Wat is een beleggersprofiel?

Vermogen Beleggen Budget – 27 december 2019

Voordat uw bank u beleggingsadvies kan geven of u beleggingsproducten voorstellen, moet u ze informatie bezorgen over uw financiële situatie, uw kennis van de beleggingsproducten, uw ervaring en uw beleggingsdoelstellingen. Op basis van uw antwoorden maakt de bank dan een beleggersprofiel op. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk? En hoe en waarom wordt zo'n profiel opgemaakt?

Wat is een beleggersprofiel?

beleggersprofiel 
Door uw beleggersprofiel te laten opmaken, krijgt u erg nuttige informatie over de beleggingen die bij u passen.

Het beleggersprofiel maakt het mogelijk om uw beleggerstype te bepalen aan de hand van de beleggingsdoelstellingen die u voor ogen hebt (bijvoorbeeld rendement verkrijgen of sparen voor uw pensioen). Zo komen we meer te weten over de rendementen die u verwacht van uw beleggingen of de risico’s die u daarvoor wilt nemen.

In dit verband gaat het over uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie en uw risicobereidheid en -tolerantie.

In grote lijnen zijn dit de beleggersprofielen die in de MiFID-richtlijn worden onderscheiden:

 • defensief / conservatief
 • neutraal / evenwichtig
 • speculatief / dynamisch.

Banken mogen deze benamingen aanpassen en de schaal verfijnen om u onder te kunnen brengen dat bij uw beleggingsdoelstelling(en) past. Zo onderscheiden we bij AXA Bank de volgende profielen:

 • heel voorzichtig
 • voorzichtig
 • evenwichtig
 • ondernemend
 • ambitieus.

Hoe wordt mijn beleggersprofiel opgemaakt?

Om uw beleggersprofiel te bepalen, vult u samen met een beleggingsadviseur van de bank een vragenlijst in. Op die manier leert hij u beter kennen en krijgt hij een goed zicht op uw wensen en verwachtingen.

Nadat uw beleggersprofiel is opgesteld, zal uw bank in staat zijn om u goed beleggingsadvies te geven en u beleggingsproducten voor te stellen die met uw profiel overeenstemmen. Banken mogen u geen beleggingen voorstellen die niet overeenstemmen met uw beleggersprofiel en uw antwoorden.

Maar: de ene persoon is de andere niet, ook al hebben ze hetzelfde beleggersprofiel. En als u van een specifiek type product niets afweet, zal uw bankagent u het niet kunnen aanbevelen.

Het is de banken toegelaten om eigen vragenlijsten te hanteren en de vragen te beperken tot wat relevant is voor de producten die ze aanbieden. Een financiële instelling die complexe producten aanbiedt, zal u dus andere vragen stellen dan een bank die enkel eenvoudige beleggingsfondsen aanbiedt. 

Mag een bank helpen om de vragenlijst in te vullen?

Ja, dat mag. Maar de financiële instelling mag de vragenlijst niet in uw plaats beantwoorden of u de antwoorden influisteren. Een eerlijke en correcte invulling is in het belang van uzelf én uw bank.

De toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) voert anonieme inspecties (‘mysteryshopping’) uit. Op die manier wil het de vragenlijsten op volledigheid, coherentie en betrouwbaarheid toetsen en zich er ook van vergewissen dat de belegging die uw bankagent voorstelt, wel degelijk overeenstemt met de antwoorden die u op de vragenlijst ingevuld hebt.

Wanneer de inspecteurs inbreuken vaststellen en merken dat het beleggersprofiel niet correct wordt nageleefd of opgesteld bij het verlenen van een beleggingsdienst, dan kunnen ze aanzienlijke sancties opleggen aan de betrokken bank.

Kent u uw beleggersprofiel al?

Banken hebben dus een formele verplichting om u vragen te stellen voordat ze u beleggingsadvies verlenen. Maar dat zal voor uzelf bijzonder nuttige informatie opleveren. Hoe staat u persoonlijk tegenover risico’s? Welk rendement verwacht u? Gaat u voor het grote gewin of wilt u er uw slaap niet voor laten als de beurzen schommelen? Dat verschilt heel erg van de mens tot mens.

Soms heeft men een specifieke doelstelling voor ogen: heel vaak gaat het om de opbouw van een pensioenkapitaal of een spaarpotje voor de kinderen.

Het kan een goede oefening zijn om al eens na te denken over een paar aspecten van beleggen.

 • Wanneer denkt u een aanzienlijk deel van het belegde bedrag nodig te hebben?
 • Wat is de som van al uw bezittingen (liquide middelen, beleggingen en vastgoed) zonder rekening te houden met de waarde van uw hoofdverblijfplaats?
 • Hoeveel kunt u normaal elke maand sparen, rekening houdende met al uw terugkerende uitgaven en inkomsten?

Beantwoord deze vragen voor uzelf. Dat zal u op weg zetten om een beeld te vormen.

Wilt u dat wij u daarbij helpen of uw beleggersprofiel controleren?

Bron: Febelfin

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Verantwoord beleggen bij AXA Bank

Verantwoord beleggen zit in de lift. En terecht. Mensen willen weten waarin ze beleggen en welke bedrijven ze ondersteunen met hun investeringen. Ze stellen kwalitatieve en ethische eisen. Dat juichen we toe bij AXA Bank. Hoe we dit ethisch en bewust verantwoord beleggen toepassen, leest u in dit artikel.

Lees verder

AXA Investment Managers nummer één in Europa op het vlak van duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wordt de norm in de financiële wereld. AXA Investment Managers (AXA IM), die de beleggingsfondsen beheert waarop u via AXA Bank kunt intekenen, is daar al langer mee bezig. AXA IM maakt deel uit van de AXA Groep en werd in 2019 in een onafhankelijke studie geprezen voor de integratie van de ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) in zijn beleid.

Lees verder

Pensioensparen: 980 of 1.260 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 980 of 1.260 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 980 of 1.260 euro pensioensparen?

Lees verder

Wat zijn de verwachtingen voor de wereldeconomie in 2020?

In de Verenigde Staten zal het volgende jaar in het teken staan van de presidentsverkiezingen. De tussentijdse handelsdeal met China kan ongetwijfeld in dit kader worden gezien. Maar ook China had alle belang bij een akkoord. Want onder meer de handelsoorlog met de VS deed de Chinese economie sterk vertragen. Die groeivertraging heeft ook gevolgen voor de economie van de eurozone en meer bepaald Duitsland. Voor de opkomende landen wordt dan weer een normalisering van de groei verwacht, die mee in de hand wordt gewerkt door de beleidsversoepeling van de centrale banken wereldwijd.

Lees verder

Contacteer ons