Wat moet u doen bij een overlijden?

Vermogen Beleggen Gezin – 28 september 2018

Wanneer iemand sterft die u dierbaar is, dan is dat natuurlijk zwaar om te verwerken. Bovendien moeten er bij een overlijden heel wat aangiftes gebeuren, de uitvaart moet worden geregeld en ook financieel moeten er stappen worden ondernomen. Omdat u bij een sterfgeval al genoeg aan uw hoofd hebt, bezorgen we u graag een kort overzicht van alles wat er moet gebeuren.

Zo snel mogelijk na het overlijden

Wat moet er gebeuren na een overlijden?
U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner.
 • Laat het overlijden vaststellen door een arts

 • Dat is een wettelijke verplichting in België. In een ziekenhuis gebeurt dat automatisch. Is de persoon niet in een ziekenhuis gestorven, dan moet u zelf een geneesheer laten komen, dat kan de huisarts zijn of de dokter van wacht. Die maakt een medisch attest van overlijden op.

 • Contacteer een begrafenisondernemer

 • Die ontfermt zich over het lichaam van de overledene en regelt veel administratieve formaliteiten. U tekent daarvoor een contract met hem. De kosten van de begrafenis worden afgetrokken van de nalatenschap. Volstaat die nalatenschap niet om alle begrafeniskosten te dekken, dan moet de familie bijspringen.

 • Geef het overlijden aan bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden

 • Als de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt, dan moet u ook daar aangifte van het overlijden doen. Normaal gezien regelt de begrafenisondernemer dat allemaal. Daarvoor heeft hij deze documenten nodig:

  • het overlijdensattest dat de arts opstelt
  • de identiteitskaart van de overledene
  • eventueel het trouwboekje
  • eventueel het rijbewijs
  • de identiteitskaart van de aangevers/getuigen (in de praktijk is dat de begrafenisondernemer)
  • eventueel een aanvraag tot crematie

  Op basis van deze aangifte stelt de gemeente de overlijdensakte op. Vraag zeker een aantal kopieën van dit document: u hebt zeker een exemplaar nodig voor de bank, de verzekeringsmaatschappijen, het ziekenfonds en de notaris.

De administratieve formaliteiten

 • Verwittig de bank(en)

 • U moet elke bank verwittigen waarbij de overledene een rekening of een kluis had. Alle rekeningen van de overledene worden dan onmiddellijk geblokkeerd, ook die van de huwelijkspartner. Opgelet: door het blokkeren van de rekeningen stoppen ook alle domiciliëringen en vaste betalingsopdrachten.

  Was de overledene gehuwd met scheiding van goederen? Dan kunt u de rekeningen op naam van de huwelijkspartner laten deblokkeren met een kopie van het huwelijkscontract, na bevestiging van een notaris dat het nog geldig was op de datum van overlijden.

  De bank laat vervolgens de inhoud van alle rekeningen kennen aan de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, die de successierechten int. Let daarop bij de aangifte van de erfenis voor de belastingen.

  Om de rekeningen te laten deblokkeren, moet u aangeven wie de erfgenamen zijn. Dat kan:

  • met een attest van erfopvolging, dat u kunt krijgen bij het registratiekantoor en waarvoor dus geen notaris nodig is, of
  • met een akte van erfopvolging die u krijgt van een notaris.

  Ondertussen laat de bank een aantal betalingen wel doorgaan: de begrafeniskosten bijvoorbeeld. Ze keert aan de overlevende partner - echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenlevend - ook een voorschot uit op het saldo van een deel van de geblokkeerde rekeningen. Dat kan maximaal de helft van de tegoeden bedragen of 5.000 euro. Wilt u alles nog wat vlotter laten verlopen, open dan een nieuwe rekening: die is dan aan geen enkele beperking onderworpen.

 • Stel een notaris aan

 • U moet een notaris aanstellen als er een testament of huwelijkscontract is, of als er een (verlengd) minderjarige erfgenaam is. Maar ook als dat niet het geval is, dan nog kan een notaris nuttig zijn: hij verzamelt alle informatie om de nalatenschap te bepalen en kan de erfgenamen adviseren om de erfenis te aanvaarden of niet. Het ereloon dat u betaalt in ruil voor zijn advies, kan dus goed besteed zijn.

 • Organiseer de uitvaart

 • Dat gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, op instructie van de nabestaanden. Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan moet u ook daar contact mee opnemen, eventueel via de bemiddelaar bij wie u het contract hebt gesloten.

De begrafeniskosten

De begrafenisondernemer regelt de uitvaart: begrafenis of crematie. Een uitvaart kost behoorlijk wat: dat kan gaan van 3.000 tot meer dan 7.000 euro. Die kosten gaan van de erfenis af, tenzij de overledene een uitvaartverzekering had.

Opgelet! Bewaar zorgvuldig alle facturen en documenten over de begrafeniskosten: de begrafenisondernemer, het drukwerk, de koffietafel, de bloemen ... Soms betalen het ziekenfonds, een verzekeringsmaatschappij of zelfs de werkgever van de overledene bepaalde kosten immers helemaal of gedeeltelijk terug. En u kunt de kosten inbrengen bij de aangifte voor de successierechten en dus aftrekken van het totaalbedrag van de nalatenschap.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hebt u al goede voornemens voor uw geld in 2019?

Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, opnieuw beginnen te sporten… Welke zijn uw goede voornemens voor dit jaar? En hoe zit het met uw geld? En met uw budget? Onthoud drie tips om uw kapitaal te laten opbrengen en mooie projecten te realiseren later!

Pensioensparen: let op voor uitstelgedrag

Spaart u voor uw pensioen? Dat is verstandig: u haalt er vandaag een belastingvoordeel uit en later een aanvullend inkomen. AXA Bank heeft de cijfers van 2018 geanalyseerd. Daaruit blijkt dat sommige klanten de jaarlijkse stortingen steeds uitstellen. Onze tip: start met pensioensparen in januari met maandelijkse stortingen voor een beter potentieel rendement!

Slim beleggen na 50 jaar

Januari is de maand van de goede voornemens. Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, in vorm blijven. En hoe zit het met uw geld? Ontdek hier de goede voornemens voor 2019 van Jan (52 jaar) en Mieke (61 jaar). Ze hebben elk een heleboel projecten voor ogen en hebben goede voornemens gemaakt (sparen, onder meer voor hun pensioen, en beleggen volgens hun mogelijkheden) om zich voor te bereiden op hun tweede leven!

Een beleggingsstrategie voor iedere leeftijd

Januari is de maand van de goede voornemens. Stoppen met roken, wat kilo's verliezen, opnieuw beginnen te sporten. En hoe zit het met uw geld? Julie (25 jaar), Peter (34 jaar) en Ellen (45 jaar) hebben elk hun eigen projecten. Ontdek hier hun goede voornemens voor 2019 (sparen, onder meer voor hun pensioen, en beleggen volgens hun mogelijkheden).