coöperatieve aandelen / actions coopératives

Sommige investeringen laten ook anderen stralen


 • U geniet tal van voordelen
 • U krijgt kortingen bij partners
 • U steunt duurzame en maatschappelijke projecten

 .

 

 

- RECLAME -

Waarschuwing over de risico's

Aan elke investering zijn risico’s verbonden, dus ook aan investeren in coöperatieve aandelen van CrelanCo. Lees daarom altijd voor u investeert aandachtig de volledige prospectus van 22 december 2021PDF waar u een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren vindt (zie blz. 14 en 16 van deel 1 Samenvatting en blz. 18 tot 36 van deel 2 Risicofactoren) en het supplement nr. 1 van 2 augustus 2022PDF. Verlies zeker deze risico's niet uit het oog:

 • Risico om een deel of het geheel van de investering te verliezen
 • Risico verbonden aan de activiteiten van de Federatie van kredietinstellingen "Crelan" waar Crelan en CrelanCo deel van uitmaakt
 • De aandelen kunnen afgewaardeerd worden volgens het 'bail-in'-principe en het depositogarantiestelsel is niet van toepassing
 • De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar
 • Bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van de aandelen
 • De verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De ECB heeft de Crelan-groep bevestigd dat zij zich niet verzet tegen de transactie maar dat zij deze aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters onderwerpt
 • Risico's verbonden aan COVID-19

Meer weten over de risico's? Lees dan verder .

Wenst u meer te weten over coöperatieve aandelen? Neem dan gerust contact op met uw AXA Bankagent. Hij helpt u graag verder.
Hebt u een vraag? Stel ze hier 

Goed om te weten. De goedkeuring van het prospectus van 22 december 2021 en van het supplement nr. 1 van 2 augustus 2022 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Informatie inzake mogelijke belangenconflicten
Een belangenconflict kan ontstaan bij het commercialiseren of aanbieden van coöperatieve aandelen van CrelanCo cv aan klanten. Meer informatie daarover vindt u hierPDF.

 

 

Uw voordelen als coöperant

We vinden het belangrijk dat u met vertrouwen en een goed gevoel investeert. Vanzelfsprekend verwacht u opbrengst voor uzelf. Maar ook voor de samenleving. Dat kan met coöperatieve aandelen. Als u mee investeert maakt u onrechtstreeks tal van andere mooie dingen mogelijk.

Hoe u het ook draait of keert, de beste kwaliteitscontrole vertaalt zich meestal in een brede glimlach. Gewoon van linker- tot rechtermondhoek. Wat mensen gelukkig maakt, wat mensen helpt, ondersteunen we van mens tot mens.

Nu AXA Bank met de overname door Crelan deel uitmaakt van de Crelan-groep, krijgen ook AXA Bank klanten de mogelijkheid om coöperant te worden van CrelanCo en deel uit te maken van dit verhaal. Als coöperatieve aandeelhouder of 'coöperant' van CrelanCo, de erkende coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan en AXA Bank, bent u onrechtstreeks ook een stukje mede-eigenaar van de banken.

Al zo’n 275.000 coöperanten genieten de voordelen van hun investering. Uiteraard is aandeelhouder van CrelanCo worden geen verplichting, maar een bewuste keuze. En één die goed is zowel voor de samenleving als voor uzelf. Doet u ook mee?

 

Goed voor de samenleving

investeren in de Belgische economie
U investeert in de Belgische economie. U wordt coöperant van Crelanco, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van de 100% Belgische banken Crelan en AXA Bank. Alle beslissingen worden genomen met het belang voor de Belgische economie voor ogen. Groeiplannen van ondernemers worden waargemaakt door kredietverlening.
projecten steunen in uw buurt
U steunt projecten in uw buurt: door de sterke lokale verankering helpen we ook mensen bij u in de buurt vooruit met hun persoonlijke én zakelijke projecten. Zo worden we er allen beter van.
Crelan Foundation: onze samenleving beter maken
U kunt als lid van een vereniging of als actief betrokken vrijwilliger met financiële steun van Crelan Foundation onze samenleving beter maken met maatschappelijk relevante en duurzame projecten op drie domeinen: cultuur & opleiding, gezondheid, milieu.

 

Goed voor u

uitzicht op een jaarlijks dividend
U verwerft het uitzicht op een jaarlijks dividend
voordeeltarief op uw comfort2bank zichtrekening
U krijgt een voordeeltarief op uw maandelijks forfait voor uw comfort2bank zichtrekening
 • comfort2bank: 3,5 euro per maand in plaats van 4,5 euro, gratis voor jongeren tot en met 25 jaar
 • comfort2bank premium: 6,9 euro per maand in plaats van 8,90 euro, 3,4 euro voor coöperanten t.e.m. 25 jaar, 4,4 euro voor jongeren van 18 t.e.m. 25 jaar.
 • Tarieven op 13/06/2022PDF , wijzigingen zijn altijd mogelijk.
mooie kortingen en interessante voordelen bij partners
U geniet mooie kortingen en interessante voordelen bij partners. Het hele jaar door wordt u verrast met speciale aanbiedingen, zoals kortingen in restaurants, leuke uitstapjes, voordelen in specifieke winkels of bij allerlei attracties, of nog kortingsbons van bekende merken. Neem alvast een kijkje op coopdeals.be .

 

Hoe coöperant worden

Waarop tekent u in?

Nu AXA Bank met de overname door Crelan deel uitmaakt van de Crelan-groep, krijgen ook AXA Bank klanten de mogelijkheid om coöperant te worden door in te tekenen op coöperatieve aandelen van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan en AXA Bank. Als coöperatieve aandeelhouder van CrelanCo bent u onrechtstreeks dus ook een stukje mede-eigenaar van de banken.

De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 5.009,60 (404 aandelen). De looptijd van de coöperatieve aandelen is onbeperkt. En ze zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Wie kan intekenen?

Coöperanten zijn natuurlijke personen. Ondernemingen kunnen dus niet intekenen. Kinderen vanaf 12 jaar of ouder kunnen trouwens ook onder strikte voorwaarden coöperant worden. De ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) zullen dan voor hen intekenen. Zo kunt u met het hele gezin mee bouwen aan het coöperatieve verhaal.

Uiteraard testen we wel eerst uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingshorizon, uw risicotolerantie en uw vermogen om verlies te dragen, om te bepalen of een investering in coöperatieve aandelen geschikt is voor u. Uw AXA Bankagent helpt u daar graag bij.

Hoe kunt u intekenen?

Inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo doet u via uw AXA Bankagent . U kunt er ook terecht met uw vragen en voor vrijblijvend advies.

Lees het prospectusPDF  voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 22 december 2021 en het supplement nr. 1PDF van 2 augustus 2022 voordat u intekent op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Deze kunt u ook raadplegen bij uw AXA Bankagent.

Goed om te weten. De goedkeuring van het prospectus van 22 december 2021 en van het supplement nr. 1 van 2 augustus 2022 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

 

Kosten en fiscaliteit

✓ U betaalt geen instap- of uitstapkosten als u intekent op coöperatieve aandelen.

✓ Als u 10 of meer coöperatieve aandelen bezit, dan betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 36 voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan u als coöperant gebruik kunt maken. Jongeren tot en met 23 jaar en klanten met een comfort2bank of comfort2bank premium betaalrekening betalen geen bijdrage.

✓ Op een eerste schijf van € 800 dividenden (inkomstenjaar 2022) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 800. De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Veelgestelde vragen

Kan ik op elk ogenblik inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De uitgifte van coöperatieve aandelen door CrelanCo is in principe doorlopend.

Maar aangezien het prospectus van 22 december 2021, aangevuld met eventuele supplementen, geldig is voor één jaar, kan de uitgifte daarna slechts worden voortgezet indien een nieuw, door de FSMA goedgekeurd prospectus wordt opgesteld.

Het aanbod slaat op een maximumbedrag van 300 miljoen euro. De toewijzing gebeurt volgens de datum van intekening tot het maximumbedrag is bereikt.

Hoeveel bedraagt het dividend?

Het dividend dat werd uitgekeerd voor het jaar 2021, bedraagt 3%.

Dit zijn de dividenden die de jongste jaren werden uitgekeerd:

 • 2016: 2,75%
 • 2017: 3%
 • 2018: 3%
 • 2019: 3%
 • 2020: 3%
 • 2021: 3%

Het dividend is wettelijk beperkt tot maximum 6%.

Opgelet: het dividend kan jaarlijks variëren en rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Als u een jaarlijkse bijdrage van € 36 betaalt voor de ontwikkeling en het beheer van de voordelenkorf voor CrelanCo-coöperanten, dan heeft dat een invloed op uw rendement. Jongeren tot en met 23 jaar en klanten met een comfort2bank of comfort2bank premium betaalrekening betalen geen bijdrage.

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist elk jaar eind april op basis van de resultaten van CrelanCo of een dividend wordt uitgekeerd aan de coöperanten. De Algemene Vergadering bepaalt in dat geval ook hoeveel het dividend bedraagt.

Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkering van een dividend goedkeurt, wordt dit begin mei op uw betaalrekening bij AXA Bank gestort.

Hoe wordt het dividend berekend?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.

Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.

Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Wat als ik het kapitaal dat ik heb geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, wil opvragen?

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal. Hou daarbij rekening met een wachttijd.

 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.
 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Toch kan de raad van bestuur het ontslag van een vennoot, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Voor de eventuele terugbetaling voor minderjarigen is een specifieke terugbetalingsprocedure voorzien die wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Gevolgen voor de coöperantenvoordelen

Coöperanten die de volledige terugbetaling hebben aangevraagd, blijven de coöperantenvoordelen genieten tot en met 31 december van het jaar vóór de effectieve terugbetaling van het kapitaal.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin hun kapitaal teruggestort zal worden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op de voordelen.

Bijgevolg is de eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma vanaf dat ogenblik ook niet meer verschuldigd.

Wat als een coöperant overlijdt?

De coöperatieve aandelen van een overleden coöperant worden in de nalatenschap opgenomen en bij de afwikkeling daarvan onmiddellijk terugbetaald. In dat geval gelden de gebruikelijke wachttijden dus niet.

Kunnen mijn coöperatieve aandelen op mijn effectenrekening worden beheerd?

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen, opent AXA Bank voor u automatisch een specifieke aandeelhoudersrekening. Zo blijven uw coöperatieve aandelen netjes gescheiden van het beheer van uw andere effecten. Coöperatieve aandelen op een effectenrekening deponeren is dus niet mogelijk.

Van alle verrichtingen op een aandeelhoudersrekening ontvangt u overigens een rekeninguittreksel.

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen van CrelanCo, moet u bovendien een betaalrekening aanduiden waarop uw dividend zal worden gestort en waarvan ook uw eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma zal afgenomen worden.

Kan de waarde van mijn coöperatieve aandelen stijgen of dalen?

Coöperatieve aandelen worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De statutaire uitgifteprijs van de coöperatieve aandelen (€ 12,40 per aandeel) kan bijgevolg niet stijgen of dalen ten gevolge van een beurswaardering of de evolutie van een referte-index. Deze aandelen geven ook geen recht op eventuele reserves of meerwaarde.

Bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen. Aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan.

In het geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of van een massale uittreding van coöperanten bestaat het risico dat aandeelhouders hun inleg helemaal niet kunnen recupereren.

Wat zijn de risico’s van een investering in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

Potentiële coöperanten moeten voordat ze intekenen op de aandelen aandachtig het hele prospectusPDF  van 22 december 2021 met de beschrijving van het aanbod en de risicofactoren lezen, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren, en het supplement nr. 1PDF van 2 augustus 2022.

De investering in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De coöperant loopt het risico om een deel of het geheel van zijn investering te verliezen.

Gelet op het feit dat CrelanCo deel uitmaakt van de Federatie van kredietinstellingen “Crelan”, investeert de houder van coöperatieve aandelen onrechtstreeks in de activiteiten van deze Federatie en draagt aldus de risico’s die verbonden zijn aan deze activiteiten.

De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • Kredietrisico: het risico dat de uitgever door zijn eigen schuldenaars niet wordt terugbetaald, rekening houdend met de concentratiedimensies van de kredietportefeuille, in het bijzonder wat hypothecair krediet betreft.
 • Marktrisico: het risico dat de uitgever verliezen lijdt ten gevolge van een ongunstige evolutie van de markten, in het bijzonder in het kader van een scenario met een stijging van de renteniveaus.
 • Operationeel risico: het risico dat verband houdt met de goede interne werking van Crelan en haar bekwaamheid om aan externe gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden.
 • Regulatoir en prudentieel risico: de risico’s verbonden aan wijzigingen in de wet- en regelgeving die van toepassing is op de uitgever en op de banksector, alsmede het risico dat bepaalde reglementeringen niet zouden worden gerespecteerd.
 • Liquiditeitsrisico: het risico van een slechte inschatting door de uitgever van zijn liquiditeitsbehoeften om zijn verplichtingen te kunnen naleven of het feit dat hij moeilijk liquiditeiten op de markten kan vinden omwille van een economische crisis of een uitzonderlijke situatie; gezien het hoge volume aan spaardeposito’s op de balans van Crelan, is een belangrijke bron van liquiditeitsrisico het risico dat een groot deel van de cliënteel op een gegeven moment de terugbetaling zou vragen van haar deposito's.
 • De risico's die verbonden zijn aan het bestaan van een federatie van kredietinstellingen gebaseerd op een solidariteit waarbij de nakoming van de verplichtingen van elk van de entiteiten van de federatie door de andere entiteiten wordt gewaarborgd in geval van in gebreke blijven door één of meer van deze entiteiten.
 • De verwachtingen van de coöperanten inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent ongeveer een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De ECB heeft de Crelan-groep bevestigd dat zij zich niet verzet tegen de transactie maar dat zij deze aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters onderwerpt.
 • De impact van Covid-19.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • het feit dat het om aandelen gaat, hetgeen betekent dat de coöperant een kapitaalinbreng doet in het eigen vermogen van de emittent en indirect in Crelan NV, waarvan CrelanCo voor 99% aandeelhouder is; in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo kunnen de coöperatieve aandelen slechts terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft; de coöperatieve aandelen worden bovendien niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen of dalen als gevolg van de evolutie van de financiële markten; ze bieden geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking. Dit betekent dat de financiële moeilijkheden van Crelan door haar aandeelhouders en schuldeisers zullen moeten opgevangen worden, zonder tussenkomst van de Belgische Staat. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd. Bovendien komen de coöperatieve aandelen ook niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel;
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn investering wenst terug te krijgen moet:
  • zich terugtrekken uit de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden; in geval van ontslag heeft de coöperant maximum recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen een minwaarde van hun aandelen moeten dragen terwijl deze geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde)
  • of zijn aandelen overdragen aan een kandidaat-overnemer die hij zelf moet vinden gezien deze aandelen niet verhandeld worden op een beurs of handelsplatform.
Wie kan een aanvraag indienen bij de Crelan Foundation?
 • Alle coöperatieve aandeelhouders van CrelanCo kunnen een aanvraag indienen om een project met maatschappelijke relevantie of een liefdadigheidsproject te steunen.
 • De coöperatieve aandeelhouder is zelf betrokken bij het project of de organisatie waarvoor hij/zij steun aanvraagt.
Welke projecten komen in aanmerking voor de Crelan Foundation?

Om in aanmerking te komen voor steun moet een project aan volgende criteria beantwoorden:

 • Het moet kaderen in een van de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is: cultuur & opleiding, gezondheid en milieu.
 • Het moet de steun genieten van minimaal 3 coöperatieve aandeelhouders.
 • Dit is een project dat in België wordt uitgevoerd en afkomstig is van een organisatie die actief is in België.
 • Het project en/of de werking van de organisatie moet maatschappelijk relevant en verantwoord zijn.
 • Het project en/of de werking van de organisatie zijn in overeenstemming met de coöperatieve waarden van de Internationale Coöperatieve Alliantie, de ICA-principes (maatschappelijk engagement, samenwerking en participatie bevorderen, respect voor iedereen, solidariteit en opleiding).
 • Het project is geen individueel project.
 • Het project heeft geen commercieel oogmerk. Uitzonderingen worden gemaakt voor kleinschalige crowdfundingprojecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Het project moet kaderen binnen het globale budget dat Crelan Foundation beheert.
 • Het project wordt bij voorkeur nog niet ondersteund door een andere bank, verzekeraar of financiële instelling.
 • Het project moet voldoende onderbouwd zijn - ook cijfermatig - en waarheidsgetrouw worden beschreven.
 • Het project houdt geen verband met gokken en weddenschappen.
 • Het project ondersteunt geen activiteit van politieke of religieuze aard.
 • De coöperatieve aandeelhouder of de vereniging mag slechts één project per jaar indienen.
 • Projecten worden niet recurrent ondersteund.
 • Het project mag niet ingediend worden door bestuurders of ex-bestuurders van Crelan.
Hoe een aanvraag indienen bij de Crelan Foundation?

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van uw project.

Hoe worden de aanvragen bij de Crelan Foundation behandeld?

De aanvragen worden na analyse en beoordeling voorgelegd aan het Crelan Foundation Comité dat 4 keer per jaar samenkomt.

Bij de beoordeling van een aanvraag en bij de selectie van projecten wordt er rekening gehouden met:

 • De mate waarin de aanvraag beantwoordt aan de gestelde criteria;
 • De mate waarin het dossier beargumenteerd is;
 • De maatschappelijke rol en relevantie van het project;
 • Het feit of het project past in het totale budget van Crelan Foundation en het aandeel dat het in dit totale budget inneemt.
 • Een evenwichtige spreiding van de projecten over de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is en een evenwichtige geografische spreiding over België.

Op basis daarvan worden periodiek een reeks aanvragen geselecteerd door de werkgroep en het Comité van Crelan Foundation. Deze projecten ontvangen dan een financiële steun van Crelan Foundation.

De Crelan Foundation neemt contact met u op, ook indien uw project niet geselecteerd is.

De projecten die worden ingediend bij Crelan Foundation worden in ‘golven’ behandeld.

Afsluiting van de aanvragen Feedback aan de indiener van het project
1ste golf 01/03/2022 15/04/2022
2de golf 01/06/2022 15/07/2022
3de golf 01/09/2022 15/10/2022
4de golf 01/12/2022 15/01/2023

 

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Stel hier uw vraag.

 

 

Alles nog eens rustig nalezen? Dat kan.

In onze brochure leest u meer over het aanbod, de risico's, de looptijd, de kosten en de voordelen.

 

 

Wilt u graag coöperant worden?

Lees dan eerst het prospectusPDF en het supplementPDF of ga langs bij uw AXA Bankagent. Die zal u daarover ook graag en vrijblijvend adviseren. En u helpen de juiste keuze te maken op basis van uw persoonlijke situatie.

 

Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.

Wij streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Contacteer bij problemen onze dienst klantenrelaties. In geval van geschillen kunt u ook contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsdienst voor financiële diensten. Ombudsfin komt pas tussen als de klacht vooraf door onze interne dienst werd behandeld.

Bekijk projecten die gesteund werden
Vraag vrijblijvend advies aan uw bankagent
Dien uw project in
Download onze brochure