Adresgegevens

AXA BANK BELGIUM

Maatschappelijke zetel:

Sylvain Dupuislaan 251
1070 Anderlecht

Tel.: +32 3 286 66 00

axabank.be/contact 

Informatie:

IBAN: BE67 7000 9909 9587
BIC: AXABBE22

KBO Nr: btw BE 0404 476 835 RPR Brussel
Erkenning FSMA: 036705A

Toezichthoudende autoriteiten

ECB: Europese Centrale Bank 

Sonnemanntstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Germany

Tel.: +49 69 1344 0
Fax: +49 69 1344 6000

Website: www.ecb.europa.eu

 

FSMA: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Tel.: +32 2 220 52 11
Fax: +32 2 220 82 75

Website: www.fsma.be

 

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Koning Albert II – laan 16
1000 Brussel

Tel.: 0800/120.33

Website: meldpunt.belgie.be

OMBUDSFIN - Ombudsman in financiële geschillen

North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel

Tel.: +32 2 545 77 70
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Procedure:  alvorens de Bemiddelingsdienst uw klacht zal behandelen, dient die eerst door de klantendienst van de bank te zijn behandeld.