PSD2, wat is dat?

Categorie: Zichtrekeningen, Online bankieren

PSD2 (Payment Services Directive 2) is een Europese Richtlijn die de betaalmarkt regelt in Europa. In België is deze herziene wet op de betalingsdiensten op datum van 9 augustus 2018 in voege getreden.

Sinds deze datum

  • kunt u erkende bedrijven (banken en niet banken) toegang geven tot uw online zichtrekening
  • kunt u via betrokken bedrijven betalingen doen, rekeninginformatie ophalen of het saldo op uw rekening checken
  • bepaalt u altijd zelf óf en wie u toegang geeft.

PSD2 beoogt een betere financiële dienstverlening voor de consument met meer keuze en meer gebruiksgemak. Zo zal u gebruik kunnen maken van financiële apps om op een eenvoudige manier betalingen uit te voeren of al uw online betaalgegevens in één oogopslag te consulteren.

Wenst u geen toegang te geven tot uw online zichtrekening, dan hoeft u niets te doen. Zolang u geen expliciete instemming geeft, bij AXA Bank door middel van de kaart en kaartlezer, gebeurt er niets.

Meer info vindt u in dit artikel alsook in de Febelfin brochure.

Hoe geeft u uw expliciete toestemming?

U kunt een formele goedkeuring geven door gebruik te maken van uw AXA Bank debetkaart en AXA Bankkaartlezer en dit voor de volgende financiële diensten:

  • om betalingen te doen via een bedrijf dat betalingsdiensten aanbiedt voor o.a. online aankopen op het internet of via smartphone; deze vergunde bedrijven noemen we ook ‘derde partijen’
  • om het saldo en de betaalgegevens van uw online zichtrekeningen te kunnen consulteren in bv één applicatie.

Deze tekenprocedure verloopt automatisch tussen de online toepassingen van de dienstverlener en AXA Bank aan de hand van een tekenscherm, uw kaartlezer en uw debet/kredietkaart.

Zolang u uw toestemming niet elektronisch ‘goedkeurt’ met uw AXA debetkaart en kaartlezer gebeurt er niets en worden uw betaalgegevens niet gedeeld. Deze goedkeuring is met andere woorden het ‘elektronische’ tekenproces dat u ook gebruikt voor online toegang tot homebanking.

U kunt ook uw toestemming geven om te bevestigen of u over voldoende saldo beschikt om een kaartbetaling uit te voeren, bijvoorbeeld een kredietkaart of klantenkaart gekoppeld aan uw AXA  debetkaart. Het tekenproces verloopt in dit geval niet automatisch: hiervoor dient u dit formulier voor formele goedkeuringPDF eerst te ondertekenen en aan AXA Bank te bezorgen.

Hoe zit het met de privacy?

AXA Bank deelt de betaalgegevens van uw online zichtrekening nooit zonder dat u hiervoor een expliciete toestemming heeft gegeven.

Bovendien worden uw online zichtrekeningen opengesteld voor vergunde bedrijven die in België over een door de NBB (Nationale Bank van België) afgeleverde licentie beschikken.

Toch is enige waakzaamheid aan de orde: we adviseren u om steeds kennis te nemen van de voorwaarden van het bedrijf aan wie u toestemming geeft, het gaat tenslotte om financiële informatie. Indien u argwaan heeft, geeft u geen toestemming en gebeurt er niets.

Om veilig te bankieren, lees de tips van Febelfin.

Is de veiligheid van de online verrichtingen gewaarborgd?

Het uitwisselen van betaalgegevens biedt heel wat voordelen. Veiligheid blijft uw en onze belangrijkste prioriteit.

Ook in deze context gelden een aantal belangrijke basisprincipes:

  • ga nooit in op e-mails of telefonische contacten waarbij u gevraagd wordt om persoonlijke gegevens en codes voor internetbankieren (bv de response code) te delen via telefoon, e-mail of sociale media
  • wees alert voor phishing berichten waarbij fraudeurs op een onrechtmatige wijze uw betaalgegevens trachten te bekomen
  • lees de tips van Febelfin om veilig te bankieren
  • als u een fraude of onregelmatigheid vermoedt, onderneem direct de nodige stappen.

Neem steeds kennis van de voorwaarden van het bedrijf aan wie u toestemming wil geven vooraleer u toestemt!

Tijd voor persoonlijk advies? Uw AXA Bankagent is er voor u.

We beantwoorden op deze website zoveel mogelijk vragen. Vindt u toch nog geen antwoord, dan kunt u altijd terecht bij uw AXA Bankagent.

 

Vraag het aan uw AXA Bankagent