s? Welk rendement verwacht u? Gaat u voor het grote gewin of wilt u er uw slaap niet voor laten als de beurzen schommelen? Dat verschilt heel erg van de mens tot mens.

Soms heeft men een specifieke doelstelling voor ogen: heel vaak gaat het om de opbouw van een pensioenkapitaal of een spaarpotje voor de kinderen.

Het kan een goede oefening zijn om al eens na te denken over een paar aspecten van beleggen.

 • Wanneer denkt u een aanzienlijk deel van het belegde bedrag nodig te hebben?
 • Wat is de som van al uw bezittingen (liquide middelen, beleggingen en vastgoed) zonder rekening te houden met de waarde van uw hoofdverblijfplaats?
 • Hoeveel kunt u normaal elke maand sparen, rekening houdende met al uw terugkerende uitgaven en inkomsten?

Beantwoord deze vragen voor uzelf. Dat zal u op weg zetten om een beeld te vormen.

Wilt u dat wij u daarbij helpen of uw beleggersprofiel controleren?

Bron: Febelfin

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Contacteer ons