I-plus-savings

Spaarrekening
I-plus

 

gereglementeerde spaarrekening categorie A
van AXA Bank Belgium

 .

 • Service van uw bankagent
 • Gratis spaarrekening
 • Storten en afhalen wanneer het u uitkomt

 

Waarom een I-plus spaarrekening?

Sparen vormt de basis voor een comfortabele toekomst. U kunt dankzij spaargeld onverwachte kosten het hoofd bieden of iets speciaals voorzien. Onze I-plus spaarrekening is een geschikte gereglementeerde spaarrekening als u wilt sparen en toch gemakkelijk geld wilt opnemen.

Lees het document essentiële spaardersinformatiePDF voor u deze spaarrekening opent.

Wat is de rente op deze spaarrekening?

De rentevoet bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie die op jaarbasis zijn. De rentevoeten kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Basisrente: 0,45%

De basisrente is de vergoeding die u krijgt voor elke dag dat uw spaargeld op uw rekening staat. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag volgend op de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

Getrouwheidspremie: 0,45%

De getrouwheidspremie ontvangt u op het bedrag dat 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Als u uw geld eerder afhaalt, verliest u de getrouwheidspremie en krijgt u alleen de basisrente. De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, dit is op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Hoe een I-plus spaarrekening openen?

Simpel! Ga even langs bij uw AXA Bankagent om uw I-plus spaarrekening te openen. Nadien geniet u steeds de service van uw bankagent of beheert u uw spaargeld makkelijk via mobile banking en/of homebanking. De keuze is aan u.

Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening?

Een eerste schijf van de interesten wordt vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Op interesten boven deze schijf geldt een verlaagde roerende voorheffing van 15%.

Vrijstelling van roerende voorheffing inkomstenjaar 2024

 • Voor alleenstaanden: tot 1.020 euro
 • Gehuwden en wettelijk samenwonenden: tot 2.040 euro

Wat zijn de risico's van een spaarrekening?

Risico op faillissement

De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.

Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF

Inflatierisico

Door de aanhoudende prijsstijgingen kan uw spaargeld in waarde dalen.

Wat zijn de kosten van een spaarrekening?

Papieren rekeninguittreksels naar het thuisadres: 5 euro per jaar + portkosten per verzending.

Goed om weten

 • Deze gereglementeerde spaarrekening zonder vaste looptijd wordt aangeboden door AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling. Het Belgisch recht is van toepassing.
 • De I-plus spaarrekening behoort tot de categorie A, dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
 • Een rekening openen of afsluiten kan op elk moment via uw AXA bankagent.
 • Het beheer verloopt nadien naar keuze via mobile banking, homebanking of uw AXA Bankagent.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement spaarrekeningen.

Klachtendienst en bemiddeling

Interne klachtendienst

Er zijn twee manieren om contact met ons op te nemen: u kunt het online klachtenformulier invullen of een brief versturen naar het volgende adres:

AXA Bank Belgium NV
Customer Relations B32/053
Grotesteenweg 214
B-2600 Berchem

Bemiddeling

De ombudsdienst voor financiële diensten komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtendienst:

OMBUDSFIN
Ombudsdienst voor financiële diensten
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Aanvullende diensten

 • De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank: zichtrekening
 • Een termijnrekening is een goede aanvulling op de spaarrekening: termijnrekening
 • Stel uw toekomst veilig en geniet nu al van een fiscaal voordeel: pensioensparen

Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.