Wat moet u doen bij een overlijden?

Vermogen Beleggen Gezin – 28 september 2018

Wanneer iemand sterft die u dierbaar is, dan is dat natuurlijk zwaar om te verwerken. Bovendien moeten er bij een overlijden heel wat aangiftes gebeuren, de uitvaart moet worden geregeld en ook financieel moeten er stappen worden ondernomen. Omdat u bij een sterfgeval al genoeg aan uw hoofd hebt, bezorgen we u graag een kort overzicht van alles wat er moet gebeuren.

Zo snel mogelijk na het overlijden

Wat moet er gebeuren na een overlijden?
U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner.
 • Laat het overlijden vaststellen door een arts

 • Dat is een wettelijke verplichting in België. In een ziekenhuis gebeurt dat automatisch. Is de persoon niet in een ziekenhuis gestorven, dan moet u zelf een geneesheer laten komen, dat kan de huisarts zijn of de dokter van wacht. Die maakt een medisch attest van overlijden op.

 • Contacteer een begrafenisondernemer

 • Die ontfermt zich over het lichaam van de overledene en regelt veel administratieve formaliteiten. U tekent daarvoor een contract met hem. De kosten van de begrafenis worden afgetrokken van de nalatenschap. Volstaat die nalatenschap niet om alle begrafeniskosten te dekken, dan moet de familie bijspringen.

 • Geef het overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden

 • Als de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt, dan moet u ook daar aangifte van het overlijden doen. Normaal gezien regelt de begrafenisondernemer dat allemaal. Daarvoor heeft hij deze documenten nodig:

  • het overlijdensattest dat de arts opstelt
  • de identiteitskaart van de overledene
  • eventueel het trouwboekje
  • eventueel het rijbewijs
  • de identiteitskaart van de aangevers/getuigen (in de praktijk is dat de begrafenisondernemer)
  • eventueel een aanvraag tot crematie

  Op basis van deze aangifte stelt de gemeente de overlijdensakte op. Vraag zeker een aantal kopieën van dit document: u hebt zeker een exemplaar nodig voor de bank, de verzekeringsmaatschappijen, het ziekenfonds en de notaris.

De administratieve formaliteiten

 • Verwittig de bank(en)

 • U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner. Opgelet: door het blokkeren van de rekeningen stoppen ook alle domiciliëringen en vaste betalingsopdrachten.

  Was de overledene gehuwd met scheiding van goederen? Dan kunt u de rekeningen op naam van de huwelijkspartner laten deblokkeren met een kopie van het huwelijkscontract, na bevestiging van een notaris dat het nog geldig was op de datum van overlijden.

  De bank laat vervolgens de inhoud van alle rekeningen kennen aan de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, die de successierechten int. Let daarop bij de aangifte van de erfenis voor de belastingen.

  Om de rekeningen te laten deblokkeren, moet u aangeven wie de erfgenamen zijn. Dat kan:

  • met een attest van erfopvolging, dat u kunt krijgen bij het registratiekantoor en waarvoor dus geen notaris nodig is, of
  • met een akte van erfopvolging die u krijgt van een notaris.

  Ondertussen laat de bank een aantal betalingen wel doorgaan: de begrafeniskosten bijvoorbeeld. Ze keert aan de overlevende partner - echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenlevend - ook een voorschot uit op het saldo van een deel van de geblokkeerde rekeningen. Dat kan maximaal de helft van de tegoeden bedragen of 5.000 euro. Wilt u alles nog wat vlotter laten verlopen, open dan een nieuwe rekening: die is dan aan geen enkele beperking onderworpen.

 • Stel een notaris aan

 • U moet een notaris aanstellen als er een testament of huwelijkscontract is, of als er een (verlengd) minderjarige erfgenaam is. Maar ook als dat niet het geval is, dan nog kan een notaris nuttig zijn: hij verzamelt alle informatie om de nalatenschap te bepalen en kan de erfgenamen adviseren om de erfenis te aanvaarden of niet. Het ereloon dat u betaalt in ruil voor zijn advies, kan dus goed besteed zijn.

 • Organiseer de uitvaart

 • Dat gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, op instructie van de nabestaanden. Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan moet u ook daar contact mee opnemen, eventueel via de bemiddelaar bij wie u het contract hebt gesloten.

De begrafeniskosten

De begrafenisondernemer regelt de uitvaart: begrafenis of crematie. Een uitvaart kost behoorlijk wat: dat kan gaan van 3.000 tot meer dan 7.000 euro. Die kosten gaan van de erfenis af, tenzij de overledene een uitvaartverzekering had.

Opgelet! Bewaar zorgvuldig alle facturen en documenten over de begrafeniskosten: de begrafenisondernemer, het drukwerk, de koffietafel, de bloemen ... Soms betalen het ziekenfonds, een verzekeringsmaatschappij of zelfs de werkgever van de overledene bepaalde kosten immers helemaal of gedeeltelijk terug. En u kunt de kosten inbrengen bij de aangifte voor de successierechten en dus aftrekken van het totaalbedrag van de nalatenschap.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder