coöperatieve aandelen / actions coopératives

Sommige investeringen laten ook anderen stralen


 • U geniet tal van voordelen
 • U krijgt kortingen bij partners
 • U steunt duurzame en maatschappelijke projecten

 .

 

 

- RECLAME -

Waarschuwing over de risico's

Aan elke investering zijn risico’s verbonden, dus ook aan investeren in coöperatieve aandelen van CrelanCo. Lees daarom altijd voor u investeert aandachtig het volledige prospectus van 19 maart 2024PDF waar u een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren vindt (zie blz. 10, 11 en 13 van deel 1 Samenvatting van het prospectus en blz. 15 tot 39 van deel 2 Risicofactoren van het prospectus). Verlies zeker deze risico's niet uit het oog:

 • investeren in de coöperatieve aandelen van CrelanCo is een investering in het kapitaal van een coöperatieve bank waarbij de investeerder het risico loopt een deel of het geheel van zijn investering te verliezen;
 • indien CrelanCo in gebreke blijft kunnen de aandelen worden afgewaardeerd (toepassing van het “bail-in” principe) en de coöperanten komen niet in aanmerking voor een tussenkomst van het depositogarantiestelsel; een gevolg van de bail-in is bovendien het eventueel doorstromen van de verliezen van de dochterondernemingen naar de moedervennootschap (CrelanCo); dit betekent dat de aandeelhouders van CrelanCo sinds de overname van AXA Bank Belgium ook de belangrijke verliezen van AXA Bank Belgium en haar eventuele dochterondernemingen zouden moeten dragen, naast die van Crelan NV (Europabank); bovendien zouden de afwikkelingsautoriteiten, gezien de solidariteit die binnen de federatie bestaat tussen CrelanCo en Crelan NV, de waarde van de coöperatieve aandelen kunnen verminderen omwillen van verliezen van één van de entiteiten van de groep, en in het bijzonder van Crelan NV;
 • de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar;
 • bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de nominale waarde van de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde); de aandelen bieden bijgevolg geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
 • de verwachtingen van de beleggers inzake dividenden zijn afhankelijk van de rendabiliteit van CrelanCo, die op haar beurt afhangt van het succes van het integratie- en migratietraject van AXA Bank Belgium in de Crelan-groep. Deze overname betekent een verdubbeling van de omvang van de Crelan-groep, verhoogt de druk op de solvabiliteit (noodzaak om een voldoende solvabiliteitsratio aan te houden om aan de wettelijke vereisten te voldoen en noodzaak om extra coöperatief kapitaal aan te trekken) en brengt risico's met zich mee op het gebied van de rendabiliteit. Dit kan een impact hebben op de mogelijkheid om dividenden uit te keren overeenkomstig de verwachtingen van de coöperatieve aandeelhouders, gezien de hoge integratiekosten en de engagementen van Crelan. De Groep Crelan wordt onderworpen aan een strikte controle en een regelmatige monitoring op een aantal parameters door de ECB.

Meer weten over de risico's? Lees dan verder.

Goed om te weten. De goedkeuring van het prospectus van 19 maart 2024 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

Informatie over mogelijke belangenconflicten
Een belangenconflict kan ontstaan bij het commercialiseren of aanbieden van coöperatieve aandelen van CrelanCo CV aan klanten. Meer informatie daarover vindt u hierPDF.

Wenst u meer te weten over coöperatieve aandelen? Neem dan gerust contact op met uw AXA Bankagent. Hij helpt u graag verder.
Hebt u een vraag? Stel ze hier 

 

 

Uw voordelen als coöperant

We vinden het belangrijk dat u met vertrouwen en een goed gevoel investeert. Vanzelfsprekend verwacht u opbrengst voor uzelf. Maar ook voor de samenleving. Dat kan met coöperatieve aandelen. Als u mee investeert maakt u onrechtstreeks tal van andere mooie dingen mogelijk.

Hoe u het ook draait of keert, de beste kwaliteitscontrole vertaalt zich meestal in een brede glimlach. Gewoon van linker- tot rechtermondhoek. Wat mensen gelukkig maakt, wat mensen helpt, ondersteunen we van mens tot mens.

Nu AXA Bank met de overname door Crelan deel uitmaakt van de Crelan-groep, krijgen ook AXA Bank klanten de mogelijkheid om coöperant te worden van CrelanCo en deel uit te maken van dit verhaal. Als coöperatieve aandeelhouder of 'coöperant' van CrelanCo, de erkende coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan en AXA Bank, bent u onrechtstreeks ook een stukje mede-eigenaar van de banken.

Al bijna 300.000 coöperanten genieten de voordelen van hun investering. Uiteraard is aandeelhouder van CrelanCo worden geen verplichting, maar een bewuste keuze. Doet u ook mee?

 

Goed voor de Belgische samenleving

investeren in de Belgische economie
U investeert in de Belgische economie. U wordt coöperant van Crelanco, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van de 100% Belgische banken Crelan en AXA Bank. Alle beslissingen worden genomen met het belang voor de Belgische economie voor ogen. Groeiplannen van ondernemers worden waargemaakt door kredietverlening.
projecten steunen in uw buurt
U steunt projecten in uw buurt: door de sterke lokale verankering helpen we ook mensen bij u in de buurt vooruit met hun persoonlijke én zakelijke projecten. Zo worden we er allen beter van.
Crelan Foundation: onze samenleving beter maken
U kunt als lid van een vereniging of als actief betrokken vrijwilliger met financiële steun van CrelanCo Foundation onze samenleving beter maken met maatschappelijk relevante en duurzame projecten op drie domeinen: kennis & ontwikkeling, sociale & inclusieve maatschappij en duurzame & ecologische maatschappij.

 

Goed voor u

uitzicht op een jaarlijks dividend
U verwerft het uitzicht op een jaarlijks dividend
voordeeltarief op uw comfort2bank zichtrekening
U krijgt een voordeeltarief op uw maandelijks forfait voor uw comfort2bank zichtrekening
 • comfort2bank: 3,5 euro per maand in plaats van 4,5 euro, gratis voor jongeren tot en met 24 jaar
 • comfort2bank premium: 6,9 euro per maand in plaats van 8,90 euro, 3,4 euro voor coöperanten t.e.m. 24 jaar, 4,4 euro voor jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar.
 • Tarieven op 1/01/2024PDF , wijzigingen zijn altijd mogelijk.
mooie kortingen en interessante voordelen bij partners
U geniet mooie kortingen en interessante voordelen bij partners. Het hele jaar door wordt u verrast met speciale aanbiedingen, zoals kortingen in restaurants, leuke uitstapjes, voordelen in specifieke winkels of bij allerlei attracties, of nog kortingsbons van bekende merken. Neem alvast een kijkje op coopdeals.be.

 

Hoe coöperant worden

Waarop tekent u in?

Nu AXA Bank met de overname door Crelan deel uitmaakt van de Crelan-groep, krijgen ook AXA Bank klanten de mogelijkheid om coöperant te worden door in te tekenen op coöperatieve aandelen van CrelanCo, de coöperatieve vennootschap die aandeelhouder is van Crelan en AXA Bank. Als coöperatieve aandeelhouder van CrelanCo bent u onrechtstreeks dus ook een stukje mede-eigenaar van de banken.

De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 7.502 (605 aandelen). De looptijd van de coöperatieve aandelen is onbeperkt. En ze zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Wie kan intekenen?

Coöperanten zijn natuurlijke personen. Ondernemingen kunnen dus niet intekenen. Kinderen vanaf 12 jaar of ouder kunnen trouwens ook onder strikte voorwaarden coöperant worden. De ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) zullen dan voor hen intekenen. Zo kunt u met het hele gezin mee bouwen aan het coöperatieve verhaal.

Uiteraard testen we wel eerst uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingshorizon, uw risicotolerantie en uw vermogen om verlies te dragen, om te bepalen of een investering in coöperatieve aandelen geschikt is voor u. Uw AXA Bankagent helpt u daar graag bij.

Hoe kunt u intekenen?

Inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo doet u via uw AXA Bankagent . U kunt er ook terecht met uw vragen en voor vrijblijvend advies.

Lees het prospectusPDF voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van 19 maart 2024, voordat u intekent op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Die kunt u ook raadplegen bij uw AXA Bankagent.

Goed om te weten. De goedkeuring van het prospectus van 19 maart 2024 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de emittent of van de aangeboden effecten.

 

Kosten en fiscaliteit

✓ U betaalt geen instap- of uitstapkosten als u intekent op coöperatieve aandelen.

✓ Als u 10 of meer coöperatieve aandelen bezit, dan betaalt u een jaarlijkse bijdrage van € 36 voor het beheer en de ontwikkeling van het voordelenprogramma waarvan u als coöperant gebruik kunt maken. Jongeren tot en met 24 jaar en klanten met een comfort2bank of comfort2bank premium betaalrekening betalen geen bijdrage.

✓ Op een eerste schijf van € 833 dividenden (inkomstenjaar 2024) uit aandelen geldt een vrijstelling van roerende voorheffing. Dividenden van aandelen van coöperatieve vennootschappen zoals CrelanCo kunnen mee worden opgenomen in deze vrijgestelde schijf van € 833. De vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast. Bijgevolg wordt bij de storting van het dividend van coöperatieve aandelen van CrelanCo een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt het jaar daarna via uw belastingaangifte de terugbetaling vragen van de roerende voorheffing die is ingehouden op de eerste schijf van vrijgestelde dividenden.

Veelgestelde vragen

Kan ik op elk ogenblik inschrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo?

De uitgifte van coöperatieve aandelen door CrelanCo is in principe doorlopend.

Maar aangezien het prospectus van 19 maart 2024, aangevuld met eventuele supplementen, geldig is voor één jaar, kan de uitgifte daarna slechts worden voortgezet als een nieuw, door de FSMA goedgekeurd prospectus wordt opgesteld.

Het aanbod slaat op een maximumbedrag van 300 miljoen euro. De toewijzing gebeurt volgens de datum van intekening tot het maximumbedrag is bereikt.

Hoeveel bedraagt het dividend?

Het dividend dat werd uitgekeerd voor het jaar 2022, bedraagt 4%.

Dit zijn de dividenden die de jongste jaren werden uitgekeerd:

 • 2018: 3%
 • 2019: 3%
 • 2020: 3%
 • 2021: 3%
 • 2022: 4%

Het dividend is wettelijk beperkt tot maximum 6%.

Opgelet: het dividend kan jaarlijks variëren en rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Als u een jaarlijkse bijdrage van € 36 betaalt voor de ontwikkeling en het beheer van de voordelenkorf voor CrelanCo-coöperanten, dan heeft dat een invloed op uw rendement. Jongeren tot en met 24 jaar en klanten met een comfort2bank of comfort2bank premium betaalrekening betalen geen bijdrage.

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist elk jaar eind april op basis van de resultaten van CrelanCo of een dividend wordt uitgekeerd aan de coöperanten. De Algemene Vergadering bepaalt in dat geval ook hoeveel het dividend bedraagt.

Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de uitkering van een dividend goedkeurt, wordt dit begin mei op uw betaalrekening bij AXA Bank gestort.

Hoe wordt het dividend berekend?

Het dividend op uw coöperatieve aandelen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat ze in uw bezit zijn geweest.

Voor de coöperatieve aandelen waarop u in de loop van een jaar hebt ingeschreven, wordt het dividend voor dat jaar dus pro rata berekend vanaf de dag van inschrijving.

Wanneer de terugbetaling van de aandelen is aangevraagd, wordt een dividend uitbetaald tot en met het einde van het kalenderjaar dat aan de effectieve terugbetaling voorafgaat.

Wat als ik het kapitaal dat ik heb geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, wil opvragen?

De wetgeving op coöperatieve vennootschappen bepaalt de spelregels voor coöperanten die de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van hun in coöperatieve aandelen geïnvesteerd kapitaal. Hou daarbij rekening met een wachttijd.

 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de eerste helft van het jaar? Dan wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van aandeelhouders van het daaropvolgende jaar.
 • Doet u de aanvraag tot terugbetaling in de tweede helft van het jaar? Dan wordt die uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Toch kan de raad van bestuur het ontslag van een vennoot, de vermindering van het aantal aandelen en de terugbetaling van de aandelen onvoorwaardelijk weigeren.

Voor de eventuele terugbetaling voor minderjarigen is een specifieke terugbetalingsprocedure voorzien die wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Gevolgen voor de coöperantenvoordelen

Coöperanten die de volledige terugbetaling hebben aangevraagd, blijven de coöperantenvoordelen genieten tot en met 31 december van het jaar vóór de effectieve terugbetaling van het kapitaal.

Vanaf 1 januari van het jaar waarin hun kapitaal teruggestort zal worden, kunnen ze geen aanspraak meer maken op de voordelen.

Bijgevolg is de eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma vanaf dat ogenblik ook niet meer verschuldigd.

Wat als een coöperant overlijdt?

De coöperatieve aandelen van een overleden coöperant kunnen niet geërfd worden.

Ze worden bij de afwikkeling van de nalatenschap van de overleden coöperant terugbetaald tegen de statutaire uitgifteprijs van 12,40 EUR per aandeel

Kunnen mijn coöperatieve aandelen op mijn effectenrekening worden beheerd?

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen, opent AXA Bank voor u automatisch een specifieke aandeelhoudersrekening. Zo blijven uw coöperatieve aandelen netjes gescheiden van het beheer van uw andere effecten. Coöperatieve aandelen op een effectenrekening deponeren is dus niet mogelijk.

Van alle verrichtingen op een aandeelhoudersrekening ontvangt u overigens een rekeninguittreksel.

Wanneer u inschrijft op coöperatieve aandelen van CrelanCo, moet u bovendien een betaalrekening aanduiden waarop uw dividend zal worden gestort en waarvan ook uw eventuele bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van het coöperantenvoordelenprogramma zal afgenomen worden.

Kan de waarde van mijn coöperatieve aandelen stijgen of dalen?

Coöperatieve aandelen worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De statutaire uitgifteprijs van de coöperatieve aandelen (€ 12,40 per aandeel) kan bijgevolg niet stijgen of dalen ten gevolge van een beurswaardering of de evolutie van een referte-index. Deze aandelen geven ook geen recht op eventuele reserves of meerwaarde.

Bij uittreding heeft de coöperant maximaal recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen. Aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan.

In het geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of van een massale uittreding van coöperanten bestaat het risico dat aandeelhouders hun inleg helemaal niet kunnen recupereren.

Wat zijn de risico’s van een investering in coöperatieve aandelen van CrelanCo?

Potentiële coöperanten moeten voordat ze intekenen op de aandelen aandachtig het hele prospectusPDF van 19 maart 2024 met de beschrijving van het aanbod en de risicofactoren lezen, en dit met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

De investering in aandelen zoals coöperatieve aandelen van CrelanCo heeft een risicogehalte. De coöperant loopt het risico om een deel of het geheel van zijn investering te verliezen.

De risico’s die verbonden zijn aan een investering in coöperatieve aandelen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever

 • Risico op gebrek aan solvabiliteit: het risico dat de bank eventuele verliezen niet kan opvangen met het beschikbare kapitaal, wat leidt tot mogelijke verliezen voor schuldeisers en coöperanten. De specifieke kenmerken van de coöperatieve structuur (specifieke rechten verbonden aan coöperatieve aandelen, terugbetaling a pari, beperking van het stemrecht enz.) leiden er toe dat de plaatsing van aandelen bij bepaalde categorieën beleggers (bijvoorbeeld institutionele beleggers die gewoonlijk grote bedragen kunnen investeren) moeilijker te overwegen is, hetgeen de capaciteit en de snelheid van handelen van de groep kan beperken, vooral in striktere prudentiële situaties. In dit verband kan het nodig zijn een herstelplan in werking te stellen met verschillende mogelijke gevolgen, zoals het onvermogen om een dividend uit te keren, het onvermogen om aandelen terug te betalen, een waardeverlies van de aandelen of in een extreem geval zelfs een totaal verlies van de waarde van het aandeel.
 • Risico op een daling van rendabiliteit: risico van veranderingen in de (toekomstige) rendabiliteit die een negatief effect kunnen hebben op de financiële positie van de Groep. Dit heeft als mogelijk gevolg voor Crelan een lagere reserve en een geringere versterking van het eigen vermogen en, voor de coöperanten, de uitkering van een lager dividend, , een negatief effect op de waarde van de aandelen (of zelfs een totaal waardeverlies), de onmogelijkheid om in bepaalde jaren dividenden uit te keren of de onmogelijkheid om de coöperatieve aandelen terug te betalen.
 • Risico van een tekort aan liquiditeit: risico dat onvoldoende activa snel genoeg kunnen worden gerealiseerd om aan de verplichtingen van de Groep te voldoen. Dit kan het vermogen van CrelanCo aantasten om dividend uit te keren of de coöperanten terug te betalen, of zelfs leiden tot een waardeverlies van het aandeel, en in een extreme situatie zelfs tot een totaal waardeverlies.
 • Risico gelinkt aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen: risico dat, als gevolg van een verslechtering van de macro-economische situatie of van geopolitieke conflicten, verscheidene tegenpartijen tegelijkertijd in gebreke blijven bij de nakoming van hun betalingsverplichtingen tegenover de Groep. De Groep moet dan verliezen lijden, wat zijn winstgevendheid en zijn kapitaalpositie kan aantasten.
 • Risico ten gevolge van verandering in marktfactoren: risico van marktschommelingen die het resultaat en de financiële positie van de Groep beïnvloeden (bijv. schommelingen in rentevoeten, wisselkoersen). Dit kan leiden tot verliezen voor de Groep en zijn kapitaal aantasten.
 • Risico van informatiebeveiliging, informatietechnologie en gegevensbescherming: risico van verlies als gevolg van opzettelijke of onopzettelijke inbreuken die de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van IT-systemen aantasten. Deze risico's worden bovendien geaccentueerd door de aanzienlijke uitbesteding van de IT-diensten van de Crelan-groep, omdat er minder directe controle is over deze diensten en de partners die deze diensten verlenen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen leiden tot financiële verliezen en schade aan de reputatie van de Groep, met gevolgen voor de liquiditeit, de solvabiliteit en de rendabiliteit.
 • Risico's verbonden aan de integratie van AXA Bank Belgium: risico's dat de operationele en financiële integratie van AXA Bank Belgium in de Groep langer duurt, meer middelen vergt dan oorspronkelijk gepland of de geplande synergiën niet oplevert om de kosten van de overname van ABB terug te verdienen zoals verwacht. Dit kan een negatief effect hebben op de financiële situatie van CrelanCo en de Groep en mogelijk op het vermogen om een dividend uit te keren dat in overeenstemming is met de verwachtingen van de coöperanten, of zelfs het onvermogen om een dividend uit te keren.
 • Gedrags- en integriteitsrisico's: in eerste instantie de risico’s van een commerciële benadering van de cliënt die niet in overeenstemming is met het beleggersprofiel van de cliënt, wat kan leiden tot beleggingsongelukken en dus ook tot reputatierisico's. Dit kan leiden tot het opleggen van bepaalde boetes of sancties tegen de Groep, wat ook zijn reputatie kan aantasten. In dergelijke gevallen bestaat er ook de mogelijkheid dat de belegger het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verliest, mede gelet op het feit dat hetzelfde risico ook bij de verkoop van CrelanCo aandelen geldt.
 • Operationele risico's: voor Crelan zijn dit vooral risico's die voortvloeien uit problemen met de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van activiteiten die worden uitbesteed of in samenwerking met derden worden verricht. Dit kan een niet-financieel gevolg hebben (bijvoorbeeld reputatieschade) of een financieel gevolg (gevolgen voor de winstgevendheid of liquiditeit).
 • Risico’s verbonden aan het respecteren van reglementaire en prudentiële regels: risico's in verband met wijzigingen in de regelgeving die op de Groep van toepassing is en dat de Groep onvoldoende actie heeft ondernomen om dit op een gepaste wijze op te volgen. Het gevolg hiervan kan zowel financieel (bv. impact op rendabiliteit door dat de Groep een boete krijgt ten gevolge van niet-naleving) als niet-financieel zijn.
 • Risico op reputatieschade: risico van verlies of ongunstige verandering in zijn financiële positie als direct of indirect gevolg van aantasting van zijn reputatie of imago.
 • Milieu-, sociaal en bestuurlijk risico (ESG): risico's van negatieve financiële gevolgen voor de Groep die voortvloeien uit de huidige of toekomstige gevolgen van milieu-, sociale en/of bestuurs factoren voor haar tegenpartijen, belegde activa of eigen activa en activiteiten. Voor de Groep is vooral het overgangsrisico belangrijk met een impact op kredietrisico gezien het grootste deel van de portefeuille van Crelan Groep hypothecaire kredieten zijn met hypothecaire inschrijving of mandaat op onroerende goederen. Deze vormen een garantie voor de bank en zijn onderhevig aan overgangsrisico.

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • Het feit dat het om aandelen gaat, hetgeen betekent dat de coöperant een kapitaalinbreng doet in het eigen vermogen van de emittent en indirect in Crelan NV en AXA Bank Belgium NV, waarvan CrelanCo voor 100% aandeelhouder is; in geval van ontbinding of vereffening van CrelanCo kunnen de coöperatieve aandelen slechts terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft; de coöperatieve aandelen worden bovendien niet op een beurs genoteerd en hun waarde kan niet stijgen of dalen als gevolg van de evolutie van de financiële markten; ze bieden geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie;
 • Coöperanten worden onderworpen aan het bail-in principe of principe van de interne versterking. Dit betekent dat de financiële moeilijkheden van CrelanCo en haar dochterondernemingen door haar aandeelhouders en schuldeisers zullen moeten opgevangen worden, zonder tussenkomst van de Belgische Staat. In dergelijke situatie kunnen de aandelen worden afgewaardeerd en deze komen ook niet in aanmerking voor het depositogarantiestelsel. Een gevolg van de bail-in is bovendien het eventueel doorstromen van de verliezen van de filialen naar de moedermaatschappij (CrelanCo). Dit betekent dat de aandeelhouders van CrelanCo sinds de overname van AXA Bank Belgium ook de belangrijke verliezen van AXA Bank Belgium en haar eventuele dochterondernemingen zouden moeten dragen, naast die van Crelan NV en haar dochterondernemingen (tegenwoordig Europabank). Bovendien zouden de afwikkelingsautoriteiten, gezien de solidariteit die binnen de federatie bestaat tussen CrelanCo en Crelan NV, de waarde van de coöperatieve aandelen kunnen verminderen omwille van verliezen van één van de entiteiten van de groep, en in het bijzonder van Crelan NV.
 • De coöperatieve aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De aandeelhouder die zijn investering wenst terug te krijgen moet:
  • zich terugtrekken uit de vennootschap en zijn ontslag aanbieden, rekening houdend met het feit dat het ontslag onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en in sommige gevallen geweigerd kan worden; in geval van ontslag heeft de coöperant maximum recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen (aandeelhouders zullen een minwaarde van hun aandelen moeten dragen terwijl deze geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde). Ook bestaat het risico dat de inleg niet wordt terugbetaald in geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of massale terugtrekking van coöperanten.
  • of zijn aandelen overdragen aan een kandidaat-overnemer die hij zelf moet vinden gezien deze aandelen niet verhandeld worden op een beurs of handelsplatform. Het is dus mogelijk dat er niet snel of helemaal geen kandidaat-overnemer voor de aandelen wordt gevonden.
Wie kan een aanvraag indienen bij de CrelanCo Foundation?
 • Alle coöperatieve aandeelhouders van CrelanCo kunnen een aanvraag indienen om een project met maatschappelijke relevantie of een liefdadigheidsproject te steunen.
 • De coöperatieve aandeelhouder is zelf betrokken bij het project of de organisatie waarvoor hij/zij steun aanvraagt.
Welke projecten komen in aanmerking voor de CrelanCo Foundation?

Om in aanmerking te komen voor steun moet een project aan een aantal criteria beantwoorden.

LEES ER MEER OVER

Hoe een aanvraag indienen bij de CrelanCo Foundation?

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van uw project.

Hoe worden de aanvragen bij de CrelanCo Foundation behandeld?

Een regionaal comité evalueert zorgvuldig twee keer per jaar of een project financiële steun krijgt.

LEES ER MEER OVER

 

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Stel hier uw vraag.

 

 

Alles nog eens rustig nalezen? Dat kan.

In onze brochure leest u meer over het aanbod, de risico's, de looptijd, de kosten en de voordelen.

 

 

Wilt u graag coöperant worden?

Lees dan eerst het prospectusPDF om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen of ga langs bij uw AXA Bankagent. Die zal u daarover ook graag en vrijblijvend adviseren. En u helpen de juiste keuze te maken op basis van uw persoonlijke situatie.

 

Hebt u een klacht? Vertel het ons dan.

Wij streven ernaar onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Contacteer bij problemen onze dienst klantenrelaties. In geval van geschillen kunt u ook contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsdienst voor financiële diensten. Ombudsfin komt pas tussen als de klacht vooraf door onze interne dienst werd behandeld.

Bekijk projecten die gesteund werden
Vraag vrijblijvend advies aan uw bankagent
Dien uw project in
Download onze brochure