• Basisrente: 0,01% op jaarbasis
  • Getrouwheidspremie: 0,10% op jaarbasis
  • Fiscaal voordelig
  • Kapitaal altijd beschikbaar
  • Snel en eenvoudig beheren: online of bij uw AXA Bankagent
  • De risico's van een spaarrekening

Meer details

De I-plus spaarrekening is een veilige spaarformule als u wilt sparen tot maximum 1 miljoen euro. Uw geld is altijd beschikbaar. Er is geen minimumsaldo vereist en het openen en beheren is volledig gratis.

Lees het document essentiële spaardersinformatiePDF voor u deze spaarrekening opent bij AXA Bank.
Belangrijkste eigenschappen
Basisrente: 0,01% op jaarbasis
Getrouwheidspremie: 0,10% op jaarbasis
Fiscaal voordeel: zie het overzicht hieronder
Gratis en veilig beheren via homebanking, mobile banking of uw AXA Bankagent
Cash afhalen en storten kan wanneer u wilt
Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening?
Een eerste schijf van de interesten wordt vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%. Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen is de roerende voorheffing 30%, dus u profiteert twee keer van een fiscaal voordeel.
Vrijstelling van roerende voorheffing inkomstenjaar 2022
Voor alleenstaanden tot 980 euro
Gehuwden en wettelijk samenwonenden tot 1.960 euro
Wat zijn de risico's van een spaarrekening?
De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.

Meer info: Informatiefiche over de depositobescherming PDF
Goed om te weten
Deze gereglementeerde spaarrekening zonder vaste looptijd wordt aangeboden door AXA Bank, een Belgische financiële instelling. De rentevoeten op deze rekening gelden vanaf 29 april 2016 en kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement spaarrekeningen.

Tarieflijst sparenPDF
Reglement spaarrekeningenPDF
KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank
B51/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
Bemiddeling Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.
Aanvullende diensten
De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank zichtrekening
Een termijnrekening is een goede aanvulling op de spaarrekening termijnrekening
Stel uw toekomst veilig en geniet nu al van een fiscaal voordeel pensioensparen
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.