Visa4pro

Visa4pro

Een kredietkaart verbonden aan uw account4pro

Met uw Visa4pro betaalt u veilig en snel uw aankopen overal ter wereld en online.

  • Hoge uitgavenlimiet
  • Uitstel van betaling, met afrekening op het einde van de maand
  • Uitgaven online opvolgen

Meer details

Nu kopen en tot 1 maand later betalen, zonder debetrente. Standaard kunt u per maand tot 2.500 euro uitgeven. Andere uitgavenlimieten mogelijk op aanvraag. Uw uitgaven zijn makkelijk op te volgen via mobile banking of homebanking.

U kunt het gebruik van uw Visa4pro-kaart beperken tot Europa, of blokkeren voor internetbetalingen (via mobile banking, homebanking of bij ons in het kantoor).

Kenmerken

Welke mogelijkheden heb ik met een Visa4pro?

  • Veilig en makkelijk betalen in handelszaken en via internet, zonder transactiekosten
  • Geldopnemingen aan automaten en bij aangesloten wisselagentschappen
  • Regelmatige facturen domiciliëren en betalen. 

Gebruikslimieten

Voor uw veiligheid en comfort wordt de maandelijkse uitgavenlimiet van uw kaart vooraf met u afgesproken, rekening houdend met uw noden en financiële situatie. U kunt tijdelijk een verhoging of verlaging aanvragen zodra u uw kaart in gebruik neemt. Dit is vooral nuttig als u bijvoorbeeld een belangrijke aankoop doet of een grote reis plant.

  • Geld opnemen: maximum 600 euro / 4 dagen.
  • Aankoop: standaard maximum 2.500 euro / maand (aanpasbaar indien gewenst).

U behoudt het overzicht op uw uitgaven

Uw uitgaven online opvolgen kan heel gemakkelijk via mobile banking of homebanking, waar en wanneer u dat wenst.

Maandelijks ontvangt u uw uitgavenstaat per post. Zo ziet u in een oogopslag wat u die maand hebt uitgegeven. Het bedrag wordt op het einde van elke maand van uw account4pro handelsrekening gedebiteerd, zonder extra kosten.

Indien u onterechte transacties vaststelt, bij verlies, diefstal of enig ander voorval met uw kredietkaart, belt u onmiddellijk Card Stop op +32 70 344 344 om uw kaart te laten blokkeren.

Kosten en tarieven

Voor uw Visa4pro betaalt u een vast jaarlijks bedrag: 24 euro per jaar.

Belangrijke documenten en informatie

Alle kosten verbonden aan het gebruik van de Visa4pro vindt u in de tarieflijst betalingsverkeerPDF voor zelfstandigen en ondernemingen.

Meer informatie over deze kredietkaart, de betalingstransacties die u uitvoert met de kaart, de contractuele voorwaarden en uw rechten en plichten als gebruiker van de kaart leest u in het reglement kredietkaartenPDF

Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik van uw kaart vindt u in het dossier Veilig bankieren.