Wat is MiFID II?

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Even achteruitkijken: waarom MiFID?

MiFID
Onder MiFID II neemt de bescherming van de beleggers toe door aangescherpte en nieuwe gedragsregels.

MiFID II is de opvolger van de Europese richtlijn MiFID die in 2007 was uitgevaardigd om bij beleggers ergernis m.b.t. ongepaste beleggingen te vermijden. De afkorting staat voor Markets in Financial Instruments Directive.

Op basis van die eerdere richtlijn waren financiële instellingen al verplicht om na te gaan of hun klanten voldoende kennis en ervaring hadden met beleggingsproducten en ze beter te leren kennen alvorens beleggingen aan te bieden. De bedoeling: klanten gepast adviseren en adviesgesprekken afstemmen op de leefwereld en de doelstellingen van de klant.

Concreet verplicht de richtlijn de financiële instellingen om een beleggersprofiel op te stellen: via een vragenlijst moeten ze peilen naar de houding van hun klanten tegenover risico, hun beleggingservaring, hun financiële doelstellingen en reserves. Op basis van dat profiel moeten klanten dan de beleggingen aangeboden krijgen die voor hen het meest geschikt zijn.

Waarom is die eerdere richtlijn herzien?

De principes van MiFID I worden onder de nieuwe richtlijn behouden, maar op een aantal punten worden ze aangescherpt. Door de financiële crisis is namelijk aan het licht gekomen dat er bijkomende bescherming moest komen op een aantal vlakken.

Sommige beleggers hadden namelijk belegd in complexe producten die ze onvoldoende begrepen of hadden geen duidelijk zicht op de kostenstructuur van een beleggingsproduct. De koers van sommige producten kon ook aanzienlijk schommelen, waardoor de producten in kwestie niet langer geschikt waren voor bepaalde beleggers.

Waarop en op wie is MiFID II van toepassing?

MiFID II is van toepassing op beleggingsproducten: aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Voor spaargeld en andere financiële diensten, bijvoorbeeld betaaldiensten, zijn er andere regels.

MiFID II geldt ook voor alle beleggingsdiensten uitgevoerd door instellingen die professioneel beleggingsdiensten aanbieden. Dat kan gaan van beursorders plaatsen en uitvoeren, over advies over beleggingsproducten verlenen, tot individueel vermogensbeheer aanbieden. Ongeacht of u daarvoor een beroep doet op een bank, een beursvennootschap, een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of een beheerder van een beleggingsfonds.

MiFID II is van kracht in alle EU lidstaten, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Wat houdt MiFID II dan juist in?

De herziening van MiFID I leidt dus tot belangrijke wijzigingen in regelgeving op het gebied van de bescherming van de beleggers.

Om de bestaande bescherming te vergroten, legt de nieuwe richtlijn aan alle aanbieders van beleggingsdiensten een aantal maatregelen op die in het belang van de klant zijn. Ze moeten bijvoorbeeld meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst, over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies en over de risico’s en de strategie van hun beleggingsproducten.

Beleggingsdiensten moeten op specifieke klantgroepen worden afgestemd naargelang van hun behoefte.

  • Foute, misleidende producten kunnen van de markt worden gehaald en
  • marketinginformatie moet duidelijk te begrijpen zijn en mag niet misleidend zijn.

Bron: MiFID II: Wat verandert er voor mij? - Febelfin

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Nalatenschap (3): "waar of niet waar" over schenkingen

Een nieuw artikel over nalatenschap. Deze keer zoomen we specifiek in op schenkingen. Een schenking zou geen schenking zijn als ze niet correct gebeurt. Zonder last voor de schenker en de begiftigde. Maak kennis met het onderwerp schenkingen in dit ‘waar-of-niet-waar’-artikel. Het is een handige introductie, zonder volledigheid te pretenderen of de notaris te willen vervangen.

Lees verder

Wat is uw beste profiel... om te beleggen?

Iedereen is anders. Dat maakt het soms zo boeiend. En iedereen leeft en consumeert op zijn manier. Laten we in dat kader beleggingen en wellness eens naast elkaar leggen. Verzorgt u uw uiterlijk en uw gezondheid? Hoe koopt u uw schoonheidsproducten? Die twee werelden zouden wel eens meer gelijkenissen kunnen vertonen dan u denkt.

Lees verder

De beurs neemt nooit vakantie!

Eindelijk vakantie. U ligt misschien al aan het water. Op een strand in Europa of bij een meer in de Ardennen neemt u eindelijk eens wat tijd voor uzelf. Om alles van deze eerste helft van 2020 te vergeten. Alles? Waar denkt u aan als we het over uw beleggingsportefeuille hebben? Hoe gaat u deze drie weken vakantie beheren en wat zijn de aandachtspunten voor uw beleggingen?

Lees verder

Uitkijken naar 2021 voor economische groei

De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel.

Lees verder