Wat is MiFID II?

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Even achteruitkijken: waarom MiFID?

MiFID
Onder MiFID II neemt de bescherming van de beleggers toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels.

MiFID II is de opvolger van de Europese richtlijn MiFID die in 2007 was uitgevaardigd om bij beleggers ergernis m.b.t. ongepaste beleggingen te vermijden. De afkorting staat voor Markets in Financial Instruments Directive.

Op basis van die eerdere richtlijn waren financiële instellingen al verplicht om na te gaan of hun klanten voldoende kennis en ervaring hadden met beleggingsproducten en ze beter te leren kennen alvorens beleggingen aan te bieden. De bedoeling: klanten gepast adviseren en adviesgesprekken afstemmen op de leefwereld en de doelstellingen van de klant.

Concreet verplicht de richtlijn de financiële instellingen om een beleggersprofiel op te stellen: via een vragenlijst moeten ze peilen naar de houding van hun klanten tegenover risico, hun beleggingservaring, hun financiële doelstellingen en reserves. Op basis van dat profiel moeten klanten dan de beleggingen aangeboden krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Waarom is die eerdere richtlijn herzien?

De principes van MiFID I worden onder de nieuwe richtlijn behouden, maar op een aantal punten worden ze aangescherpt. Door de financiële crisis is namelijk aan het licht gekomen dat er bijkomende bescherming moest komen op een aantal vlakken.

Sommige beleggers hadden namelijk belegd in complexe producten die ze onvoldoende begrepen of hadden geen duidelijk zicht op de kostenstructuur van een beleggingsproduct. De koers van sommige producten kon ook aanzienlijk schommelen, waardoor de producten in kwestie niet langer geschikt waren voor bepaalde beleggers.

Waarop en op wie is MiFID II van toepassing?

MiFID II is van toepassing op beleggingsproducten: aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Voor spaargeld en andere financiële diensten, bijvoorbeeld betaaldiensten, zijn er andere regels.

MiFID II geldt ook voor alle beleggingsdiensten uitgevoerd door instellingen die professioneel beleggingsdiensten aanbieden. Dat kan gaan van beursorders plaatsen en uitvoeren, over advies over beleggingsproducten verlenen, tot individueel vermogensbeheer aanbieden. Ongeacht of u daarvoor een beroep doet op een bank, een beursvennootschap, een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of een beheerder van een beleggingsfonds.

MiFID II is van kracht in alle EU lidstaten, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Wat houdt MiFID II dan juist in?

De herziening van MiFID I leidt dus tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van de bescherming van de beleggers.

Om de bestaande bescherming te vergroten, legt de nieuwe richtlijn aan alle aanbieders van beleggingsdiensten een aantal maatregelen op die in het belang van de klant zijn. Ze moeten bijvoorbeeld meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst, over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies en over de risico’s en de strategie van hun beleggingsproducten.

Beleggingsdiensten moeten op specifieke klantgroepen worden afgestemd naargelang van hun behoefte.

  • Foute, misleidende producten kunnen van de markt worden gehaald en
  • marketinginformatie moet duidelijk te begrijpen zijn en mag niet misleidend zijn.

Bron: MiFID II: Wat verandert er voor mij? - Febelfin

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Gaat u voor vastgoed of een vastgoedfonds?

We weten allemaal dat de Belg een baksteen in zijn maag heeft. Ofwel voor zichzelf en zijn familie, ofwel, gezien de povere rentevoeten, om een bepaald rendement te behalen. Vastgoed kan inderdaad een extra bron van inkomsten zijn om uw beleggingen te diversifiëren. Maar weet u ook dat er vastgoedfondsen zijn die u veel kopzorgen kunnen besparen als u beslist om voor onroerend goed te gaan? Een kleine vergelijking.

Lees verder

Inzichten over het coronavirus en impact op de markten

De gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Het is dan niet altijd eenvoudig om het hoofd koel te houden. We geven u daarom graag wat inzichten zodat u een klare kijk houdt op wat er zich op de financiële markten afspeelt. En hoe u best omgaat met dit alles.

Lees verder

Neem in 2020 de juiste beslissing voor uw geld

Zal 2020 voor uw financiën uw jaar worden? We hopen het. Neem in ieder geval de juiste beslissingen voor uw geld dit jaar … maar ook voor later. Het doel: dat uw financiën weer evenwicht en appetijt vinden in een klimaat van aanhoudend lage rentevoeten.

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder