Het percentage van de kosten berekend op de keerzijde van het kostenoverzicht van uw beleggingen verschilt van dat op de voorzijde. Waarom?

Categorie: Beleggen, Zichtrekeningen
Inderdaad. Er werden twee verschillende formules gebruikt.

De eerste formule op de voorzijde maakt de volgende berekening: de impact van de kosten op het rendement is het rendement alsof er geen kosten waren, min het rendement op basis van de werkelijke bedragen. Deze twee rendementen zijn jaarrendementen berekend op dagbasis. Ze houden rekening met de waarde van de portefeuille, de kosten, de stortingen, betalingen en andere transacties die een invloed hebben op de waarde van de portefeuille (transfers, verrichtingen op effecten enz.).

In detail:
AXA Bank berekent dagelijks het rendement van de portefeuille van de dag, ten opzichte van de waarde van de portefeuille van de dag voordien.
Een eerste berekening (A) die rekening houdt met de kosten en een tweede berekening (B) die er geen rekening mee houdt, wat een hoger dagelijks rendement oplevert (alsof er helemaal geen kosten werden betaald).

A = men neemt de waarde van de portefeuille op dag X - de waarde van de portefeuille van dag X-1 en deelt de uitkomst door de waarde van de portefeuille van dag X-1.

Zo verkrijgt men het dagrendement rekening houdend met de kosten.

B = men berekent het rendement alsof er geen kosten waren geweest. De formule is de volgende:

De waarde van de portefeuille op dag X + de tot dag X gemaakte kosten (om deze ‘uit te zuiveren’ want het rendement zou hoger geweest zijn als je de kosten niet had betaald) – de waarde van de portefeuille op dag X-1)/ de waarde van de portefeuille van dag X-1).

Daarna worden alle dagrendementen met elkaar vermendigvuldigd: alle A’s en B’s.

Het verschil tussen de twee uitkomsten geeft de impact weer van de kosten op het rendement.

Voor de tweede formule (waarvan het resultaat op de keerzijde van het overzicht staat), berekent AXA Bank dagelijks de som van alle kosten voor het volledige jaar, gedeeld door de gemiddelde waarde van de portefeuille en de som van alle kosten. Indien de gemiddelde waarde van uw portefeuille laag is, lijkt het percentage van de kosten vrij hoog (bijvoorbeeld wanneer u in het begin van het jaar een verkoop hebt gedaan).

In detail:
We bekijken het gewicht van de kosten op de portefeuille en niet op het rendement van de portefeuille, eveneens met betrekking tot de waarde van de portefeuille op de voorgaande dag.

Een voorbeeld, hier op maandbasis.

kosten portefeuille

Het bedrag van 983,13 is dus de gemiddelde waarde over de 12 maanden (in de praktijk wordt er dus dagelijks gekeken en wordt er gedeeld door 365).

Daarna wordt als formule gebruikt: 70 EUR/(983,13 + 70) en dit levert het percentage op.

Hoe meer de portefeuille dus zakt in waarde, des te zwaarder wegen de kosten gemiddeld gezien door.

Tijd voor persoonlijk advies? Uw AXA Bankagent is er voor u.

We beantwoorden op deze website zoveel mogelijk vragen. Vindt u toch nog geen antwoord, dan kunt u altijd terecht bij uw AXA Bankagent.

 

Vraag het aan uw AXA Bankagent