Bent u ontevreden over onze diensten of producten?

Vertel het ons!

Uw opmerkingen helpen ons om onze diensten te verbeteren waar nodig.
De klachtenprocedure bestaat uit: Toelating, Behandeling, Resultaten, Rapportering, Verbetering.

Hoe kunt u ons bereiken?

Er zijn twee manieren om contact met ons op te nemen.

U kunt het online klachtenformulier invullen of een brief versturen naar het volgende adres:
AXA Bank Belgium NV
Customer Relations B32/053
Grotesteenweg 214
2600 Berchem

Hoe vult u het online formulier in?

Vervolledig en verstuur het online klachtenformulier door alle, met een sterretje (*) gemarkeerde, vakken in te vullen.

Formuleer uw klacht zo gedetailleerd en gestructureerd mogelijk, vermeld de data van de feiten en de referenties die u nuttig acht voor de analyse van uw dossier. Geef ook aan wat u van ons verwacht.

Dit formulier wordt rechtstreeks overgemaakt aan de dienst Customer Relations van AXA Bank.

Behandeling en follow-up van uw klacht

U krijgt binnen 3 werkdagen, na ontvangst van uw klacht, een ontvangstbevestiging en een uniek referentienummer van onze diensten. U wordt verzocht dit referentienummer te vermelden in al uw e-mails en uw correspondentie met de dienst Customer Relations.

Na ontvangst van uw klacht, zal een correspondent van de dienst Customer Relations uw dossier in beheer nemen. U mag binnen 30 dagen een antwoord verwachten. Indien wij niet in staat zijn om u binnen deze termijn een antwoord te verlenen, zullen wij u van de situatie op de hoogte brengen en de reden voor de vertraging specificeren, alsmede de termijn waarbinnen een antwoord kan worden verwacht.

Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.

Wat als u niet tevreden bent met de uiteindelijke beslissing?

AXA Bank Belgium onderschreef de gedragsregels voor klachtenbehandeling in financiële instellingen en is aangesloten bij de Ombudsdienst voor financiële diensten. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw dossier dan kunt u een beroep doen op:
OMBUDSFIN
Ombudsdienst voor financiële diensten
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Basisprincipes en werking van het team "Customer Relations"

1. Onafhankelijkheid. Het team is onafhankelijk van commerciële en operationele activiteiten.
Zij beschikt over vaardigheden en kennis van de diensten en producten van de bank, en baseert zich op juridische grondslagen.

2. Onpartijdigheid: Het team handelt op een neutrale manier.
Zij beoordeelt en beslist op basis van de feiten en de argumenten van alle betrokken partijen.

3. Transparantie: Het team blijft beschikbaar en kan worden gecontacteerd voor informatie over de follow-up van uw dossier.