Wie beheert uw zaken wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent?

Succesvol ondernemen Actueel – 06 oktober 2023

Stel: u krijgt een ongeval waardoor u aan uw bed gekluisterd wordt of – erger nog –tijdelijk of permanent in een coma belandt. Of u wordt zo ernstig ziek dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen over wat er met u en met uw financiën moet gebeuren. Misschien denkt u ‘dat overkomt mij toch niet’ of ‘dat kan ik later nog wel in orde brengen’. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat als het plots verkeerd loopt en er is niets geregeld? Met een zorgplanning bepaalt u wie in die gevallen uw zaken mag behartigen.

Zorgplanning: goed geregeld voor een gerust gemoed!

zorgplanning
Met een zorgplanning bepaalt u wie uw zaken mag behartigen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Wilt u vooraf graag zelf bepalen wie beslissingen mag nemen over uw persoon en uw goederen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent?

  • Door middel van een wilsverklaring kunt u de zorg omtrent uw persoon voor én na uw overlijden regelen. Zo kunt u in een ‘negatieve’ wilsverklaring vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wilt wanneer u zelf die beslissing niet meer zou kunnen nemen.
  • Via een zorgvolmacht kunt u het beheer van uw vermogen en persoon vooraf bepalen. Met een zorgvolmacht kunt u zelf beslissen wie uw persoonsgebonden beslissingen mag nemen (zoals erop toezien dat u kwaliteitsvolle geneeskundige zorg krijgt en wanneer nodig in een voor u geschikte verzorgingsinstelling wordt opgenomen, binnen de perken van uw financiële mogelijkheden) en wie uw vermogen zal beheren. U hoeft zich daarbij niet tot één persoon te beperken. Bovendien kunt u bepalen welke beslissingen genomen moeten worden en hoe die persoon uw zaken dient af te handelen.

Een zorgvolmacht kunt u laten opmaken bij de notaris of onderhands. De tussenkomst van een notaris is wel altijd nodig in geval u ook bevoegdheden wilt geven inzake verkoop, schenkingen of beslissingen m.b.t. het huwelijk. Om geldig te zijn moet een zorgvolmacht, zowel onderhands als bij de notaris, steeds geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten (CRL).

Wat als er niets geregeld is?

Wat als u niets doet en u wordt handelings- en/of wilsonbekwaam? Dan komt u in een systeem van gerechtelijke bescherming terecht.

De vrederechter zal in dat geval een bewindvoerder aanduiden.

Keuze van de bewindvoerder

Voor de keuze van de bewindvoerder wordt meestal gekeken naar de familieleden en nauwe verwanten. U kunt vooraf ook een verklaring van voorkeur opmaken waarin u een persoon aanduidt.

De vrederechter hoeft dit echter niet te volgen: als er bijvoorbeeld ruzie is tussen de familieleden kan ook een derde worden aangesteld.

Wanneer treedt de bewindvoerder op?

De vrederechter zal nagaan voor welke handelingen de bewindvoerder moet tussenkomen. Als de te beschermen persoon zelf nog handelingen kan stellen, zal hij bepalen voor welke specifieke handelingen de bewindvoerder wel of niet moet optreden.

De bewindvoerder moet jaarlijks een verslag voorleggen aan de vrederechter waarin alle handelingen die hij gesteld heeft voor de te beschermen persoon in opgenomen zijn. Voor bepaalde handelingen zoals verkoop, aangaan van huur of een lening, enz. moet de bewindvoerder voorafgaandelijk toestemming vragen aan de vrederechter.

Volmacht op uw bankrekeningen

Hebt u iemand volmacht gegeven op uw bankrekeningen? De persoon met de volmacht kan met een gewone bankvolmacht overschrijvingen doen of cash afhalen, maar is dus ook beperkt tot enkel en alleen bankverrichtingen. Bovendien vervalt die volmacht op het ogenblik dat u niet meer wilsbekwaam bent.

Een regeling vooraf is niet onbelangrijk, zeker als u een eigen zaak hebt

Het loont dus wel de moeite om vooraf uw zaken geregeld te hebben via een zorgplanning.

Hebt u een eigen zaak? In dat geval kan een zorgplanning erg complex worden en hebben u en uw mogelijk toekomstige lasthebbers er alle baat bij dat vooraf alles goed geregeld is om een vlotte overdracht en continuïteit te waarborgen.

Dat begint met een duidelijk overzicht van alles wat u bezit en waar u mee bezig bent. Breng orde in uw financiën en bewaar al uw belangrijke documenten ordelijk op een centrale plaats. Denk naast een zorgplan ook aan een successieplan dat voorziet in de juridische gevolgen van een overlijden. Ga hiervoor ten rade bij uw accountant, bankier, notaris of een financieel planner.

Tijdens het laatste accountant event van AXA Bank en Crelan is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. Wilt u er meer over weten? Bekijk dan de integrale video-opname van het seminarie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Elektronisch betalen: niet langer een optie, maar een verplichting!

Elke handelaar moet vanaf 1 juli 2022 voor zijn klanten een mogelijkheid voorzien om elektronisch te betalen. Dat is een wettelijke verplichting, maar het houdt ook voordelen in: klanten betalen immers steeds liever elektronisch, al dan niet contactloos of met hun smartphone. Betalen met cash geld kost u bovendien niet alleen tijd, het houdt ook risico’s in. U hebt meerdere mogelijkheden om elektronische betalingen te ontvangen, u kiest dus zelf welke optie het beste bij uw zaak past.

Lees verder

4 vennootschapsvormen, ontdek ze hier

De hervorming van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV), die op 28 februari 2019 door het parlement werd goedgekeurd, maakte komaf met de wildgroei van vennootschapsvormen. Door het aantal vennootschapsvormen te beperken, wil de overheid het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de hervormde vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten of al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag