Wat met de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Wonen Fiscaliteit Lenen – 13 februari 2019

Sinds midden 2014 vallen de fiscale voordelen op een hypothecaire lening die u afsluit voor de aankoop of bouw van uw eigen woning onder de bevoegdheid van de gewesten. Elke deelstaat kent dan ook een ander belastingvoordeel toe op woonkredieten. Welke zijn dan de belastingvoordelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De woonbonus in Brussel: afgevoerd

Woonbonus Brussel vervangen door hogere vrijstelling registratierechten 
Wanneer u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een woning koopt om er zelf in te gaan wonen, krijgt u voortaan een vrijstelling tot 175.000 euro voor een woning met een waarde tot 500.000 euro. Dat komt neer op een eenmalig voordeel tot maximum 21.875 euro.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus sinds 1 januari 2017 vervangen door een hogere vrijstelling op de registratierechten. Wanneer u een woning koopt om er zelf in te gaan wonen, krijgt u voortaan een vrijstelling tot 175.000 euro voor een woning met een waarde tot 500.000 euro. Dat komt neer op een eenmalig voordeel tot maximum 21.875 euro (12,5 % registratierechten op 175.000 euro).

Wanneer komt u in aanmerking voor de vrijstelling?

  • Als u geen andere woning in volle eigendom bezit (mede-eigenaarschap lijkt geen probleem te stellen).
  • In het jaar van de aankoop mag er geen enkele betaling fiscaal worden aangegeven voor een hypothecair krediet dat nog in aanmerking komt voor een belastingvoordeel in Brussel.
  • De kopers moeten in het aangekochte goed binnen de 2 jaar na de registratie van de aankoopakte gaan wonen. Die termijn wordt op 3 jaar gebracht als het gaat om de aankoop van een appartement in aanbouw of op plan.
  • De aangekochte woning moet minstens 5 jaar ononderbroken als hoofdverblijf dienen.

Is er nog een woonbonus voor oude leningen?

Voor leningen met een looptijd van minimum 10 jaar afgesloten vóór 1 januari 2017 blijft de woonbonus wel gelden. Die wordt in de regio Brussel als volgt berekend:

  • Een basisbedrag van 2.300 euro
  • Verhoogd met 770 euro voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract
  • Bij koppels komt elke partner in aanmerking voor de woonbonus, m.a.w. de bovenstaande bedragen worden verdubbeld
  • Plus 80 euro wanneer u 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin het krediet werd afgesloten

Op het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen (en eventueel de premies van de schuldsaldoverzekering) krijgt u 45 % belastingvermindering, verhoogd met de gemeenteopcentiemen. De bedragen worden ook jaarlijks geïndexeerd. Dat levert een belastingvoordeel op dat heel wat hoger is dan het nieuwe systeem.

Meer informatie over de woonbonus in de andere gewesten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Belg goed voorbereid op aankoop eerste woning

Blijven kopers van een eerste woning binnen het budget dat ze hadden vooropgesteld? Hoe veel geld moesten ze op tafel leggen voor de aankoop en zijn er daarin verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? En welk deel van het maandelijks inkomen gaat er bij kopers van een eerste woning naar de aflossing van hun hypothecair krediet? Pertinente vragen die we voorlegden aan het marktonderzoeksbureau Ipsos, dat in opdracht van AXA Bank 1001 jonge Belgen tussen 22 en 35 jaar bevroeg over de aankoop van hun eerste eigen woning. Dit zijn hun bevindingen.

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder