Wereldeconomie krijgt het moeilijk in juni 2022

Vermogen Actueel Beleggen – 12 juli 2022

Na maanden van veerkracht, begint de consumptie in de VS te vertragen. Ook de eurozone wordt steeds meer bedreigd en zelfs de dienstensector vertoont tekenen van zwakte. De inflatie heeft (nieuwe) historische hoogtes bereikt. Als gevolg daarvan moest de Fed (Amerikaanse centrale bank) haar belangrijkste rentetarieven in juni met 75 basispunten verhogen, terwijl ook de ECB (Europese Centrale Bank) in juli actie zal ondernemen.

conflict Rusland-Oekraïne: wat met de financiële markten?De Fed en de ECB zijn aan zet tegen de inflatie.

Verenigde Staten: de economie vertraagt

In de Verenigde Staten zijn de eerste tekenen van een economische vertraging merkbaar, vooral in de gezinsconsumptie.

De reële consumptie werd neerwaarts herzien in het eerste kwartaal (+1,6% op kwartaalbasis geannualiseerd in plaats van eerder +3,1%), voor april (+0,3 op maandbasis in plaats van +0,7%), en zelfs in krimp in mei (-0,4% op maandbasis).

De druk op de koopkracht is zeer sterk en zal naar verwachting de komende maanden zo blijven. De recente schommelingen van de energieprijzen doen vermoeden dat de piek nog niet is bereikt. Maar hoe dan ook, de inflatie zal deze zomer hoog blijven.

Ook de activiteit in de vastgoedsector blijft verzwakken, zowel in de bouw als in de verkoop.

De arbeidsmarkt blijft krap: de werkloosheid is de afgelopen drie maanden gestabiliseerd op ongeveer 3,6%. Tegen die achtergrond heeft de Fed haar belangrijkste rentetarieven met 75 basispunten (bpn) verhoogd en zal dat naar verwachting in juli opnieuw doen. Wij neigen naar een verhoging met 50 basispunten.

Ook wijst de mediaan van de rentevooruitzichten van de centrale bank op verdere stijgingen tot een niveau dicht bij 3,4%, iets boven onze prognose (3,25%) tegen het einde van het jaar.

Eurozone : wolken aan de hemel

In de eurozone beginnen we ook tegenwind te zien. De PMI's (aankoopmanagersindexen) hebben een laagste stand in 16 maanden bereikt. De verrassing kwam van de dienstensector, die sterk daalde tot 52,8 (-3,3 punten).

De voorlopige raming van de inflatie bereikte in juni met 8,6% op jaarbasis een nieuwe recordhoogte, maar de stijging had nog groter kunnen zijn zonder de scherpe daling van de prijzen van het openbaar vervoer in Duitsland na de invoering van een maandabonnement voor de prijs van 9 euro tot eind augustus.

Terwijl energie nog steeds het meest bijdraagt, blijven de voedselprijzen stijgen (+8,9% op jaarbasis na 7,5%).

De onderliggende inflatie liet een gemengd beeld zien. Die daalde in Duitsland als gevolg van de hierboven vermelde maatregel, maar ook in Frankrijk. In Spanje en Italië daarentegen is de inflatie sterk gestegen, vooral in sectoren waar de vraag groot was (hotels, cafés en restaurants).

De piek ligt nog voor ons. Dat zal grote gevolgen hebben voor de vraag. Verwacht wordt dat het tegen het einde van het jaar zal resulteren in een krimp van het BBP.

Geconfronteerd met deze inflatiedruk heeft de ECB geen andere keuze dan de rente te verhogen, zoals zij op de laatste vergadering heeft toegezegd (25 basispunten in juli en minstens 25 basispunten in september).

Deze toezegging, in combinatie met de vrij agressieve retoriek om de risico's van een inflatiespiraal tegen te gaan, heeft de verwachtingen inzake renteverhogingen aangewakkerd en de risico's van bepaalde obligatieschulden (vooral die van Italië) opnieuw onder de aandacht gebracht.

De ECB heeft uiteindelijk een buitengewone vergadering bijeengeroepen. Zij kondigde aan dat de ontwikkeling van een nieuw 'anti-fragmentatie-instrument voor de eurozone' versneld zal worden, en herinnerde eraan dat zij al over een instrument beschikt met de mogelijkheid om het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, een niet-conventioneel monetair-beleidsprogramma dat in maart 2020 door de ECB is gelanceerd) naar eigen goeddunken te herinvesteren.

Verenigd Koninkrijk: een moeilijke maand juni, ook sociaal

In het VK gaan economische moeilijkheden gepaard met politieke tegenslagen. De inflatie is in mei opgelopen tot 9,1% op jaarbasis, het hoogste peil in 40 jaar. Verwacht wordt dat de inflatiedruk op de gezinsconsumptie zal blijven wegen.

Het risico van een krimp in het tweede kwartaal is toegenomen nadat de maandelijkse bbp-meting met 0,3% op jaarbasis daalde.

Recente stakingsacties, tegen de achtergrond van loononderhandelingen, kunnen de druk op de activiteit nog opvoeren. De Bank of England heeft de rente met 25 basispunten verhoogd tot 1,25% en zal dat naar verwachting blijven doen tot de rente eind 2022 op 2% uitkomt.

China: activiteit neemt toe, werkloosheid piekt

In China trekt de activiteit aan, zoals blijkt uit de industriële productie (+5,6% op maandbasis) en de export in mei (+16,9% op jaarbasis).

De binnenlandse vraag is echter minder sterk en de uitgaven voor diensten blijven achter.

Het werkloosheidscijfer blijft dicht bij historische hoogtes (ongeveer 6%) en maakt de huishoudens ongerust.

Aan de investeringskant zijn er twee tegengestelde verhalen. De woningmarkt blijft in het slop, terwijl de uitgaven voor infrastructuurinvesteringen door de overheid worden ondersteund.

Japan: economie synchroniseert opnieuw

In Japan synchroniseert de economische activiteit zich weer met andere ontwikkelde economieën, ten goede of ten kwade... De industriële productie daalde scherp met 7% op maandbasis, onder invloed van de lockdows in China. 

De PMI-enquête (aankoopmanagersindex) van juni laat geen grote verbetering zien, afgezien van de technische opleving (52,7; -0,6 p). De dienstensector profiteert nog steeds van een inhaaleffect, maar zodra dat is weggeëbd, zal de vraag volgens AXA Investment Managers te lijden hebben onder de inflatie.

Hoewel de inflatie laag lijkt (ongeveer 3% deze zomer), heeft zij reeds een weerslag op het vertrouwen van de gezinnen en zal dat wellicht wegen op hun bereidheid om te consumeren.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 4 juli 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent