De woonbonus in het Waals Gewest: de wooncheque

Wonen Fiscaliteit Lenen – 14 februari 2019

Sinds midden 2014 vallen de fiscale voordelen op een hypothecaire lening die u afsluit voor de aankoop of bouw van uw eigen woning onder de bevoegdheid van de gewesten. Elke deelstaat kent dan ook een ander belastingvoordeel toe op woonkredieten. Welke zijn dan de belastingvoordelen in Wallonië?

Nieuw belastingkrediet in de plaats van de woonbonus: de wooncheque of ‘chèque habitat’

Wooncheque in plaats van woonbonus in Wallonië  
De wooncheque kan een groter belastingvoordeel opleveren dan de vroegere woonbonus, toch in de eerste jaren van de lening en dan vooral voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen.

In het Waals Gewest krijgt u sinds januari 2016 een nieuw fiscaal voordeel op hypothecaire kredieten met een looptijd van minstens 10 jaar: de wooncheque of in het Frans ‘Chèque Habitat’. Het wordt berekend op het inkomen en niet op aflossingen en / of intresten betaald in het kader van een woonkrediet.

Ook wie geen belasting moet betalen, zal door die berekeningswijze met de wooncheque een belastingvoordeel kunnen genieten: voor wie belasting verschuldigd is onder de vorm van een belastingvermindering, voor wie niet, wordt die vermindering omgezet in een belastingkrediet. De Waalse regering wil er vooral mensen mee helpen die een ruggensteuntje nodig hebben om een eigen woning te kunnen kopen.

Hoe wordt de wooncheque berekend?

De wooncheque wordt jaarlijks per persoon berekend op basis van het netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen ten laste. Voor een gezin worden de inkomsten van elke partner apart bekeken. Beide partners komen dus in aanmerking voor de wooncheque.

Daarbij geldt de regel: hoe meer inkomen, hoe minder belastingvoordeel. Ook wie heel weinig of zelfs geen belasting betaalt, kan zo een wooncheque krijgen.

  • Voor een inkomen van minder dan 21.000 euro (geïndexeerd bedrag voor 2018: 21.733 euro) bedraagt de vermindering 1.520 per persoon. Maar het is wel de vraag of iemand met zo’n laag inkomen een huis kan kopen of een hypothecair krediet afbetalen.
  • Voor wie een inkomen heeft tussen 21.000 en 83.000 euro (geïndexeerde bedragen 2018: 21.733 en 83.828 euro), vermindert dat basisbedrag van 1.520 euro geleidelijk met 1 euro per schijf van 78 euro inkomsten ,volgens de formule: 1.520 – [(belastbaar netto-inkomen – 21.000) x 1,275 %].
  • Voor inkomens in het jaar 2018 van meer dan 83.000 euro (geïndexeerd bedrag voor 2018: 83.828 euro) is er geen belastingvoordeel.
  • Aan dat basisbedrag wordt een forfait van 125 euro per kind ten laste toegevoegd. Dat voordeel wordt niet per persoon toegekend, het wordt opgeteld bij de basisbedragen van beide ouders.
  • Voor een gezin met één kind komt er dus voor elke ouder 62,5 euro bij het basisbedrag, een familie met twee kinderen krijgt in totaal een wooncheque bestaande uit het basisbedrag van de ene partner + het basisbedrag van de andere partner + 250 euro voor de twee kinderen.

Het bedrag van de wooncheque varieert elk jaar volgens de inkomsten en het aantal kinderen ten laste. Als het inkomen stijgt, zal het bedrag van de wooncheque verkleinen. Komt er na het sluiten van de lening nog een kind bij? Dan betekent dat per jaar 125 euro extra ...

De wooncheque: nog goed om te weten

  • De wooncheque moet de aankoop van de enige en eigen woning ondersteunen en geldt dus niet voor verbouwingen (zoals de aanbouw van een veranda).
  • Het voordeel van de wooncheque is beperkt in de tijd: iedere persoon kan er maximaal 20 jaar aanspraak op maken. Wie zijn woning in het vijfde jaar na aankoop weer verkoopt en een ander woning koopt, kan dus nog 15 jaar een wooncheque krijgen.
  • Na 10 jaar wordt het bedrag met 50% verminderd.
  • Het basisbedrag van de wooncheque wordt niet geïndexeerd.
  • Indien de woning twee jaar na het afsluiten van het hypothecair krediet nog niet door de eigenaars is bewoond, wordt het voordeel van de wooncheque opgeschort tot dat wel het geval is.

Is er nog een woonbonus voor eerder afgesloten hypothecaire kredieten?

Voor woonkredieten van minstens 10 jaar afgesloten vóór eind 2015 en voor de enige en eigen woning, is de woonbonus wel nog van toepassing en wel zolang de lening loopt. Let wel: als u herfinanciert op een langere termijn, wordt geen rekening gehouden met de verlenging van de looptijd.

De woonbonus bedraagt in Wallonië 2.290 euro plus 760 euro in de eerste 10 jaar van de lening. Daar komt nog eens 80 euro bij als u minstens drie kinderen ten laste had in het jaar waarin u de lening hebt gesloten). Dat bedrag wordt niet meer geïndexeerd.

Is de wooncheque voordeliger dan de woonbonus?

De wooncheque kan een groter belastingvoordeel opleveren dan de vroegere woonbonus, toch in de eerste jaren van de lening en dan vooral voor grote gezinnen en mensen met een laag inkomen. Maar doordat u het voordeel maximaal 20 jaar krijgt, het bedrag niet wordt geïndexeerd en na 10 jaar ook gehalveerd, is de wooncheque vaak minder gunstig.

Meer informatie over de woonbonus in de andere gewesten

Hebt u plannen voor de bouw of de aankoop van een woning?

Maak een simulatie van de hypothecaire lening of vraag advies aan uw bankagent.

bouwgids

 

Meer informatie over bouwen, renoveren en verbouwen vindt u in de bouwgids.

76 pagina’s boordevol advies, tips en inspiratie om uw plannen tot een goed einde te brengen.

 

Download nu uw exemplaar.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Welke notariskosten zijn er bij de aankoop van een woning?

Of u nu de aankoopakte van een huis dan wel contracten met de architect, de aannemer of de bouwpromotor tekent, het is belangrijk dat uw handtekening het resultaat van een rationeel genomen beslissing is. De notaris is één van de personen die, net zoals de bankier of de fiscalist, u waardevol advies kunnen geven. Zijn raad is in principe kosteloos, maar voor de opzoekingen en notariële akten moet u wel betalen. Welke kosten mag een notaris u aanrekenen?

Lees verder

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Lees verder

Hoeveel btw betaalt u op renovatiewerken?

Hoeveel btw u verschuldigd bent op renovatie- of verbouwingswerken, hangt af van de ouderdom van uw woonst. Is uw woning nog geen 10 jaar oud? Dan betaalt u op de kostprijs van de werken 21% btw. Voor woningen van meer dan 10 jaar geldt een verlaagd btw-tarief van 6% als uw woning en de renovatiewerken aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder