Gedragscodes

Onderstaande gedragscodes werden door AXA Bank Belgium onderschreven:

Europese Gedragscode inzake woonkredietenPDF

Vernieuwde gedragscode voor een goede bankrelatie