Terug naar Privacy

Wat zijn app trackers?

Een tracker is een stukje software dat informatie verzamelt over het gebruik van de app. Dit kan verschillende doeleinden dienen, zoals de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de app, het monitoren van zaken zoals crashes en performantie van de app, enz.
De AXA mobile banking app maakt gebruik van trackers.

Waarvoor dienen de trackers in de AXA mobile banking app?

De AXA mobile banking app gebruikt de volgende types van trackers:

  • Functionele trackers: deze trackers zijn nodig voor een goede werking van de app. Ze ondersteunen bepaalde functies zoals het sturen van pushmeldingen of worden gebruikt voor het melden van crashes van applicaties. Hun doel is dus onder andere om applicatie-ontwikkelaars te informeren dat een app een probleem heeft ondervonden. De informatie die wordt verzameld op het moment dat de applicatie crasht, stelt de ontwikkelaar in staat om de bug te corrigeren. Daarom zijn ze niet aanpasbaar.
  • Analytics trackers: deze trackers zijn bedoeld om gegevens over het gebruik te verzamelen, zodat de ontwikkelaar een beter inzicht krijgt in het gebruik van zijn applicatie (bijvoorbeeld welke pagina’s bezocht worden, of hoe lang een bepaald gedeelte van een pagina is bekeken).

Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen first party en third party trackers. In AXA mobile banking app wordt enkel gebruik gemaakt van first party trackers. Dit houdt in dat deze gegevens niet gedeeld worden met derde partijen.

Om welke trackers gaat het concreet?

Trackers in de AXA mobile banking app:

Tracker   Doel en gebruik   Type
Batch    Batch voorziet in de AXA mobile banking app de mogelijkheid om notificaties (zogenaamde push notificaties en in-app notificaties) te sturen naar de gebruiker. Als financiële instelling onderworpen aan de Payment Service Directive 2 (PSD2)-regelgeving zijn we verplicht deze functionaliteit te voorzien. Zo kunnen we met deze notificaties bijvoorbeeld klanten verwittigen bij vermoeden van een frauduleuze transactie met een betaalkaart van de klant. De gebruiker kan zelf kiezen om deze notificaties al dan niet te krijgen. De tracker stelt AXA Bank in staat om na te gaan of de notificatie al dan niet gelezen is.    Functionele tracker
Dynatrace    Met Dynatrace kan AXA Bank een aantal zaken in de app monitoren. Specifieker voorziet Dynatrace performancelogs en crashlogs die gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen en de app te verbeteren. Dit wordt ook gebruikt voor andere digitale producten, zoals homebanking, waardoor verschillende digitale kanalen eenvoudig vergeleken kunnen worden.    Functionele tracker
Microsoft Visual Studio App
Center Crashes
   Wordt gebruikt om AXA Bank op de hoogte te stellen van crashes en problemen in de app. Dit maakt ook crash logs aan die essentieel zijn bij het onderzoeken van eventuele crashes en problemen in de app.    Functionele tracker
Google analytics
Google Tag Manager &
Google Firebase Analytics
   Google Analytics wordt hoofdzakelijk gebruikt om het gedrag in de app te analyseren, op basis van anonieme en geaggregeerde gegevens. Zo kan AXA Bank nagaan welke functies het meest worden gebruikt en welke pagina’s bezocht worden, om de app verder te ontwikkelen in functie van klantvoorkeur.    Analytics tracker
Microsoft Studio App
Center Analytics
   Wordt gebruikt door AXA Bank om gebruikerssessies waar iets misliep na te bootsen, om zo de oorzaak van het probleem te onderzoeken.    Analytics tracker

Wat zijn app-machtigingen?

De AXA mobile banking app maakt gebruik van verschillende functionaliteiten van het toestel waarop de app geïnstalleerd is om een betere gebruikservaring te garanderen voor de gebruikers van de app. Ze kunnen betrekking hebben op verschillende functies of stukjes informatie, zoals toegang tot de geolocatie, de notificatiefunctie van het toestel, de vingerprintscanner, de camera voor FaceID (iOS), etc. De app heeft toestemming nodig om deze functionaliteiten van het toestel te gebruiken. Sommige van deze machtigingen zijn essentieel voor de werking van de app of om het veilig gebruik van de AXA mobile banking app te garanderen, en zijn bijgevolg automatisch geactiveerd. Voor het gebruik van niet-essentiële functionaliteiten die echter het gebruiksgemak verhogen of bepaalde functies ondersteunen dient de gebruiker steeds zijn machtiging te geven bij het eerste gebruik van de functie. De gebruiker kan deze machtiging desgewenst weigeren.

Machtigingen in de AXA mobile banking app:

Machtigingen   Doel en gebruik   Toestemming klant vereist   Besturingssysteem
ACCESS_COARSE_LOCATION
ACCESS_FINE_LOCATION
  Geeft de locatie van het toestel door bij het gebruiken van de functie “agent of bankautomaat zoeken”.   JA    iOS, Android OS
READ_GSERVICES   Nodig om de app beschikbaar te stellen op het Android-besturingssysteem.   NEEN    Android OS
WRITE_EXTERNAL_STORAGE   Nodig op toestellen met een Android -versie lager dan versie 6 om gebruik te maken van de functie “agent of bankautomaat zoeken”.   JA    Android OS
ACCESS_NETWORK_STATE
ACCESS_WIFI_STATE
  Wordt gebruikt om bepaalde details van het toestel op te vragen zoals het uitvoeren van bepaalde controles wanneer een gebruiker inlogt of een verrichting ondertekent. Deze machtiging is bijgevolg essentieel voor een veilig gebruik van de app.   NEEN    iOS, Android OS
CAMERA   Wordt gebruikt om een foto van bestanden/documenten te nemen en vervolgens op te laden in bepaalde aanvraagformulieren die ter beschikking van de klant gesteld worden. Wordt ook gebruikt om FaceID te gebruiken op iOS toestellen die dit ondersteunen, wanneer de klant kiest om deze functionaliteit toe te staan.   JA    iOS, Android OS
READ_EXTERNAL_STORAGE   Wordt gebruikt om bestanden/documenten op te laden in bepaalde aanvraagformulieren die ter beschikking van de klant gesteld worden.   JA    iOS, Android OS
INTERNET   Noodzakelijk om de app te kunnen gebruiken wanneer het toestel niet verbonden is met een wifi-netwerk.   JA    iOS, Android OS
USE_FINGERPRINT   Noodzakelijk indien de klant gebruik wenst te maken van de vingerafdruk-functionaliteit.   JA    iOS, Android OS
RECEIVE_BOOT_COMPLETED
INTERNAL_BROADCAST
C2D_MESSAGE RECEIVE
VIBRATE WAKE_LOCK
  Deze permissies zijn nodig voor het versturen van push notificaties en worden enkel gebruikt indien de gebruiker de keuze heeft gemaakt om dergelijke notificaties te willen ontvangen. (zie “Batch” in het overzicht van de “app trackers” hierboven).   NEEN    iOS, Android OS

Verwerkingsverantwoordelijke

AXA Bank Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404 476 835.