In welke regio zou u aankopen?

Indien u een huis of appartement koopt, betaalt u naast de aankoopsom ook nog extra kosten zoals registratiebelasting. Het te betalen bedrag hiervoor is afhankelijk van de regio waarin het pand gelegen is.

In welke regio zou u aankopen?

Waarom vragen we dit?

Indien u een huis of appartement koopt, betaalt u naast de aankoopsom ook nog extra kosten zoals registratiebelasting. Het te betalen bedrag hiervoor is afhankelijk van de regio waarin het pand gelegen is.

Koopt u alleen of met partner?

Indien u samen met een partner koopt, beantwoordt u alle vragen met uw gezamenlijke situatie in het achterhoofd, tenzij anders gevraagd.

Koopt u alleen of met partner?

Waarom vragen we dit?

Indien u samen met een partner koopt, beantwoordt u alle vragen met uw gezamenlijke situatie in het achterhoofd, tenzij anders gevraagd.

Wat is het maandelijkse netto inkomen?

Op basis van het inkomen berekenen we hoeveel u zou kunnen lenen. Een gemiddeld gezin besteedt tussen 30% à 40% van het maandelijkse inkomen aan lening afbetalingen.

Wat is het maandelijkse netto inkomen?

Waarom vragen we dit?

Op basis van het inkomen berekenen we hoeveel u zou kunnen lenen. Een gemiddeld gezin besteedt tussen 30% à 40% van het maandelijkse inkomen aan lening afbetalingen.

Wat is uw eigen inbreng voor deze aankoop?
Uw inbreng zal maximaal benut worden voor deze aankoop. Denk eraan steeds genoeg spaargeld te voorzien.

Het geld waarover u beschikt voor de aankoop van een woning (bv. spaargeld, een gift van de ouders enz.) is uw eigen inbreng. Houd er rekening mee dat u minstens 10% van de aankoopprijs van het huis en daarbovenop ook de kosten verbonden aan deze aankoop (registratierechten, notariskosten enz.) met uw eigen inbreng financiert.

Wat is uw eigen inbreng voor deze aankoop?
Uw inbreng zal maximaal benut worden voor deze aankoop. Denk eraan steeds genoeg spaargeld te voorzien.

Waarom vragen we dit?

Het geld waarover u beschikt voor de aankoop van een woning (bv. spaargeld, een gift van de ouders enz.) is uw eigen inbreng. Houd er rekening mee dat u minstens 10% van de aankoopprijs van het huis en daarbovenop ook de kosten verbonden aan deze aankoop (registratierechten, notariskosten enz.) met uw eigen inbreng financiert.

Hoeveel bedragen uw maandelijkse uitgaven?

De maandelijkse uitgaven nemen vaak een serieuze hap uit uw beschikbaar budget. Door ze in kaart te brengen, kunnen wij inschatten hoeveel u maandelijks zou kunnen terugbetalen.

Hoeveel bedragen uw maandelijkse uitgaven?

Waarom vragen we dit?

De maandelijkse uitgaven nemen vaak een serieuze hap uit uw beschikbaar budget. Door ze in kaart te brengen, kunnen wij inschatten hoeveel u maandelijks zou kunnen terugbetalen.

Aankoop met uw maximale eigen middelen

Deze simulatie is louter informatief en niet bindend voor de klant of AXA Bank Belgium. De berekening dient enkel ter informatie en is opgemaakt op basis van voorlopige gegevens, behoeften en kenmerken die door de klant werden medegedeeld. De berekening is gebaseerd op het tarief  dat momenteel geldig is en dat ook wordt gebruikt bij de kredietsimulator. Het tarief op het ogenblik van het kredietaanbod kan afwijken van het tarief in deze berekening. Voor een gepersonaliseerd tarief op maat, neem je best contact op met je AXA Bankagent of kredietmakelaar. Er werd nog geen rekening gehouden met de mogelijke fiscale voordelen verbonden aan de lening.

Details over het gebruik van je data lees je in de privacy policy.

Wij berekenen uw resultaat...