AXA B Fund Equity Belgium

Taal
ProspectusPDF Nederlands
HalfjaarverslagPDF Frans
JaarverslagPDF Frans
Essentiële-informatiedocument (KID)PDF Nederlands
Prestatiescenario’sPDF Nederlands
In het verleden behaalde resultatenPDF Nederlands

 

Informatie in het kader van de SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

  • Integratie van de duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid van AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM), de beheerder van het compartiment Equity Belgium: AXA IM, als lid van de AXA Groep, houdt zich aan het AXA Groep Beleid inzake Verantwoord Beleggen. De meest recente sectorrichtlijnen zijn beschikbaar op de website van AXA Group Responsible Investment: https://www.axa.com/en/page/responsible-investment. AXA IM heeft ook haar eigen uitgebreide beleid inzake verantwoord beleggen ontwikkeld waarbij het een benadering van duurzaamheidsrisico's hanteert die is afgeleid van de diepgaande integratie van ESG-criteria (milieu, sociaal en bestuur) in haar onderzoeks- en investeringsprocessen. U kunt de website van AXA IM raadplegen voor meer informatie over deze methodologieën en gegevens: https://www.axa-im.com/important-information/sfdr.
  • Dit compartiment neemt de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking omdat het noch ecologische en sociale kenmerken promoot, noch een duurzaam beleggingsdoel hanteert.
  • Het verloningsbeleid integreert geen specifieke duurzaamheidsrisico’s doch zet ook niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met mogelijke duurzaamheidsrisico's.