Ik heb verrichtingen zelf ingevoerd en vervolgens vastgesteld dat ik opgelicht ben

Categorie: Online bankieren, Betaalkaarten

U hebt zelf verrichtingen ingevoerd en nadien vastgesteld dat u misleid werd. Typische voorbeelden:

  • een vals WhatsAppbericht van zogezegd één van uw naasten
  • betaling van een vervalste factuur
  • een verleidelijk investeringsaanbod dat nadien waardeloos en verlieslatend bleek

Onderneem meteen volgende stappen

Stap 1: meld onmiddellijk het fraudegeval

Waarschuw het team Customer Care van AXA Bank op 03/286.66.55 

De nodige instructies worden u dan direct meegedeeld. Deze dienst is bereikbaar 24/7.

Of stuur een mail naar fraude@axa.be met dit ingevulde formulierPDF als bijlage

Vermeld duidelijk als onderwerp van uw mail 'Situatie 1 + uw rekeningnummer' (IBAN in 16 posities) en in uw mail zelf tenminste:

  • uw naam
  • het/de rekeningnummer(s) waarop u de fraude hebt vastgesteld
  • een volledige opsomming van alle uitgevoerde fraude-transacties
  • een relaas van de feiten: hoe bent u ertoe gekomen de verrichtingen in kwestie uit te voeren?

Stap 2: doe direct aangifte van de fraude bij de politie

Laat door de politie een proces-verbaal van de feiten en van de verdachte transacties opstellen en bezorg het in PDF-formaat (geen foto!), samen met een kopie van uw verhoor, naar fraude@axa.be. Vul bij onderwerp van uw mail ‘Lopend dossier + uw rekeningnummer' (IBAN-nummer in 16 posities)’ in en vermeld duidelijk in uw mail:

  • uw naam
  • het/de rekeningnummer(s) waarop u de fraude hebt vastgesteld

Dit pv is noodzakelijk voor verdere behandeling van het dossier en de tussenkomst van de politie kan het eventueel recupereren van de gestolen bedragen  vergemakkelijken.

Tijd voor persoonlijk advies? Uw AXA Bankagent is er voor u.

We beantwoorden op deze website zoveel mogelijk vragen. Vindt u toch nog geen antwoord, dan kunt u altijd terecht bij uw AXA Bankagent.

 

Vraag het aan uw AXA Bankagent