Gedragscodes

Onderstaande gedragscodes werden door AXA Bank Belgium onderschreven:

Europese Gedragscode inzake woonkredietenPDF

Vernieuwde gedragscode voor een goede bankrelatie

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan