Wereldhandel trekt aan dankzij handelsdeal en zeer lage rentevoeten

Vermogen Actueel Beleggen – 03 februari 2020

De wereldhandel lijkt haar tweede adem te vinden. China doet het weer beter. De VS bevestigt haar sterke economie opnieuw. En Europa probeert om uit het dal te klimmen. Wat zijn de macro-economische vooruitzichten voor de komende maanden? We bekijken het regio per regio.

Verenigde Staten van Amerika: stijgende activaprijzen, toenemende consumptie

macro-economie: wereldhandel trekt aan 
Alle centrale banken blijven de economie ondersteunen. Het gevolg is dat wereldwijd de kortetermijnrente blijft dalen.

De handelsdeal tussen de VS en China zal een positieve impact op de wereldhandel hebben. Het IMF verwacht dit jaar een groei van de wereldhandel van 2,9% ten opzichte van 1% vorig jaar. Wereldwijd neemt de monetaire stimulans nog toe want alle centrale banken blijven ondersteunend. Het gevolg is dat wereldwijd de kortetermijnrente blijft dalen.

Dit jaagt de activaprijzen in de VS sterk aan (recordnoteringen voor aandelenindexen en de woningprijzen blijven stijgen). Dit wordt geïllustreerd met de prijzen van de nieuwe woningen in de VS, die in december 2019 opnieuw een stijging noteerden. Hierdoor voelen de Amerikaanse consumenten zich “rijk” en dus comfortabel om te consumeren.  De recente cijfers tonen dan ook aan dat de economie in de VS solide is.

2020 is dan weer een verkiezingsjaar, wat gepaard gaat met politieke onzekerheid. Verwacht wordt dat dit een rem zet op de bedrijfsinvesteringen, zij het dan tijdelijk. De BNP groei in de VS wordt geschat op 1,6% in 2020 en 0,8% in 2021.

Eurozone: lichte tekenen van herstel

De eurozone doet het beter, er zijn lichte tekenen van herstel. Recente cijfers bevestigen onder meer de veerkracht van de dienstverlenende sector. Duitsland kwam met enkele cijfers, wat kan wijzen op een licht herstel van de economie.

Spanje en Italië gaan dan weer gebukt onder politieke spanningen, om van België nog maar te zwijgen.

De ECB blijft een ondersteunende politiek voeren met lage korte termijnrentes. Maar mocht dit niet voor een verbetering van de economie zorgen, is de monetaire ruimte van de ECB om verder te stimuleren, erg beperkt.

In die context wordt verwacht dat de groei van de eurozone verder zal afnemen van 0,7 in 2020 tot 0,5 in 2021.

China: positieve impact handelsakkoord met VS

De economische groei zal profiteren van het nieuwe handelsakkoord met de VS. Bovendien zullen de door Beijing doorgevoerde beleidsmaatregelen hun impact hebben. Dit zal zorgen voor een aantrekkende externe en interne vraag, wat de economie zal aanzwengelen. De eerste effecten worden geïllustreerd met de handelscijfers in China die in december positief konden verrassen. Het is koffiedik kijken, maar naar alle verwachting zal die opleving tijdelijk zijn. Het BNP kan in 2020 afnemen tot 5,8% en 5,6% in 2021.

Groeilanden: stabilisering van de groei

De economische groei van de Emerging Markets lijkt te stabiliseren. Het industrieel momentum verbetert. Wellicht veert het BNP dan ook op tot 4% in 2020, om vervolgens te stabiliseren rond 4,2% in 2021. De groeilanden konden profiteren van de spanningen tussen de VS en China. Recente cijfers van Taiwan en Zuid-Korea tonen dit aan. Maar nu deze handelsoorlog een pauze kent, kan China opnieuw zijn export vergroten ten koste van de opkomende landen. Bovendien zijn er spanningen in het Midden-Oosten, wat tot stijgende olieprijzen kan leiden. De Amerikaanse dollar blijft bovendien sterk.

Onze experts informeren u

Beleggen doet u best goed geïnformeerd. Abonneer u op onze gratis beleggingsbrief: zes keer per jaar krijgt u in uw mailbox tips om beter te beleggen, met daarbovenop de macro-economische en politieke actualiteit.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Uitkijken naar 2021 voor economische groei

De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel.

Lees verder

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder

Ik schrijf me in