Wat is een effectenrekening?

Vermogen Beleggen – 23 juni 2016

Beleggen is opnieuw hip! Heel belangrijk als u een reserve wilt opbouwen voor in de toekomst. Sommige onder jullie zijn misschien al aan het beleggen terwijl anderen hun eerste stappen in de beleggingswereld nog moeten zetten. Om te kunnen beleggen, heb je nu een effectenrekening nodig. Maar wat is dat juist en hoe kun je de dag van vandaag best een effectenrekening openen?

effectenrekening
Om te kunnen beleggen, hebt u een effectenrekening nodig om uw effecten te bewaren. Bij AXA Bank kunt u nu ook online een effectenrekening openen

Vroeger: effecten onder de matras

Ooit was het anders, toen kochten mensen nog effecten en kregen hiervoor een officieel eigendomsbewijs in de plaats. Effecten konden op naam staan maar waren vaak anoniem. Dat noemde men effecten aan toonder.

Het grote nadeel was dat wanneer iemand in het verleden die effecten aan toonder verloor, de vinder werd beschouwd als eigenaar. Die kon dus zonder probleem de intresten of dividenden, alsook het kapitaal (op de eindvervaldag) innen.  En dan is er nog het verhaal van de bakker die terugkwam uit vakantie, zijn oven aanzette en er toen pas aan dacht dat hij al zijn effecten aan toonder in de oven had verstopt … en zijn vermogen in rook zag opgaan!

Nu: alles op een effectenrekening

Sinds januari 2008 mogen nieuwe effecten aan toonder niet meer worden uitgegeven. Effecten aan toonder die op een effectenrekening waren ingeschreven zijn allemaal omgezet in ‘gedematerialiseerde’ effecten. Dit zij geen fysieke effecten maar effecten waarvan de eigendom wordt geregistreerd in een namenregister. Wie toch nog effecten op papier bezit, kan ze wel nog innen of op een effectenrekening laten inschrijven. Maar: er is een boete verschuldigd van 10% op de waarde en ieder jaar wordt die boete met nog eens 10% verhoogd. Omdat de boete in 2025 even hoog zal zijn dan de waarde, zullen effecten dus vanaf dan in de praktijk niets meer waard zijn.

Effecten worden vandaag allemaal bewaard op een effectenrekening. Deze effectenrekening is standaard gelinkt aan een spaarrekening of een zichtrekening. Alle dividenden of intresten worden automatisch gestort op die zichtrekening of spaarrekening.

Open ze online

U kunt bij AXA Bank nu ook online een effectenrekening openen via homebanking. Dan kunt u altijd en overal online uw effectenrekening raadplegen. Zo hebt u online permanent een duidelijk overzicht van al uw beleggingen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder