De invloed van tijd, risico en rendement op een belegging
Stel een maandelijks te beleggen bedrag in
 
Stel een startbedrag in
 
Stel een tijdspanne in
 
Stel een rendementspercentage in
 
-15% 0% +15%