De woonbonus in het Waals Gewest: de wooncheque

Wonen Fiscaliteit Lenen – 14 februari 2019

Sinds midden 2014 vallen de fiscale voordelen op een hypothecaire lening die u afsluit voor de aankoop of bouw van uw eigen woning onder de bevoegdheid van de gewesten. Elke deelstaat kent dan ook een ander belastingvoordeel toe op woonkredieten. Welke zijn dan de belastingvoordelen in Wallonië?

Nieuw belastingkrediet in de plaats van de woonbonus: de wooncheque of ‘chèque habitat’

Wooncheque in plaats van woonbonus in Wallonië  
De wooncheque kan een groter belastingvoordeel opleveren dan de vroegere woonbonus, toch in de eerste jaren van de lening en dan vooral voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen.

In het Waals Gewest krijgt u sinds januari 2016 een nieuw fiscaal voordeel op hypothecaire kredieten met een looptijd van minstens 10 jaar: de wooncheque of in het Frans ‘Chèque Habitat’. Het wordt berekend op het inkomen en niet op aflossingen en / of intresten betaald in het kader van een woonkrediet.

Ook wie geen belasting moet betalen, zal door die berekeningswijze met de wooncheque een belastingvoordeel kunnen genieten: voor wie belasting verschuldigd is onder de vorm van een belastingvermindering, voor wie niet, wordt die vermindering omgezet in een belastingkrediet. De Waalse regering wil er vooral mensen mee helpen die een ruggensteuntje nodig hebben om een eigen woning te kunnen kopen.

Hoe wordt de wooncheque berekend?

De wooncheque wordt jaarlijks per persoon berekend op basis van het netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste. Voor een gezin worden de inkomsten van elke partner apart bekeken. Beide partners komen dus in aanmerking voor de wooncheque.

Daarbij geldt de regel: hoe meer inkomen, hoe minder belastingvoordeel. Ook wie heel weinig of zelfs geen belasting betaalt, kan zo een wooncheque krijgen.

  • Voor een inkomen van minder dan 21.000 euro (geïndexeerd bedrag voor 2018: 21.733 euro) bedraagt de vermindering 1.520 per persoon. Maar het is wel de vraag of iemand met zo’n laag inkomen een huis kan kopen of een hypothecair krediet afbetalen.
  • Voor wie een inkomen heeft tussen 21.000 en 83.000 euro (geïndexeerde bedragen 2018: 21.733 en 83.828 euro), vermindert dat basisbedrag van 1.520 euro geleidelijk met 1 euro per schijf van 78 euro inkomsten ,volgens de formule: 1.520 – [(belastbaar netto-inkomen – 21.000) x 1,275 %].
  • Voor inkomens in het jaar 2018 van meer dan 83.000 euro (geïndexeerd bedrag voor 2018: 83.828 euro) is er geen belastingvoordeel.
  • Aan dat basisbedrag wordt een forfait van 125 euro per kind ten laste toegevoegd. Dat voordeel wordt niet per persoon toegekend, het wordt opgeteld bij de basisbedragen van beide ouders.
  • Voor een gezin met één kind komt er dus voor elke ouder 62,5 euro bij het basisbedrag, een familie met twee kinderen krijgt in totaal een wooncheque bestaande uit het basisbedrag van de ene partner + het basisbedrag van de andere partner + 250 euro voor de twee kinderen.

Het bedrag van de wooncheque varieert elk jaar volgens de inkomsten en het aantal kinderen ten laste. Als het inkomen stijgt, zal het bedrag van de wooncheque verkleinen. Komt er na het sluiten van de lening nog een kind bij? Dan betekent dat per jaar 125 euro extra ...

De wooncheque: nog goed om te weten

  • De wooncheque moet de aankoop van de enige en eigen woning ondersteunen en geldt dus niet voor verbouwingen (zoals de aanbouw van een veranda).
  • Het voordeel van de wooncheque is beperkt in de tijd: iedere persoon kan er maximaal 20 jaar aanspraak op maken. Wie zijn woning in het vijfde jaar na aankoop weer verkoopt en een ander woning koopt, kan dus nog 15 jaar een wooncheque krijgen.
  • Na 10 jaar wordt het bedrag met 50% verminderd.
  • Het basisbedrag van de wooncheque wordt niet geïndexeerd.
  • Indien de woning twee jaar na het afsluiten van het hypothecair krediet nog niet door de eigenaars is bewoond, wordt het voordeel van de wooncheque opgeschort tot dat wel het geval is.

Is er nog een woonbonus voor eerder afgesloten hypothecaire kredieten?

Voor woonkredieten van minstens 10 jaar afgesloten vóór eind 2015 en voor de enige en eigen woning, is de woonbonus wel nog van toepassing en wel zolang de lening loopt. Let wel: als u herfinanciert op een langere termijn, wordt geen rekening gehouden met de verlenging van de looptijd.

De woonbonus bedraagt in Wallonië 2.290 euro plus 760 euro in de eerste 10 jaar van de lening. Daar komt nog eens 80 euro bij als u minstens drie kinderen ten laste had in het jaar waarin u de lening hebt gesloten). Dat bedrag wordt niet meer geïndexeerd.

Is de wooncheque voordeliger dan de woonbonus?

De wooncheque kan een groter belastingvoordeel opleveren dan de vroegere woonbonus, toch in de eerste jaren van de lening en dan vooral voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen. Maar doordat u het voordeel maximaal 20 jaar krijgt, het bedrag niet wordt geïndexeerd en na 10 jaar ook gehalveerd, is de wooncheque vaak minder gunstig.

Meer informatie over de woonbonus in de andere gewesten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen: gratis bescherming voor uw thuis

Wanneer u een hypothecair krediet afsluit voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning, en aan bepaalde toetredingsvoorwaarden voldoet, dan kunt u bij de Vlaamse overheid een verzekering gewaarborgd wonen aanvragen. Deze verzekering is helemaal gratis en zal u bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid helpen om uw krediet verder af te betalen.

Lees verder

Het nieuwe Vlaamse renovatiekrediet uitgelegd

Overweegt u om een woning of appartement aan te kopen in het Vlaams Gewest en bent u van plan om uw nieuwe eigendom grondig te renoveren of te slopen en opnieuw op te bouwen en op die manier energiezuiniger te maken? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatielening. Zo kunt u tot wel 60.000 euro lenen en genieten van rentesubsidies voor uw geplande renovatie. Ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen, hoe het precies zit met de rentesubsidie van de Vlaamse overheid en hoe u de renovatielening aanvraagt via AXA Bank.

Lees verder

Een EPC-attest, uw energieprestatiecertificaat in vastgoed

Een energieprestatiecertificaat geeft weer in welke mate uw woning energiezuinig is. Wanneer u uw EPC-score wilt verbeteren, kunt u vanaf 2021 een beroep doen op een renovatiekrediet, aanvullend op uw hypothecaire lening. Met de nodige investeringen wordt uw woning energiezuiniger en verbetert u uw EPC-attest.

Lees verder

Hoeveel kost het om een onroerend goed te kopen?

Wilt u een huis of een appartement kopen? Wilt u ruimer gaan wonen, neemt u “de grote stap” of wilt u in bakstenen investeren? Wij zullen zeker niet proberen om het u uit het hoofd te praten. We willen u wel een idee geven van alle, soms onbekende elementen waarmee u bij de aankoop van een onroerend goed in België rekening moet houden. Want een huis kost uiteindelijk meer dan de totaalprijs van het huis zelf. We luisteren stilletjes mee naar een gesprek van een jong koppel (Julie en Peter) dat een huis wil kopen.

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder