Wat is een effectenrekening?

Vermogen Beleggen – 23 juni 2016

Beleggen is opnieuw hip! Heel belangrijk als u een reserve wilt opbouwen voor in de toekomst. Sommige onder jullie zijn misschien al aan het beleggen terwijl anderen hun eerste stappen in de beleggingswereld nog moeten zetten. Om te kunnen beleggen, heb je nu een effectenrekening nodig. Maar wat is dat juist en hoe kun je de dag van vandaag best een effectenrekening openen?

effectenrekening
Om te kunnen beleggen, hebt u een effectenrekening nodig om uw effecten te bewaren. Bij AXA Bank kunt u nu ook online een effectenrekening openen

Vroeger: effecten onder de matras

Ooit was het anders, toen kochten mensen nog effecten en kregen hiervoor een officieel eigendomsbewijs in de plaats. Effecten konden op naam staan maar waren vaak anoniem. Dat noemde men effecten aan toonder.

Het grote nadeel was dat wanneer iemand in het verleden die effecten aan toonder verloor, de vinder werd beschouwd als eigenaar. Die kon dus zonder probleem de intresten of dividenden, alsook het kapitaal (op de eindvervaldag) innen.  En dan is er nog het verhaal van de bakker die terugkwam uit vakantie, zijn oven aanzette en er toen pas aan dacht dat hij al zijn effecten aan toonder in de oven had verstopt … en zijn vermogen in rook zag opgaan!

Nu: alles op een effectenrekening

Sinds januari 2008 mogen nieuwe effecten aan toonder niet meer worden uitgegeven. Effecten aan toonder die op een effectenrekening waren ingeschreven zijn allemaal omgezet in ‘gedematerialiseerde’ effecten. Dit zij geen fysieke effecten maar effecten waarvan de eigendom wordt geregistreerd in een namenregister. Wie toch nog effecten op papier bezit, kan ze wel nog innen of op een effectenrekening laten inschrijven. Maar: er is een boete verschuldigd van 10% op de waarde en ieder jaar wordt die boete met nog eens 10% verhoogd. Omdat de boete in 2025 even hoog zal zijn dan de waarde, zullen effecten dus vanaf dan in de praktijk niets meer waard zijn.

Effecten worden vandaag allemaal bewaard op een effectenrekening. Deze effectenrekening is standaard gelinkt aan een spaarrekening of een zichtrekening. Alle dividenden of intresten worden automatisch gestort op die zichtrekening of spaarrekening.

Open ze online

U kunt bij AXA Bank nu ook online een effectenrekening openen via homebanking. Dan kunt u altijd en overal online uw effectenrekening raadplegen. Zo hebt u online permanent een duidelijk overzicht van al uw beleggingen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Onafhankelijk en niet-onafhankelijk beleggingsadvies: wat is het verschil?

De nieuwe Europese beleggersrichtlijn MiFID II, dis sinds begin dit jaar van kracht is, voert een nieuw begrip in: onafhankelijk beleggingsadvies. Bijgevolg is er ook niet-onafhankelijk beleggingsadvies. Wat is het onderscheid? En is onafhankelijk beleggingsadvies beter dan niet-onafhankelijk beleggingsadvies of is er geen verschil?

Wat is een beleggersprofiel?

Banken moeten uw beleggersprofiel bepalen voordat ze u beleggingsadvies mogen geven of beleggingsproducten aanbieden. Maar wat is een beleggersprofiel eigenlijk en hoe en waarom wordt het opgesteld?

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan