Geïntegreerde en andere woonbonussen in het Vlaams Gewest: welk belastingvoordeel krijgt u?

Wonen Lenen Bouwen – 07 maart 2019

Sinds 1 januari 2016 bestaat er in Vlaanderen nog maar één enkele belastingvermindering voor hypothecaire kredieten die worden afgesloten om een eigen woning te financieren: de geïntegreerde woonbonus. Maar er zijn nog andere stelsels van kracht voor eerder afgesloten woonkredieten. Welke woonbonussen bestaan er in Vlaanderen en welk fiscaal voordeel leveren ze op? Een overzicht.

Drie verschillende woonbonussen naast elkaar

Vlaamse woonbonus
Als u nu een tweede woning koopt, kunt u ook daarvoor aanspraak maken op een woonbonus. Maar dan moet die tweede woning ook echt uw woonplaats zijn tijdens de afbetaling van uw hypothecaire lening.

De woonbonus is de belastingvermindering die u krijgt als u leent voor de aankoop of de bouw van een woning om er zelf in te gaan wonen.

Voor die eigen woning bestaan er in Vlaanderen momenteel drie woonbonusregimes naast elkaar:

 • De oude federale woonbonus: voor de eigen (en enige woning), woonkredieten afgesloten in de periode 2005 tot 2014.
 • De oude federale woonbonus bedraagt maximaal 3.120 euro: 2.280 euro basisbedrag plus 760 euro gedurende de eerste tien leningsjaren als de woning de enige woning blijft, plus 80 euro indien er drie kinderen zijn bij het aangaan van de hypothecaire lening.

  De belastingvermindering wordt berekend tegen het zogenaamde marginaal belastingtarief. Dat hangt af van het inkomen van de kredietnemer en bedraagt minimaal 30% en maximaal 50%. De belastingbesparing is dus maximaal 1.560 euro per kredietnemer: 3.120 euro x 50%.

 • De Vlaamse woonbonus van de eerste generatie: voor de eigen (en enige woning), woonkredieten afgesloten in 2015.
 • Voor deze woonbonus geldt een maximale fiscale aftrek van 2.360 euro: 1.520 euro basisbedrag plus 760 euro gedurende de eerste tien leningsjaren plus 80 euro indien er drie kinderen zijn bij het aangaan van de lening. De verhoging van 760 euro geldt ook hier enkel als de woning de enige woning blijft.

  De Vlaamse woonbonus eerste generatie levert een belastingvermindering op tegen 40%. De belastingbesparing is dus maximaal 944 euro per kredietnemer: 2.360 euro x 40%.

 • De Vlaamse woonbonus van de tweede generatie: voor een eigen woning, woonkredieten gesloten vanaf 2016.
 • De grensbedragen van 1.520 plus 760 plus 80 euro zijn dezelfde als in 2015, net als het percentage belastingvermindering van 40%.

  De belangrijkste verandering is dat de Vlaamse regering voor de toekenning van het basisbedrag van 1.520 euro niet langer eist dat de woning de enige woning van de kredietnemer is.

Ook woonbonus voor tweede eigen woning

De voorwaarde ‘enige woning’ bestaat immers sinds 1 januari 2016 niet meer. Het toepassingsgebied van de woonbonus verruimt daardoor tot elke eigen woning. U krijgt bijgevolg niet alleen voor uw eerste eigen woning een woonbonus, maar ook voor uw tweede of zelfs derde eigen woning.

Om voor uw tweede woning de woonbonus te verkrijgen, moet u ook echt in die woning wonen zolang u uw hypothecair krediet terugbetaalt. Die voorwaarde zal altijd vervuld zijn voor wie zijn oude huis of appartement heeft verkocht en een nieuw gekocht.

Is uw oude woning wel nog altijd van u en verhuurt u ze bijvoorbeeld of wonen uw kinderen er in? Dan is de woonbonus beperkt tot het basisbedrag van 1.520 euro, wat u door de belastingvermindering van 40% een voordeel van maximaal 608 euro oplevert.

Meer details?

Informatie over de Vlaamse woonbonus vindt u terugvinden in de blogs:

of op de website van het Vlaamse Gewest.

Meer info over de fiscaliteit van woonkredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.

Bouwgids

Denkt u momenteel aan een hypothecair krediet?

Doe dan even een simulatie, dan hebt u meteen beter zicht op wat dat maandelijks voor uw budget betekent.

En download zeker de gratis AXA Bank bouwgids met 76 pagina’s info, tips en weetjes over kopen, bouwen en verbouwen. Een onmisbare bron van inspiratie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vlaanderen zet in op energiezuinig bouwen en renoveren

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Europa Bijna-EnergieNeutraal (of BEN) zijn. In Vlaanderen wordt het energiepeil of E-peil daarom stapsgewijs aangescherpt tot E30, vanaf 2021 de verplichte norm. De Vlaamse overheid wil ook eigenaars van bestaande woningen stimuleren om energiezuinig te renoveren en stelt tegen 2050 een E-peil van maximum 60 voorop. Hoe goed doen we het in Vlaanderen? En wat krijgt u van de Vlaamse overheid in ruil voor een BEN-woning of renovatiewerken die het energiepeil drastisch verlagen?

Waalse verzekering tegen inkomensverlies: nu met betere voorwaarden voor de bescherming van uw thuis

Op uw verzoek sluit het Waals Gewest gratis in uw naam een ‘verzekering tegen inkomensverlies’ af in het kader van een hypothecaire lening voor de bouw, aankoop of renovatie van uw woning. Die verzekering zal onder bepaalde voorwaarden de afbetalingen van uw lening gedeeltelijk op zich nemen bij totale en onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of op non-actiefstelling. De voorwaarden van die verzekering tegen inkomensverlies zijn nu hervormd en verbeterd. Een overzicht.

60% van de jongeren krijgt financiële steun bij aankoop woning

Twintig jaar geleden kreeg slechts 22% van de jongeren financiële hulp bij de aankoop van hun eerste woning. Nu ligt dat duidelijk anders: 6 op 10 jongvolwassenen wordt vandaag op één of andere manier financieel gesteund door hun ouders wanneer ze hun eigen woning kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van InSites Consulting, dat in opdracht van AXA Bank 600 Belgen ondervroeg. Ontdek de conclusies van het onderzoek in deze blog.

Wat is een hypothecair krediet?

Droomt u ervan om uw huis te kopen of te (ver)bouwen? Maar net zoals bijna iedereen hebt u niet voldoende spaargeld om dat helemaal zelf te bekostigen? Wel, dan brengt een hypothecair krediet misschien soelaas.