Wat is MiFID II?

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Even achteruitkijken: waarom MiFID?

MiFID
Onder MiFID II neemt de bescherming van de beleggers toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels.

MiFID II is de opvolger van de Europese richtlijn MiFID die in 2007 was uitgevaardigd om bij beleggers ergernis m.b.t. ongepaste beleggingen te vermijden. De afkorting staat voor Markets in Financial Instruments Directive.

Op basis van die eerdere richtlijn waren financiële instellingen al verplicht om na te gaan of hun klanten voldoende kennis en ervaring hadden met beleggingsproducten en ze beter te leren kennen alvorens beleggingen aan te bieden. De bedoeling: klanten gepast adviseren en adviesgesprekken afstemmen op de leefwereld en de doelstellingen van de klant.

Concreet verplicht de richtlijn de financiële instellingen om een beleggersprofiel op te stellen: via een vragenlijst moeten ze peilen naar de houding van hun klanten tegenover risico, hun beleggingservaring, hun financiële doelstellingen en reserves. Op basis van dat profiel moeten klanten dan de beleggingen aangeboden krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Waarom is die eerdere richtlijn herzien?

De principes van MiFID I worden onder de nieuwe richtlijn behouden, maar op een aantal punten worden ze aangescherpt. Door de financiële crisis is namelijk aan het licht gekomen dat er bijkomende bescherming moest komen op een aantal vlakken.

Sommige beleggers hadden namelijk belegd in complexe producten die ze onvoldoende begrepen of hadden geen duidelijk zicht op de kostenstructuur van een beleggingsproduct. De koers van sommige producten kon ook aanzienlijk schommelen, waardoor de producten in kwestie niet langer geschikt waren voor bepaalde beleggers.

Waarop en op wie is MiFID II van toepassing?

MiFID II is van toepassing op beleggingsproducten: aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Voor spaargeld en andere financiële diensten, bijvoorbeeld betaaldiensten, zijn er andere regels.

MiFID II geldt ook voor alle beleggingsdiensten uitgevoerd door instellingen die professioneel beleggingsdiensten aanbieden. Dat kan gaan van beursorders plaatsen en uitvoeren, over advies over beleggingsproducten verlenen, tot individueel vermogensbeheer aanbieden. Ongeacht of u daarvoor een beroep doet op een bank, een beursvennootschap, een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of een beheerder van een beleggingsfonds.

MiFID II is van kracht in alle EU lidstaten, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Wat houdt MiFID II dan juist in?

De herziening van MiFID I leidt dus tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van de bescherming van de beleggers.

Om de bestaande bescherming te vergroten, legt de nieuwe richtlijn aan alle aanbieders van beleggingsdiensten een aantal maatregelen op die in het belang van de klant zijn. Ze moeten bijvoorbeeld meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst, over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies en over de risico’s en de strategie van hun beleggingsproducten.

Beleggingsdiensten moeten op specifieke klantgroepen worden afgestemd naargelang van hun behoefte.

  • Foute, misleidende producten kunnen van de markt worden gehaald en
  • marketinginformatie moet duidelijk te begrijpen zijn en mag niet misleidend zijn.

Bron: MiFID II: Wat verandert er voor mij? - Febelfin

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Zwakkere groei wereldwijd, actieve ondersteuning van centrale banken

Wereldwijd staat de economie wat onder druk. Vooral in de Verenigde Staten – tot voor kort dé economische trekker - ondergaat de economie wellicht een vertraging. Maar de centrale banken staan klaar om hun rol op te nemen: zo heeft de Amerikaanse centrale bank zopas de rente met 0,25 procentpunt verlaagd om de economie aan te zwengelen.

Lees verder

Vakantieplan? Denk ook aan een ‘financieel plan’!

U hebt wellicht uw vakantie al lang vastgelegd. Een vakantie is een plan op korte termijn om naar uit te kijken. Maar waarom ook niet op langere termijn denken, voor uw geld, om er dan later van te genieten? Een bankagent is uiteraard geen reisagentschap voor beleggingen. Maar wat geldt voor uw vakantie, geldt ook voor uw financiën: u gaat er best niet te luchtig overheen. En voor uw geld schakelt u idealiter de hulp van een professional in. 

Lees verder

Wat te doen met je eerste loon? Onze tips

Je bent twintiger. Je bent net begonnen aan je eerste job, tijd voor je eerste echte beroepservaring. Proficiat! En dan staat je eerste loon op je bankrekening. Hoe pak je het beheer van je geld goed aan? Een paar tips voor een goed beheer.

Lees verder

Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

U bent op vakantie, aan zee of in de bergen, en plots schiet door uw hoofd: wat als er iets gebeurt op de financiële markten? De beurskoersen evolueren dag en nacht, of u nu op vakantie bent of niet. Als belegger hebt u daarover weinig controle. U bent dus maar beter goed voorbereid. Bijvoorbeeld door deze 7 essentiële beleggingstips te volgen.

Lees verder

Flexibele fondsen en dakfondsen: inspelen op de markt

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen of dakfondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder