Wereldeconomie krijgt het moeilijk in juni 2022

Vermogen Actueel Beleggen – 12 juli 2022

Na maanden van veerkracht, begint de consumptie in de VS te vertragen. Ook de eurozone wordt steeds meer bedreigd en zelfs de dienstensector vertoont tekenen van zwakte. De inflatie heeft (nieuwe) historische hoogtes bereikt. Als gevolg daarvan moest de Fed (Amerikaanse centrale bank) haar belangrijkste rentetarieven in juni met 75 basispunten verhogen, terwijl ook de ECB (Europese Centrale Bank) in juli actie zal ondernemen.

conflict Rusland-Oekraïne: wat met de financiële markten?De Fed en de ECB zijn aan zet tegen de inflatie.

Verenigde Staten: de economie vertraagt

In de Verenigde Staten zijn de eerste tekenen van een economische vertraging merkbaar, vooral in de gezinsconsumptie.

De reële consumptie werd neerwaarts herzien in het eerste kwartaal (+1,6% op kwartaalbasis geannualiseerd in plaats van eerder +3,1%), voor april (+0,3 op maandbasis in plaats van +0,7%), en zelfs in krimp in mei (-0,4% op maandbasis).

De druk op de koopkracht is zeer sterk en zal naar verwachting de komende maanden zo blijven. De recente schommelingen van de energieprijzen doen vermoeden dat de piek nog niet is bereikt. Maar hoe dan ook, de inflatie zal deze zomer hoog blijven.

Ook de activiteit in de vastgoedsector blijft verzwakken, zowel in de bouw als in de verkoop.

De arbeidsmarkt blijft krap: de werkloosheid is de afgelopen drie maanden gestabiliseerd op ongeveer 3,6%. Tegen die achtergrond heeft de Fed haar belangrijkste rentetarieven met 75 basispunten (bpn) verhoogd en zal dat naar verwachting in juli opnieuw doen. Wij neigen naar een verhoging met 50 basispunten.

Ook wijst de mediaan van de rentevooruitzichten van de centrale bank op verdere stijgingen tot een niveau dicht bij 3,4%, iets boven onze prognose (3,25%) tegen het einde van het jaar.

Eurozone : wolken aan de hemel

In de eurozone beginnen we ook tegenwind te zien. De PMI's (aankoopmanagersindexen) hebben een laagste stand in 16 maanden bereikt. De verrassing kwam van de dienstensector, die sterk daalde tot 52,8 (-3,3 punten).

De voorlopige raming van de inflatie bereikte in juni met 8,6% op jaarbasis een nieuwe recordhoogte, maar de stijging had nog groter kunnen zijn zonder de scherpe daling van de prijzen van het openbaar vervoer in Duitsland na de invoering van een maandabonnement voor de prijs van 9 euro tot eind augustus.

Terwijl energie nog steeds het meest bijdraagt, blijven de voedselprijzen stijgen (+8,9% op jaarbasis na 7,5%).

De onderliggende inflatie liet een gemengd beeld zien. Die daalde in Duitsland als gevolg van de hierboven vermelde maatregel, maar ook in Frankrijk. In Spanje en Italië daarentegen is de inflatie sterk gestegen, vooral in sectoren waar de vraag groot was (hotels, cafés en restaurants).

De piek ligt nog voor ons. Dat zal grote gevolgen hebben voor de vraag. Verwacht wordt dat het tegen het einde van het jaar zal resulteren in een krimp van het BBP.

Geconfronteerd met deze inflatiedruk heeft de ECB geen andere keuze dan de rente te verhogen, zoals zij op de laatste vergadering heeft toegezegd (25 basispunten in juli en minstens 25 basispunten in september).

Deze toezegging, in combinatie met de vrij agressieve retoriek om de risico's van een inflatiespiraal tegen te gaan, heeft de verwachtingen inzake renteverhogingen aangewakkerd en de risico's van bepaalde obligatieschulden (vooral die van Italië) opnieuw onder de aandacht gebracht.

De ECB heeft uiteindelijk een buitengewone vergadering bijeengeroepen. Zij kondigde aan dat de ontwikkeling van een nieuw 'anti-fragmentatie-instrument voor de eurozone' versneld zal worden, en herinnerde eraan dat zij al over een instrument beschikt met de mogelijkheid om het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, een niet-conventioneel monetair-beleidsprogramma dat in maart 2020 door de ECB is gelanceerd) naar eigen goeddunken te herinvesteren.

Verenigd Koninkrijk: een moeilijke maand juni, ook sociaal

In het VK gaan economische moeilijkheden gepaard met politieke tegenslagen. De inflatie is in mei opgelopen tot 9,1% op jaarbasis, het hoogste peil in 40 jaar. Verwacht wordt dat de inflatiedruk op de gezinsconsumptie zal blijven wegen.

Het risico van een krimp in het tweede kwartaal is toegenomen nadat de maandelijkse bbp-meting met 0,3% op jaarbasis daalde.

Recente stakingsacties, tegen de achtergrond van loononderhandelingen, kunnen de druk op de activiteit nog opvoeren. De Bank of England heeft de rente met 25 basispunten verhoogd tot 1,25% en zal dat naar verwachting blijven doen tot de rente eind 2022 op 2% uitkomt.

China: activiteit neemt toe, werkloosheid piekt

In China trekt de activiteit aan, zoals blijkt uit de industriële productie (+5,6% op maandbasis) en de export in mei (+16,9% op jaarbasis).

De binnenlandse vraag is echter minder sterk en de uitgaven voor diensten blijven achter.

Het werkloosheidscijfer blijft dicht bij historische hoogtes (ongeveer 6%) en maakt de huishoudens ongerust.

Aan de investeringskant zijn er twee tegengestelde verhalen. De woningmarkt blijft in het slop, terwijl de uitgaven voor infrastructuurinvesteringen door de overheid worden ondersteund.

Japan: economie synchroniseert opnieuw

In Japan synchroniseert de economische activiteit zich weer met andere ontwikkelde economieën, ten goede of ten kwade... De industriële productie daalde scherp met 7% op maandbasis, onder invloed van de lockdows in China. 

De PMI-enquête (aankoopmanagersindex) van juni laat geen grote verbetering zien, afgezien van de technische opleving (52,7; -0,6 p). De dienstensector profiteert nog steeds van een inhaaleffect, maar zodra dat is weggeëbd, zal de vraag volgens AXA Investment Managers te lijden hebben onder de inflatie.

Hoewel de inflatie laag lijkt (ongeveer 3% deze zomer), heeft zij reeds een weerslag op het vertrouwen van de gezinnen en zal dat wellicht wegen op hun bereidheid om te consumeren.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 4 juli 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggingen: welke experts bij AXA Bank staan u bij?

Lage rentes op spaarrekeningen, hoge inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen dat u nu al begint te plannen. Er zijn heel wat redenen waarom u een oplossing zoekt om uw kapitaal potentieel te laten aangroeien. Hebt u daarvoor zelf de tijd of de ervaring niet? Beleg via fondsen en vertrouw uw kapitaal toe aan specialisten!

Lees verder

Gerenommeerde fondsenhuizen versterken beleggingsaanbod

AXA Bank biedt al jaren beleggingsoplossingen aan in samenwerking met AXA Investment Managers. We breiden nu ons aanbod uit met een gevarieerde en kwalitatieve selectie van fondsen van de fondsenhuizen Amundi en Econopolis. En da's goed nieuws voor u! U krijgt een ruimere keuze om uw beleggingsportefeuille te spreiden, op het vlak van beheer, maar ook als u de focus wilt leggen op specifieke sectoren of thema's.

Lees verder

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent